WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення - Курсова робота

Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення - Курсова робота

частини. На наш погляд, дуже важливим є врахування структурних видатків територій, котрі передбачають, наприклад, кількість літніх людей та інвалідів, яким необхідно надавати додаткову допомогу, статус територій, що визначається її площею, кількістю населення, кліматичним умовами, історією розвитку тощо.
Найголовнішою характеристикою повинна стати абсолютна прозорість системи збалансування, тобто кожна людина при бажанні буде в змозі перевірити напрямки витрачання коштів, що вилучалися з доходів бюджету з метою перерозподілу.
Вирішення проблем збалансування бюджетів можливе лише при чіткому узгодженні урядових функцій з різними рівнями виконавчої влади та визначенні економіко-математичних засад процесів перерозподілу стосовно вирівнювання фінансових можливостей територій.
Список джерел та літератури.
1. Конституція України.-К.: "Вікар".-1996.
2. Бюджетний кодекс // Відомості Верховної Ради -2001. - №37-38.
3. Закон України "Про Державний бюджет на 2003 рік". // Фінанси України -2002. - №3-ст17
4. Закон України "Про Державний бюджет на 2004 рік". // Відомості Верховної Ради 2003- №3 -ст.25
5. Закон України "Про Державний бюджет на 2001 рік". // Відомості Верховної Ради 2001 -2000. - №14-16 -ст.17
6. Закон України "Про Державний бюджет на 2002рік". // Відомості Верховної Ради 2002 -2001. - №14-16 -ст.17
7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // Відомості Верховної Ради - 1997. - №24 - ст.170.
8. Закон України " Про плату заземлю " Відомості Верховної Ради - 1996. -№1 -ст.210
9. Закон України " Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів " Відомості Верховної Ради - 1997. - №20 -ст.116.
10. Закон України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" Відомості Верховної Ради - 1998. - №6- ст.97.
11. Закон України " Про внесення змін та доповнень до Закону України " Про систему оподаткування " Відомості Верховної Ради - 1997. - №3 - ст.83.
12. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" № 187 від 28.02.97.
13. Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки" № 1166/97 від 18.10.97.
14. Указ Президента України " Про фіксований сільськогосподарський податок " . Урядовий курєр - 1998. - №36 - ст.9
15. Указ Президента України " Про Державну програму приватизації на 1999 рік " Урядовий курєр - 1998. - №49 - ст.11.
16. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № ЗО - с. 336.
17. Постанова Кабінету Міністрів України " Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг " Збірник постанов Кабінету Міністрів України - 1995 .
18. Наказ Міністерства фінансів У країн й, ФДМУ, ДПАУ "Про затвердження Порядку перерахування у 1997 році до місцевих бюджетів коштів, одержаних від приватизації об'єктів комунальної власності" № 54/1339/434 від 27.11.97.
19. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрямки бюджетної політики на 1998 рік (Бюджетна резолюція)" № 420/97-ВР від 03.07.97.
20. Регламент Верховної Ради України від 27.07.94 //Відомості Верховної Ради , 1994, N 35 - с.338. (із змінами внесеними згідно із Наказами Міністерства фінансів України N 11 від 15.01.98 ; N 51 від 09.03.98 ; N 80 від 02.04.98 ).
21. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин " . Збірник постанов Кабінету Міністрів України - 1997.
22. Аптекарь В., Краснова Ю. Про формування місцевих бюджетів // Економіка України - 1994. - №4 - с.42-47.
23. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383с.
24. Воронова Л.К. Фінансове право - Х.:Консум,1998. - 137 с.
25. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Основи, 1993. - 383 с
26. .Пацурівський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави : проблеми методології - Ч. : ЧДУД997.-196.
27. Фінанси / Під ред. Радіонової. - М.:Фінанси і статистика, 1993. - 400 с
28. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник. / Під ред. Суторміної В.М., ФедосоваВ.М. - К.:Либідь,2000 - 247 с.
29. Фінансове право: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.:Вентурі,1995. - 272 с.
30. Германчук П.К. Бюджет і бюджетна політика у 2001році. // Фінанси України. - 2001 - № 5 - с.5.
31. 3аруба О.Д. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин. //Фінанси України. - 1996. - № 11 - с.16.
32. Кириленко О.П. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів // Фінанси України. - 1996. - № 9 - с.35.
33. Ларіонова Л.Д. Місцеві податки і збори які підвалини податкової системи держави. // Фінанси України. - 1997. - № 5 - с. 75.
34. Ларіонова Л.Д. Плюси і мінуси в царині справляння ресурсних платежів, місцевих податків і зборів. // Фінанси України. - 1996. - № 5 - с.43.
35. Лісовська Л.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих платежів. // Фінанси України.- 1998. - №7- с.11.
36. Лагутін В.Д. Фінанси України та шляхи їх реформування. // Фінанси України. - 2002. -№ 7 - с. 13-25.
37. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. Навч.посібник. / К.,1999.- с.487
38. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія,практика) НІОС Київ.-2000р.
39. Кучерявенко М.П. Налоговое право - X. 1997. - 79с
40. Мельник В.М. До питання про податки. // Фінанси України - 1996. - №10 -с.93.
41. Пабат М. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів в умовах регіонів // Фінанси України - 2000. - №7 - с.58-63.
42. Пабат М.Г. Про окремі аспекти формування доходної частини бюджетів регіональних і місцевих органів управління. // Фінанси України. - 1998. -№10.-с.11.
43. Павлюк К.В. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини. // Фінанси України. - 1996.- №6- с.5.
44. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування // Фінанси України - 1997. - № 7 - с.36-38.
45. Парижак Н.В. Формування ефективної бюджетної системи // Фінанси України- 1998. - № 1 - с. 45.
46. Соколовська А.М, Податкова система України в контексті світового досвіду. // Фінанси України. - 1996. - № 7 - с. 105.
47. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин. // Фінанси України. - 2001 - № 12 - с.22.
48. Смирнова 0.0. Деякі питання розвитку бюджетної системи України. // Фінанси України. - 2002. - № 12 - с. 103,
49. Чуприна О. В. Неподаткові платежі, місцеві податки і збори. // Фінанси України.- 1997. - № 3 - с.95.
50. Януль І. Є. Бюджетна політка України: проблеми та перспективи // Фінанси України- 1998.-№2-с.87.
51. Юрій С.І., Бескид Й.М. та інші. Бюджетна система України: Навч. посібник. / К.,2000.
52. Юрій С.І., Бескид Й.М. Плішко І.В. та інші. Державний бюджет України: Навч.посібник. / Тернопіль,1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...