WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення - Курсова робота

Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Управління міжбюджетними відносинами та шляхи їх удосконалення.
Зміст
ВСТУП
1. Зміст і складові міжбюджетних відносин.
2.Бюджетне регулювання: його необхідність та значення у збалансуванні бюджетів.
3. Організаційне та законодавче забезпечення бюджетного регулювання в умовах бюджетної реформи в Україні.
4. Можливості впровадження зарубіжного досвіду бюджетного регулювання в системі міжбюджетних відносин в Україні .
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
ВСТУП
Актуальність теми даної роботи продиктована тим, що Україна, вибравши демократичний шлях розвитку після розпаду СРСР, повинна чітко визначитись із всіма сторонами функціонування бюджетів всіх рівнів, їх взаємовідносини і реалізацію бюджетного процесу на відповідні території, адже це об'єктивна необхідність формування нових для нас ринкових відносин. Важливість теми підкреслюється ще й гостротою проблеми пошуку форм і методів зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, необхідністю вдосконалення організації бюджетного процесу і зростання ефективності функціонування фінансів органів влади в аспекті міжбюджетних відносин.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти функціонування бюджетів всіх рівнів України і реалізації міжбюджетних відносин на місцевому рівні в соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних формувань.
Об'єктом дослідження обрано організацію міжбюджетних відносин у даному адміністративному регіоні України. Базою дослідження є теоретичні дослідження українських та зарубіжних фахівців, монографії, публікації в періодиці, статистичні та аналітичні дані, закони, нормативні документи.
Мета дослідження. З'ясувати економічну суть бюджету, джерела наповненості місцевих бюджетів регіону та його фактори впливу на наповненість місцевих бюджетів, розглянути роль фінансових органів у бюджетному процесі, проаналізувати стан виконання місцевих бюджетів, їх структуру та динаміку на основі фактичних даних, дослідити перспективні напрямки у вдосконаленні взаємовідносин та особливості бюджетного регулювання між місцевими та Державним бюджетом, та світовий досвід міжбюджетних відносин і можливості його впровадження на Україні.
Методологічна основа дослідження. У процесі виконання дипломної роботи було вивчено відповідні нормативно-правові положення та законодавчі акти, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких найвизначніші: Юрій С., Кравченко В., Василик О., Федосов В., Андрущенко В., Бескид Й., Сало І., Луніна І., Єпіфанов А., Павлов В., Кириленко О.П. чинну практику організації бюджетного процесу, публікації в періодичних виданнях з проблем, які торкаються теми дослідження.
Теоретичною основою дослідження є діалектичний підхід до пізнання економічних явищ і процесів, прийоми індукції та дедукції, аналізу та синтезу.
Ціль і задачі дослідження:
- вивчити бюджетну систему ;
- проаналізувати податкові надходження та збори в дохідну частину місцевих бюджетів;
- між бюджетні відносини;
Практичне значення роботи полягає в тому, що у результаті дослідження визначено основні напрямки щодо подолання бюджетних проблем регіону.
1. Зміст і складові міжбюджетних відносин.
Із визнанням України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають:
- чітке виділення ланок бюджетної системи;
- розподіл податків і зборів між окремими бюджетами;
- уточнення напрямків використання коштів всіх бюджетів;
- збалансування бюджетів;
- ефективну організацію міжбюджетних відносин.
Формування ефективної бюджетної системи України - одне з першочергових завдань держави і об'єкт її постійної уваги. Ведуться пошуки найраціональнішого механізму перерозподілу фінансових ресурсів між регіонами, вивчаються можливості забезпечення збалансування місцевих бюджетів, встановлюється оптимальність взаємовідносин між державним і місцевим бюджетами. Ці процеси регламентувалися Законом УРСР "Про бюджетну систему Української РСР" (05.12.1990р.) і Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР "Про бюджетну систему України (29.06.1995р.) та щорічно уточнювалися законами України про державний бюджет України на поточний рік. Серед названих законів особливо позитивно виділявся закон від 29.06.1995р. В ньому було збережено принцип єдності у побудові бюджетної системи, зроблено спроби розмежування доходів і видатків між окремими бюджетами, щоб забезпечити їхню самостійність.
Під бюджетною системою України розуміють - сукупність окремих її ланок, юридично пов'язаних між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам. Згідно із законом від 29.06.1995р. Бюджетна система будувалась на основі бюджетного устрою держави.
Формування ефективної бюджетної системи України - одне з першочергових завдань держави і об'єкт її постійної уваги. Йшли пошуки найраціональнішого механізму перерозподілу фінансових ресурсів між регіонами, вивчаються можливості забезпечення збалансування місцевих бюджетів, встановлюється оптимальність взаємовідносин між державним і місцевим бюджетами.
Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів (Див.рис.1.1).
Рис. 1.1. Склад бюджетної системи України [2]
Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.
Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.
Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.
Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.
У разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
У бюджетній системі України, до складу якої входить майже 12 тисяч бюджетів, обов'язково виникають взаємовідносини між різними бюджетами, якими притаманні якими притаманні великі за обсягом зустрічні потоки бюджетних коштів. Підставою для існування міжбюджетних відносин є визначенні законодавствомдержави:
- розподіл повноважень між державною виконавчою владою та органами місцевого самоврядування;
- гарантія з боку держави щодо фінансування наданих повноважень органам місцевого самоврядування;
- розмежування доходів і видатків між

 
 

Цікаве

Загрузка...