WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення - Курсова робота

Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення - Курсова робота

видатків
дотації на
завдання згідно із законодавством
дотації на
виконання
переданих
державою завдань
Швеція
Незв'язана
субсидія Цільові субсидії
Латвія
Бюджетні субсидії
Субсидії з фонду
вирівнювання Бюджетні гранти
Гранти з фонду
Вирівнювання
Литва
Дотації
Спеціальні
субсидії
Україна Бюджетні дотації
ў враховувати відмінності у фінансових потребах територій за умов чітко визначеної сфери їх відповідальності;
ў компенсувати відмінності між урядами одного рівня щодо потенційної можливості фінансувати видатки;
ў створювати стимули для зростання ступеня використання місцевими органами власного дохідного потенціалу;
ў бути стабільною, передбачуваною, відповідати динаміці потреб територій;
ў не заохочувати марнотратство суспільних коштів.
У цілому в досліджуваних країнах прямі бюджетні трансферти становлять досить вагому частку доходів місцевих бюджетів. Причому, як видно з таблиці (див. табл. №4.2 ), вагоміша частка прямих бюджетних трансфертів - у країнах унітарного типу (особливо Франція, Польща, Латвія), тоді як у федеративних (ФРН, Росія) - вона нижче.
Таблиця № 4.2
Співвідношення різних видів ПБТ (у % до доходів місцевих колективів )
Країна
Усього ПБТ У тому числі
Дотації Субвенції та Субсидії
ФРН
землі
комуни
8,1
41,6
1,4
30,0
6,7
10,6
Росія 20,1 2.4 17.7
Франція 23,0 15,3 7,7
Швеція
муніципалітети
лени
20
17
15,0
11,0
5,0
6,0
Польща 29,2 11,9 17,3
Латвія 61,7 9,2 52.5
Литва 8,7 5,7 3,0
Україна 3,1 3.1 -
1.Формування фонду прямих бюджетних трансфертів може здійснюватися як:
а). часткові відрахування від одного або деяких податків, що надходять до держбюджету;
б). щорічні асигнування держбюджету;
в). обсяг видатків місцевих колективів.
Огляд джерел фонду прямих бюджетних трансфертів поданий у таблиці (див. табл. № 4.3 ).
Загалом вважається, що найстабільнішою частиною прямих бюджетних трансфертів є ті, джерело яких прив'язане до доходів бюджету, хоч повної стабільності такий підхід не дає. На наш погляд, найбільшу стабільність з огляду на джерело мають природу бюджетних дотацій, фінансуються саме з такого джерела (ФРН, Франція, Польща).
Таблиця № 4.3
Джерела фонду ПБТ V різних країнах,
Країна Види ПБТ Джерела ПБТ
ФРН Додаткові дотації
Допомога на інвестиції
Дотації на виконання спільних завдань
Структурний фонд 2% суми ПДВ, сплачується з федеральної частки
Залежно від місцевих видатків
- // -
- // -
Росія Бюджетна дотація
Бюджетні субвенції
Федеральний трансферт
Чисті взаєморозрахунки Бюджетні асигнування
- // -
15% надходжень до держбюджету Залежно від місцевих видатків
Франція Глобальна дотація на функціонування
Дотації на компенсацію податкових пільг
Глобальна дотація на децентралізацію
Глобальна дотація на устаткування
Компенсація ПДВ
Спеціальні субвенції Щорічно індексована частка ПДВ
Бюджетні асигнування, частка податку на прибуток
Залежно від місцевих податків
- // -
Частка ПДВ
Бюджетні асигнування; залежно від місцевих податків
Швеція Незв'язані субсидії
Цільові субсидії Бюджетні асигнування
Згідно з місцевими видатками
Польща Загальні субвенції
Цільові дотації Частка до бюджетних видатків держави
Бюджетні асигнування; залежно від місцевих видатків
Латвія Бюджетні субсидії
Субсидії з фонду вирівнювання Цільові гранти Бюджетні асигнування
Частка прибуткового податку Бюджетні асигнування
