WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль і місце Рахункової палати в системі контролю за виконанням бюджетів - Курсова робота

Роль і місце Рахункової палати в системі контролю за виконанням бюджетів - Курсова робота

збільшився, порівняно з відповідним показником 2002 року, з 121,5 до 124,3 відсотків (Див.рис2.13,2.14).
Видатки загального фонду місцевих( бюджетів за січень-грудень 2003 року виконано у сумі 28731,2 млн. грн., або на 117,4 відсотка річних розрахункових показників Міністерства фінансів України на 2003 рік, що на 4461,2 млн. грн., або на 18,4 відсотка більше, за відповідний показник 2002 року. При цьому по Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Харківській областях, містах Києву та Севастополю відсоток виконання річних розрахункових показників Міністерства фінансів вищий, ніж середній по Україні. Рівень виконання видатків загального фонду місцевих бюджетів до річних, затверджених місцевими радами показників на 2003 рік, зменшився порівняно з відповідним показником 2002 року з 117,6 до 117,4 відсотка.
Вищенаведені дані свідчать, що доволі високий середній рівень виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України (117,4%) зумовлено переважно перевиконанням по бюджету міста Києва. Водночас у 17 регіонах з 27 відсоток виконання річного розрахункового показника Міністерства фінансів України на 2003 рік нижчий від середнього по Україні .
3. Проблеми та шляхи вдосконалення виконання місцевих бюджетів України в умовах побудови демократичного суспільства.
Фінансова політика будь-якої держави повинна бути спрямована на економічний ріст, що досягається за рахунок розвитку матеріальної сфери виробництва, у тому числі й агропромислового, скорочення державних витрат, посилення контролю за фінансово-бюджетною і кредитно-грошовою діяльністю юридичних і фізичних осіб. При цьому важливо матизроблений механізм мобілізації засобів у державний бюджет.
Виконання бюджету є ключовим етапом у бюджетному процесі. При виконанні бюджету відбувається мобілізація частини внутрішнього валового продукту у бюджетному фонді з подальшим її використанням на фінансування потреб, передбачених бюджетом того чи іншого рівня.
Виконання бюджету означає забезпечення повного і своєчасного поступлення запланованих доходів, податків і платежів по всіх рівнях бюджетної системи України і безперебійне фінансування заходів, намічених в плані соціально-економічного розвитку регіону.
Виконавчі органи влади на місцях організовують виконання відповідного бюджету, забезпечують надходження всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне витрачання бюджетних коштів. Виконання бюджету починається з моменту його затвердження на черговій сесії місцевої ради.
Для організації виконання бюджету принципово важливе значення має правильний і економічно обгрунтований розподіл всіх видів платежів та асигнувань по кварталам.
Поквартальний розподіл коштів будується так, щоб забезпечити рівномірне поступлення доходів для безперебійного фінансування всіх намічених заходів. Місцеві бюджети повинні бути збалансовані не тільки в цілому за рік, але й по кожному кварталу окремо. При цьому видатки повинні покриватися поточними доходами цього кварталу, а в випадках коли є недостача власних доходів - плановою дотацією, що передбачена в вищестоящому бюджеті [ 46,с.11 ].
З метою виявлення відхилень у виконанні бюджетів по доходах та у витрачанні бюджетних коштів проводиться аналіз виконання бюджетів з встановленням причин, що призвели до негативних відхилень, та розробляються заходи і пропозиції щодо усунення недоліків та врахування їх при уточненні бюджетів і при плануванні бюджетів на наступний рік.
Ефективність наповнення як державного так і місцевих бюджетів залежить від податкової системи. Саме вона вирішує подвійну задачу - централізує засобу в бюджеті і сприяє розвитку виробництва. Але сьогодні податкова система не відповідає цим вимогам. Податковий тиск не зменшується, і більшість товаровиробників підводить до банкрутства. Тобто сучасна податкова система України має потребу в реформуванні.
Аналіз нинішньої практики оподатковування показує, що становлення і розвиток податкової системи в нашій країні здійснюється при відсутності зробленої теоретичної основи. Тому податкова система України сьогодні носить винятково фіскальний, конфіскаційний характер з явно завищеними ставками оподатковування. Вона занадто складна, заплутана, багатоканальна і нестабільна, а звідси - неефективна. Особливо негативно впливають на економіку постійні зміни в податковому законодавстві, його недосконалість. Крім того, сучасна податкова і бюджетна системи України не мають досить гнучкого характеру і майже зовсім не враховують специфіку окремих галузей і територій. Усе це послужило причиною формування особливо критичного положення, як у 'агропромисловому комплексі України, так і в районах, де головними платниками податків є підприємства агропромислового комплексу.
На сьогоднішній день припинений процес проведення взаємозаліків. Погашення податкової заборгованості здійснюється шляхом операцій з векселями. Але для того, щоб система вексельного обороту країни діяла ефективно, необхідно забезпечити своєчасну виплату коштів по зобов'язаннях. А для цього необхідний твердий контроль і сильна система спостереження за векселями, у противному випадку в бюджет щорічно буде недонадходити значна сума доходів.
Такі способи погашення недоїмки як взаємозаліки, операції з векселями, реструктуризація і списання боргів не тільки не вирішують проблему своєчасності сплати податків у бюджет, але і підривають яку-небудь фінансову дисципліну з боку керівників сільськогосподарських підприємств. Тому необхідно створити умови, при яких не приходилося б звертатися до методів прощення боргів. При рішенні цього питання не обійти проблему інвестиційної підтримки аграрного сектора.
Останніми роками Україна була свідком поступового переходу від старої системи фінансування місцевих бюджетів, що значною мірою спиралася на розщеплення податків, параметри якого змінювалися з року в рік, до прозорішої системи закріплення податків за певними рівнями бюджетів та застосування трансфертів вирівнювання, що направляються з Державного бюджету для фінансування видаткових потреб.
Введення казначейського обслуговування місцевих бюджетів, є істотним кроком у розвитку цивілізованої фінансової системи держави. Клієнтами Держказначейства є місцеві фінансові органи і розпорядники коштів місцевих бюджетів. Це дає змогу забезпечити багатоетапний контроль за виконанням бюджетів. Казначейське виконання місцевих бюджетів посилює контроль за цільовим і ефективним використанням коштів бюджетними установами та відповідністю наданих до оплати рахунків вимогам законодавства.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В умовах формування в Україні ринкової економіки податково-бюджетна система є одним з найбільш діючих

 
 

Цікаве

Загрузка...