WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота


Курсова робота
Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів.
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Функціональне призначення та повноваження державної контрольно - ревізійної служби України.
2. Діюча практика проведення фінансового контролю ДКРС України.
3. Перспективи розвитку державної контрольно - ревізійної
служби України
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
Вступ
Робота контролюючих органів в Україні зосереджується на посиленні контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів та їх збереженням, максимальним відшкодуванням збитків винними посадовими особами, мобілізацією до бюджету платежів та інших надходжень, що були приховані в обліку та звітності.
Виконання цих завдань залишається актуальним в умовах переходу до ринкової економіки, що стало підставою для вибору теми даної магістерської роботи.
Питання фінансового контролю та ревізії бюджетних установ розглянуті у монографічній літературі Василика О.Д., Юрія С.І., Білухи М.Т., Романіва М.В., Крисюка В.І. і в працях Каленського М.М., Стефанюка І.Б., Бутинця Ф.Ф. та багатьох інших авторів. Вченими зроблений значний вклад у теорію і практику організації державного фінансового контролю в Україні. Разом з тим розвиток ринкових відносин зумовлює потребу удосконалення в сфері методології, інформаційного забезпечення здійснення фінансового контролю.
Мета і завдання дослідження.
Мета курсової роботи випливає з її актуальності і полягає в комплексному узагальненні і практичному аналізі організації фінансового контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів бюджетних установ і організацій та розробці рекомендацій по вдосконаленню контрольно-ревізійного процесу у бюджетній сфері.
На основі мети сформовані основні завдання.
1. Обґрунтувати необхідність державного фінансового контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів бюджетних установ.
2. Дати критичну оцінку методології здійснення попереднього, поточного та наступного контролю.
3. Вивчити питання контролю за ефективністю використання фінансових ресурсів бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів.
4. Узагальнити прийоми і методи ревізії бюджетних установ та намітити основні напрями підвищення її ефективності.
Предмет і об'єкт дослідження.
Предметом дослідження виступають теоретичні і практичні аспекти організації державного фінансового контролю ДКРС України.
Об'єктом дослідження є фінансові ресурси бюджетних установ та контроль за їх формуванням і використанням.
Методологія та методика дослідження.
Методологічну основу роботи складають теоретичні дослідження вітчизняних економістів - теоретиків і практиків у сфері фінансового контролю, законодавчі та відомчі нормативні акти, що регулюють порядок здійснення фінансово-господарської діяльності бюджетних установ і організацій в Україні та контролю за її здійсненням, статистична інформація суб'єктів контролю.
1. Функціональне призначення та повноваження державної контрольно - ревізійної служби України.
Державна контрольно - ревізійна служба має централізовану організаційну структуру. Головне контрольно - ревізійне управління України очолює заступник Міністра фінансів України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно - ревізійних управлінь, підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкованістю. Структурні підрозділи контрольно - ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках.
Функції контрольно - ревізійної служби полягають у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку та звітності у міністерствах, відомствах, підприємствах і організаціях, які утримуються за рахунок державного бюджету. До її функцій також належать проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються з державного бюджету, контролюють повноту оприбуткування, використання і збереження валютних коштів, перевіряють виконання рішень за результатами проведених ревізій.
Державна контрольно - ревізійна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну контрольно - ревізійну службу", який був прийнятий 26 січня 1993 року, іншими законодавчими актами : Указами Президента та Постановами Кабінету Міністрів України.
Головним завданням державної контрольно - ревізійної служби є здійснення контролю за використанням коштів бюджетів усіх рівнів, та коштів державних цільових фондів; виконанням державних контрактів, про авансованих за рахунок бюджетних коштів; використання матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що перебувають у державній чи комунальній власності, бюджетних позик та кредитів, а також позик та кредитів, гарантованих коштами бюджетів; веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах, в установах та організаціях, що отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, в тому числі валютних.
Ревізія - це метод документального контролю за фінансово - господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотримання законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття нестач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізій складається акт.
Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово - господарської діяльності підприємства, установи, організації, або їх підрозділів. Наслідки перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою.
Ревізійний процес складається із цілої низки послідовних етапів. Кожний з етапів має свій зміст, функціональне призначення і відокремлений за часом. У теорії і практиці контрольно - ревізійної діяльності є такі етапи ( рисунок 1) :
" планування ревізії;
" підготовка до ревізії;
" складання завдання ( програми ) проведення ревізії;
" організація роботи на місці ( об'єкті ) ревізії;
" документальна й фактична перевірка;
" систематизація матеріалів ревізії і складання акта, висновків і пропозицій;
" узгодження і обговорення наслідків ревізії на підприємстві;
" затвердження матеріалів ревізії;
" контроль за виконанням рішень, прийнятих за матеріалами ревізії.
Перспективні плани проведення ревізій і перевірок складають переважно на п'ять років, поточні - на наступний календарний рік. Слід врахувати, що Указом Президента України "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно - ревізійної роботи" № 1031/2000 передбачено періодичність проведення державною контрольно - ревізійною службою планових ревізій і перевірок використання коштів бюджетів і позабюджетних фондів не рідше одного разу натри роки. Кожна ревізія має охоплювати період, який починається з дня закінчення попередньої ревізії і завершується

 
 

Цікаве

Загрузка...