Литва Бюджетні дотації
Спеціальні субсидії Бюджетні асигнування
- // -
Україна Бюджетні дотації Бюджетні асигнування
Що стосується зв'язаних прямих бюджетних трансфертів, то найбільш підходящим для них джерелом є видатки бюджету залежно від обсягу місцевих видатків. Як бачимо, країни з трансформаційною економікою (Латвія, Литва, Україна) не в змозі забезпечити стабільного джерела ПБТ, а тому віддають перевагу асигнуванням, обсяг яких залежить від можливостей бюджету та політичного фактора.
2.Світова практика виділяє такі методи розподілу ПБТ:
а).пропорційно фінансовій силі (доходам) місцевого колективу;
б).багатофакторна формула;
в), компенсація фактичних видатків місцевих колективів;
г).як частина річного бюджету місцевого колективу.
Таблиця 4.4.
Методи розподілу бюджетних дотацій.
Країна Види дотацій Методи розподілу
ФРН Додаткові дотації Частина річного бюджету - у розмірі сум, необхідних для доведення доходної бази до середнього рівня, та як фіксовані суми.
Росія Бюджетна дотація
Федеральний трансферт Частина річного бюджету
Формула
Франція Генеральна дотація на функціонування Дотація на компенсацію податкових пільг Фонд компенсації ПДВ Формула
Згідно з фактичним розміром втрат (компенсація)
Компенсація частини видатків накапіталовкладення
Польща Субвенція генеральна Формула
Швеція Незв'язана субсидія Формула
Латвія Бюджетні субсидії
Субсидії з фонду вирівнювання Формула
Литва Дотації Частина річного бюджету
Україна Бюджетні дотації Частина річного бюджету
Для розподілу бюджетних дотацій найчастіше застосовуються другий та четвертий методи; для зв'язаних прямих бюджетних трансфертів - перший та третій. Огляд методів розподілу бюджетних дотацій, який практикується у різних країнах, подано в таблиці (див. табл. 4.4).
Як видно з таблиці, при розподілі дотацій більшість країн надає перевагу формулам, оскільки вони дають змогу об'єктивно оцінити потребу місцевого бюджету в централізованій підтримці. Однак сама по собі формула іде не вирішує проблеми, оскільки дуже важливий набір критеріїв, врахованих у ній, та значення їх ваги. За винятком Франції та Швеції в усіх країнах мало не щорічно відбувається перегляд та уточнення формул. Проте у Франції та Швеції точаться жваві суперечки відносно правомірності включення у формулу певних показників.
3. Ступінь свободи місцевих органів влади у використанні вертикальних трансфертів визначається співвідношенням між зв'язаними прямими бюджетними трансфертами (субвенції та субсидії) та незв'язаними. Чим істотніше частка бюджетних дотацій у прямих бюджетних трансфертах - тим більшу свободу мають місцеві колективи. Дуже часто поряд з об'єктивними чинниками найвагомішими тут виявляються політичні, а саме: намагання центру забезпечити собі лояльність регіонів. Так, у Росії це виявилось у різкому зростанні частки незв'язаних трансфертів. Така ж картина - у Швеції, хоча тут першу роль відіграли економічні фактори. Як видно з таблиці (Співвідношення різних видів прямих бюджетних трансфертів), у країнах із стабільною економікою та розвинутими традиціями самоврядування саме бюджетні дотації відіграють головну роль (ФРН, Франція, Швеція), тоді як у країнах, що трансформуються, найчастіше - зв'язані трансферти (Польща, Латвія, до останнього часу Росія). Загалом про оптимізацію може йтися лише в окремій країні, хоча тенденція до глобалізації прямих бюджетних трансфертів у світі існує. Слід зазначити, що у

 
 

Цікаве

Загрузка...