WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль і місце Рахункової палати в системі контролю за виконанням бюджетів - Курсова робота

Роль і місце Рахункової палати в системі контролю за виконанням бюджетів - Курсова робота

надійшло 6,38 млрд. грн..), у 2001 році відповідно на 8% (план - 6,93 млрд. грн., фактично надійшло понад 7,5 млрд. грн..), у 2002 році надходження з цього податку були передбачені на рівні майже 9,94 млрд. грн.
Як засвідчує практика, найбільші надходження від прибуткового податку з громадян формують доходи місцевих бюджетів м. Києва, Донецької та Дніпропетровської областей, тобто регіонів із розвинутою промисловою індустрією. Водночас місцеві бюджети Хмельницької та Чернівецької областей (із менш розвинутою промисловою інфраструктурою) вирізняються найбільшою часткою місцевих податків і зборів у своїх доходах [1, с.57].
У податкових надходженнях до бюджетів міст районного підпорядкування й у селищних бюджетах вагоме місце посідають місцеві податки і збори. При формуванні місцевих бюджетів в період до 2002 року місцевіподатки і збори зараховувалися до доходів місцевих бюджетів та прямо впливали на визначення обсягу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам. З прийняттям Бюджетного кодексу, місцеві податки і збори виведені за межі розрахунку обсягу трансфертів. Таким чином місцеві органи влади отримали право на відповідні стимули для нарощування цих надходжень
до відповідних бюджетів.
У 2000 році зростання надходжень місцевих податків та зборів не
відбулося, тому що місцеві бюджети остерігалися "ефекту витіснення", коли збільшення надходжень призводило до скорочення обсягу трансфертів з державного бюджету. У 2001 році надходження від податку а рекламу порівняно з 2000 роком зросло вдвічі: з 7,3 млн. грн.. до 15,3 млн. грн.. Надходження від готельного збору за цей період зросли на 76%: з28,5 млн. грн. до 50,2 млн. грн.
До неподаткових надходжень місцевих бюджетів належать надходження коштів від приватизації державного майна, адміністративні штрафи і фінансові санкції, проценти банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами тощо. Найбільше фіскальне значення серед них мають надходження коштів від приватизації майна: у 2000 році - 0,8%, у 2001 році - 8,4% .
За оперативними даними, до місцевих бюджетів у 2003 році надійшло 34 276,3 млн.грн., з них офіційні трансферти становили 11 729,1 млн.грн (Див.рис.2.2).
Станом на 1 січня 2004 року в цілому до дохідної частини загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 22547,2 млн.грн , або 124 відсотки розрахункового показника Міністерства фінансів України на рік з урахуванням внесених змін.
Порівняно з відповідним періодом 2002 року надходження доходів у співставних умовах збільшилися на 4305,5 млн.грн., або на 23,6 відсотка.
У тому числі до дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2003 рік надійшло 18425,2 млн. грн., або 116,8 відсотка розрахункового показника Міністерства фінансів України на рік, з урахуванням внесених змін.
Рис.2.2. Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без урахування дотації вирівнювання та субвенцій), [21].
Таблиця 2.1
Аналіз виконання дохідної частини місцевих бюджетів Укарїни на 2003 рік, [21].
млн.грн.
Доходи Факт за200І рік* Факт т 2002 рік* Розрахункові показники МФУ на 2003 рік з урахуванням змін Виконано станом на 1 січня 2004 року %до факту за січень-грудень 2001 року %до факту за січень-грудень 2002 року %до виконання до розра-хункових показників МФУ
всього 15527,1 18241,8 18179,9 22547,2 145,2 123,6 124,0
в т.ч.
Загальний фонд 12875,1 15145,0 15775,5 18425,2 143,1 121,7 116,8
Спеціальний фонд 2652,0 3096,8 2404,4 4122,0 155,4 133,1 171,4
* для співставності даних, у 2001 та 2002 роках не враховувалися надходження податку на прибуток з підприємств по місту Києву та АР Крим і надходження акцизного збору до бюджету АР Крим
Порівняно з надходженням доходів за 2001 та 2002 рік доходи загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) за 2003 рік у співставних умовах збільшилися відповідно на 5550,2 млн.грн. та 3280,3 млн.грн., або на 43,1 та 21,7 відсотка (Див.рис.2.5.).
З них надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, станом на 1 січня становили 15768,4 млн.грн., або 117 відсотків розрахункового показника Міністерства фінансів України на рік (при плані на рік з урахуванням змін -13480,9млн.грн.).
За видами місцевих бюджетів розрахунковий показник Міністерства фінансів України на рік виконано:
- бюджетами міст обласного значення - на 116 відсотків;
- бюджетами районів - на 120 відсотків;
- обласними бюджетами - на 115 відсотків.
У загальній структурі дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів найбільшу питому вагу мають надходження до бюджетів міст обласного значення. У загальних надходженнях вони становлять 47,2 відсотка. По 65 місцевих бюджетах (9,5 відсотка загальної кількості) надходження доходів становлять менше 100 відсотків розрахункового показника Міністерства фінансів на рік. У тому числі по 4 місцевих бюджетах надходження становлять 75 відсотків річного розрахункового обсягу .
Виконання та перевиконання річного розрахункового показника Міністерства фінансів України досягнуто в цілому по всіх зведених місцевих бюджетах. Як свідчать наведені дані, основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів у 2003 році залишається прибутковий податок з громадян. За 2003 рік місцевими бюджетами отримано 13521,3 млн.грн. цього податку, що становить 73,4 відсотка загальної суми доходів їх загального фонду. Порівняно з 2001 та 2002 роками, надходження цього податку збільшилися відповідно на 4746,4 млн.грн. та 2697,4 млн.грн., або на 54,1 та 24,9 відсотка. Найбільше зростання надходжень податку, порівняно з 2001 та 2002 роками, відзначається у бюджетах Київської області (64,5 та 31,1 відсотка), Чернівецької (65,3 та 28,4 відсотка), Тернопільської (72,2 та 34,0 відсотка) та Рівненської області (75,6 та 21,9 відсотка),(Див.рис.2.8.).
Рис.2.3. Питома вага фактичних надходжень доходів до загального фонду місцевих бюджетів областей у сукупному надходженні доходів за 2003 рік (без урахування трансфертів), %, [21].
Надходження до місцевих бюджетів плати за землю В цілому по місцевих бюджетах цього податку за 2003 рік становить 2032,3 млн.грн., що на 25,6 відсотка, або на 413,7 млн.грн. більше, ніж за 2001 рік та на 12,5 відсотка, або на 226 млн.грн. більше, ніж надходження за 2002 рік .
Найбільше зростання надходжень плати за землю спостерігається в Миколаївській (відповідно 54 та 29,8 відсотка), Закарпатській (36,2 та 24,4 відсотка) та Волинській областях (41,1 та 23,1 відсотка).
Найнижчі

 
 

Цікаве

Загрузка...