WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

рівень рентабельності капіталу визначаємо за допомогою прийому ланцюгових підстановок. З цією метою послідовно робимо такі розрахунки:
1) РО = (П0х 100 / Т0) х ((1 / (1/Коо) + (1/Фо) + (1/Фко)) = - 31,6 * ((1/ (1 / 6,99) + (1 / 0,91) + (1 / 3418,8)) = 25,5 %.
2) РО1 = 27,0 * ((1/(1 /6,99) + (1 /0,91) + (1 /3418,8)) = 21,6%.
3) РО2 = 27 * ((1/ (1 / 7,14) + (1 / 0,9]) ·+ (1 / 3418,8)) = 21,79 %.
4) РО3 = 27 * ((1/ (1 / 7,14) + (1 / 0,98) + (1 / 3418,8)) = 23,27 %.
5) ?1 = 27 * ((1/ (1 / 7,14) + (1 / 0,98) + (1 / 626,12) ) = 23,2 %.
Таблиця 2.8
Аналіз рентабельності капіталу готелю "Дружба"
Показники
Минулий рік Звітний рік
Відхилення
1
2
3
4
Балансовий прибуток, тис, грн.
2919,6
2877,3
-42,3
Виручка, тис. грн.
7419,2
7831,5
+ 412,3
Балансовий прибуток, у % до виторгу
31,6
27,0
-4,6
Середній залишок оборотних коштів, тис грн. 1320
1489,7
+ 169,7
Середньорічна вартість основних фондів тис. грн. 10111,0
10890,0
+ 779,0
Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис. грн. 2,7
17
+14,3
Загальна сума капіталу, тис. грн.
11433,7
12396,7
+ 963
Рівень рентабельності капіталу, %
25,5 23,2
-2,3
Коеф. оборотності оборотних коштів, обороти 6,99
7,14
+0,15
Фондовіддача основних фондів, грн.
0,91
0,98
+0,07
Фондовіддача нематеріальних активів грн. 3418,8
626,12
-2792,68
Розрахунки, зроблені за такою формулою, показують, що рівень рентабельності капіталу знизився на 2,3 % . На це зниження вплинули такі чинники:
1) зниження розміру прибутку на 1 грн. виручки знизило рівень рентабельності капіталу на 3,9 %: РО1-Р0 = 21,6-25,5 = -3,9%;
2) збільшення коефіцієнту оборотності оборотних коштів підняло рівень рентабельності капіталу на 0,19 %: РО2 - РО1 =21,79-21,6= 0,19%;
3) підвищення фондовіддачі основних фондів збільшило рівень рентабельності капіталу на 1,48 %: РО3 - РО2 = 23,27-21,79 = 1,48 %;
4) зменшення фондовіддачі нематеріальних активів знизило рівень рентабельності капіталу на 0,02 %:?1-РО3 = 23,2-23,27=-0,07 %.
Разом: - 3,9 + 0,19 + 1,48 -0,07 = - 2,3 %.
Таким чином, ефективність використання капіталу, тобто доцільність вкладення інвестиційних коштів підприємства, знизилася у звітному році на 2,3 відсотка.
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності діяльності готельного комплексу "Дружба"
3.1. Зміна структури надання послуг
Для виробітку рекомендацій щодо підвищення доходів готельного комплексу "Дружба" розглянемо таблицю 3.1.
Таблиця 3.1
Аналіз доходів по готелю "Дружба" у 2000 - 2001 роках
п/п

