WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення - Курсова робота

Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення - Курсова робота

ланками бюджетної системи.
Найважливіші складові системи міжбюджетних відносин відображено на Рис.1.2.
У процесі виконання бюджету міжбюджетні відносини виникають у зв'язку із: розщепленням доходів; застосуванням міжбюджетних трансфертів; зміною законодавства, зміною адміністративно-територіального поділу в Україні; передачею платників і податкових платежів та бюджетних установ з одного підпорядкування в інше; одержанням і погашенням бюджетних позичок. Кожна з цих причин по-своєму відображається на змісті і характері міжбюджетних відносин.
Рис.1.2. Система міжбюджетних відносин [38,250].
На сьогоднішній день немає єдиного наукового обґрунтованого формулювання поняття "міжбюджетні відносини". Так, бюджетний кодекс визначає міжбюджетні відносини, як відносини між державою і та місцевим самоврядуванням, щодо забезпечення бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання ними функцій, передбачених Конституцією України та законами України. Метою регулювання міжбюджетних відносин, згідно з кодексом, є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, й бюджетними ресурсами, які повинні виконання цих повноважень.
Західні представники економічної думки здебільшого використовують замість "міжбюджетні відносини" поняття "внутрішні міжурядові фінансові відносини" і визначають, що ці відносини виникають і функціонують у системі державного управління по вертикалі та регламентуються обсягами функціональних обов'язків і завдань кожного з рівнів публічної влади.
Так, розщеплення доходів здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до планів відрахувань від державних податків та обов'язкових платежів у бюджети нижчого рівня, що затверджуються одночасно із затвердженням бюджетів. Планами відрахувань встановлені проценти, за якими регулюючі доходи, розподіляються між окремими бюджетами. Ці проценти діють на протязі бюджетного року і не можуть бути змінені органом влади чи управління нижчого рівня. На практиці в Україні такі спроби мали місце, особливо в Автономній Республіці Крим, коли всупереч Закону "Про Державний бюджет України" Верховна Рада Автономної Республіки Крим декілька раз змінювала механізм розподілу регулюючих доходів рішення якої відміняв Конституційний суд України. Процедура розщеплення доходів є дуже простою і не потребує особливих зусиль та не породжує проблем зумовлених її використанням.
У 2003 використовуються такі види міжбюджетних трансфертів:
- дотації вирівнювання місцевим бюджетам;
- додаткові дотації Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетом визначені статтею 45 Закону "Про Державний бюджет України на 2003рік";
- субвенції на здійснення містом Києвом функцій столиці України;
- субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;
- субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу та житлово-комунальних послуг;
- субвенції на виконання спільних соціально-економічних програм;
- інші субвенції;
- кошти, що передбачаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів з бюджетів нижчого рівня.
Такий перелік міжбюджетних трансфертів щорічно міняється, що не може вважатися нормальним явищем. У Бюджетному Кодексі зроблена спроба стабілізувати види міжбюджетних трансфертів, відповідно до якого у Державному бюджеті України можуть передбачатися такі між бюджетні трансферти місцевим бюджетам:
- дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам, бюджетам міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення;
- субвенція на здійснення програм соціального захисту;
- субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;
- субвенція на виконання інвестиційних проектів;
- інші субвенції.
У свою чергу міські, міст Києва і Севастополя, міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їхніх об'єднань, а також кошти, що передбачаються з цих бюджетів.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах наступні види міжбюджетних трансфертів:
- субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідації наслідків діяльності об'єктів спільного користування;
- субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад міст, селищ, сіл та їхніх об'єднань;
- субвенції на виконання інвестиційних проектів.
У порядку надання міжбюджетних трансфертів дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуватимуться з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського підпорядкування (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення і районним бюджетам. Порядок перерахування дотації вирівнюванню та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передбачаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням забезпечення своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування трансфертів.
Управління та відділення Державного казначейства надають відповідним фінансовим органам виписки з рахунків за результатами попереднього операційного дня за записом клієнта.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні фінансові управління або міські фінансові управління міст Києва та Севастополя надають платіжні доручення для перерахування коштів на рахунки фінансових управлінь, що обслуговують бюджети нижчого рівня, відкриті їм у відповідних відділеннях Державного казначейства платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки, відкриті в установа банків на ім'я установ, підприємств, організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету. Підтверджуванні документи Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, обласними фінансовими управліннями або міськими фінансовими управліннями міста Києва та Севастополя для перерахування коштів не надаються.
Поряд з цим Державне казначейство здійснює безспірне стягнення коштів, рішення про яке було прийняте державним органом, щовідповідно до закону має право на його застосування, з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
Наступним фактором, який впливає на характер міжбюджетних відносин, є зміна законодавства, що впливає на зміну обсягів доходів або видатків. якщо в насідок прийняття Законів або постанов Уряду збільшуються доходи або скорочуються видатки, то одержана різниця вилучається до Державного бюджету України. Якщо з прийняттям Законів або інших

 
 

Цікаве

Загрузка...