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення (-;+)
абс.
(4-3) %
(5*3
/100)
1 2 3 4 5 6
ДОХОДИ без ПДВ, всього:
5 795,9 6 110,9 315,0 5,4
1
Експлуатація готелю: у тому числі
4 371,2 4 591,0 219,8 5,0
Вільне поселення в т.ч.
986,1 1 062,3 76,2 7,7
Іноземних громадян
483,0 612,8 129,8 26,9
2
Офіси
116,2 131,7 15,5 13,3
3
Оренда нежитлових приміщень
101,3 120,6 19,3 19,1
4 Оренда актового залу 39,4 28,5 -10,9 -27,7
5 Додаткові послуги 99,2 94,1 -5,1 -5,1
6
Ресторан
1 068,6 1 145,0 95,2 8,9
У таблиці 3.1 наведено результати аналізу доходів готелю "Дружба". Результати таблиці свідчать про те, що доходи готелю "Дружба" збільшились за два роки на 315,0 тис. грн. (З 5795,9 тис. грн. до 6110,9 тис. грн.), або на 5,4%.
За рахунок експлуатації готелю доходи збільшились на 219,8 тис. грн., або на 5,0%. По ресторану вони зросли на 95,2 тис. грн. (з 1068,6 тис. грн. до 1145,0 тис. грн.), або на 8,9 %. По оренді нежитлових приміщень на 19,3 тис. грн. (з 101,3 тис. грн. до 120,6 тис. грн.), або на 19,1 %. За рахунок експлуатації офісів - на 15,5 тис. грн. (з 116,2 тис. грн. до 131,7 тис. грн.), або 13,3 %.
Зниження доходів сталося за рахунок оренди актового залу. У минулому році сума доходів склала 39,4 тис. грн., а в звітному році тільки 28,5 тис. грн., тобто сума доходів зменшилась на 10,9 тис. грн.
Такожзменшилися доходи з додаткових послуг на 5,1 тис. грн. (з 99,2 тис. грн. до 94,1 тис. грн.), або на 5,1 %.
Дані таблиці 3.2 свідчать про те, що найбільшу частину доходів готель "Дружба" одержує від експлуатації готелю.
Таблиця 3.2
Аналіз структури формування доходів по готелю "Дружба" у 2000 - 2001 роках, %

Показники 2000 рік 2001 рік Відхилення
(-+)
Абс. %
1
2
3
4
5
6
1
Експлуатація готелю
75,42 75,13 -0,29 -0,39
2
Офіси
2,00 2,16 0,15 7,50
3
Оренда нежитлових приміщень
1,75 1,97 0,23 12,92
4
Оренда актового залу
0,68 0,47 -0,21 -31,39
5
Додаткові послуги, всього
1,71 1,54 -0,17 -10,03
6
Ресторан
18,44 18,74 0,30 1,63
ВСЬОГО ДОХОДІВ (БЕЗ ПДВ) 100
100
-
-
Доля експлуатації готелю в звітному році зменшилась у порівнянні з минулим роком на 0,39 % і склала 75,13 % у загальній сумі доходів. Друге місце в одержаних доходах займає ресторан, його частка в звітному році складає 18,74 %, яка збільшилась в порівнянні з минулим роком на 1,63 %. Невелику частку займає оренда нежитлових приміщень, її частка в звітному році складає 1,97 % загальних доходів. В порівнянні з минулим роком вона зросла на 12,92 %.
Доходи від офісів майже складають 2 відсотка (2,16 %) від загальної суми доходів. Трохи менше від офісів займають додаткові послуги, їх частка в загальній сумі доходів склала 1,54 %. Вона у звітному році в порівнянні з минулим роком зменшилась майже на 10,03 %. Найменшу долю в загальних доходах складає частка доходів від оренди актового залу, її доля зменшилась майже на дві третини в порівнянні з попереднім роком.
Розглянуті фактори прямо впливають на величину доходів, а відповідно, і на прибуток готелю "Дружба".
Адміністрація повинна враховувати всі фактори, які не залежать від діяльності підприємства. До них відносяться рівень податків з доходу та рівень податків з прибутку. Але особливо слід враховувати ті фактори, які залежать від підприємницької активності робітників комплексу. До них слід відносити збільшення доходу за рахунок росту виручки від реалізації товарів та надання послуг, зменшення собівартості продукції та послуг, та збільшення сальдо позареалізаційних доходів та витрат.
Збільшенню ціни реалізації по наданню послуг сприяє залучення нових та постійних клієнтів перед початком сезону (коли ціни найвищі).
Маса одержання прибутку залежить від обсягу діяльності готелю (виручки від реалізації послуг), кількості наданих послуг. Збільшенню обсягу наданих послуг сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих послуг, надання споживчого кредиту при реалізації послуг, розширення системи додаткових готельних послуг, пов'язаних із реалізацією та наданням послуг, здійснення ефективних рекламних заходів.
Так як доходи від готелю в минулому році дещо знизилися, було б доцільним продовжити переобладнання деяких недорогих категорій номерів у більш комфортні та дорогі, що б сприяло зростанню виручки від реалізації та збільшенні завантаженості готелю.
3.2. Підвищення продуктивності праці персоналу
Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці

 
 

Цікаве

Загрузка...