WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

змогу визначити найвагоміші та критичні статті, зміни в яких визначають тенденцію в розвитку в цілому по готелю.
У таблиці 2.5 наведені дані по двадцять одному виду витрат, двадцять з яких входять до складу собівартості. Комерційні витрати не включаються до собівартості, а здійснюються за рахунок чистого прибутку.
Найбільшу частку витрат складає заробітна плата, питома вага якої у загальній собівартості склала 29,2 % у звітному році. Ці витрати збільшились не тільки у сумі (+139,6 тис.грн ) в порівнянні з минулим роком, а й збільшилась їх питома вага (+1,6 %).
Друге місце у складі витрат займають амортизаційні відрахування, їх частка збільшилась на 2,3 % і склала 11,5 % у звітному році.
Третє місце складають нарахування на зарплату. В звітному році їх доля склала 11,4 % у загальній сумі витрат, але ця доля зменшилась на 2,5 % в порівнянні з минулим роком.
Майже 9,7 % склали у звітному році витрати на поточний ремонт, хоча їх частка й зменшилась на 1,0 % у порівнянні з минулим роком (10,7 %).
Таблиця 2.5
Аналіз витрат по готелю "Дружба" за минулий та звітний роки (тис.грн.)

Показники
Минулий рік
Питома вага, %
Звітний рік
Питома вага, %
Відхилення (-,+)
г*~~
Абс. %
1
2
3
4
5
6
7 (5-3)
8 (6-4)
1
Зарплата
1097,6 27,6 1237,1 29,2 139,6 1,6
2
Нарахув. на з/пл
552,8 13,9 483,0 11,4 -69,8 -2,5
3
Опалення і гаряча вода 190,9 4,8 207,6 4,9 16,7 0,1
4
Електроенергія
119,3 3,0 135,6 3,2 16,3 0,2
5
Холодна вода 115,3 2,9 105,9 2,5 -9,4 -0,4
6
Поточний ремонт 425,5 10,7 411,0 9,7 -14,5 -1,0
7
Аморт. відрахування 365,9 9,2 487,2 11,5 121,4 2,3
8
Утримання приміщень 115,3 2,9 156,8 3,7 41,4 0,8
9
Прання білизни
147,1 3,7 152,5 3,6 5,4 -0,1
10
Автотранспорт
27,8 0,7 12,7 0,3 -15,1 -0,4
11
Знос
258,5 6,5 207,6 4,9 -50,9 -1,6
12
Обслуговування за договорами 163,0 4,1 233,0 5,5 70,0 1,4
13
Послуги зв'язку
63,6 1,6 50,8 1,2 -12,8 -0,4
14
Інші витрати
59,7 1,5 67,8 1,6 8,1 0,1
15
Податок
на транспорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16
Податок на воду
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17
Дорожні роботи
71,6 1,8 72,0 1,7 0,4 -0,1
18
Інноваційний фонд 63,6 1,6 63,6 1,5 -0,1 -0,1
19
Комунальний податок 4,0 0,1 4,2 0,1 0,3 0,0
20
Податок на землю 135,2 3,4 148,3 3,5 13,1 0,1
21 Всього витрат 3976,7 100,0 4236,8 100,0 260,1 0,0
22
Комерційні витрати 490,1
546,2
56,1
-
Усі інші витрати не перевищували 5,5 % від загальної суми, їх можна згрупувати у такі послідовності:
Обслуговування за договорами (5,5 %);
Опалення і гаряча вода та знос склали по (4,9 %);
Утримання приміщень (3,7 %);
Прання білизни (3,6 %);
Податок на землю (3,5 %);
Електроенергія (3,2 %);
Перераховані види витрат потребують більш детального дослідження з метою знаходження резервів їх зменшення, як по готельному комплексу в цілому так і по підрозділам.
Для виконання аналізу змін в обсязі та рівні змінних та умовно-постійних витрат готелю проводиться групування витрат залежно від їх еластичності до виручки від реалізації послуг. Отримана інформація надає можливість визначити зміни в обсязі га рівні змінних та умовно-постійних витрат, знання яких необхідне для управління не тільки витратами, а й обсягом виручки від реалізації послуг та товарів у ресторані та готелі.
На рівень собівартості послуг та товарів великий вплив має виручка від реалізації послуг. Усі витрати по відношенню до обсягу виручки можна поділяти на дві групи: умовно-постійні га змінні.
Умовно-постійними називаються витрати, сума яких не змінюється при зміні виручки від реалізації послуг. Це орендна плата, амортизаційні відрахування, знос нематеріальних активів, знос малоцінних та швидкозношуваних предметів, утримання приміщень, послуги сторонніх підприємств та організацій, витрати на перекваліфікацію робітників та затрати некапітального характеру, поточний ремонт, відрахування на обов'язкове страхування майна та інші види витрат. Умовно-постійні витрати аналізуються по абсолютній сумі.
Змінні - це виграти, сума яких змінюється пропорційно зміні виручки від реалізації послуг та товарів. Ця група включає: витрати на сировину, транспортні витрати, заробітну плату, паливо, газ, електроенергію, відрахування на соціальне страхування, у пенсійний фонд та інші.
Заробітна плата у кожному підприємстві повинна розподілятися на змінні та умовно-постійні виграти. Тому що заробітна плата працівників, які отримують оклад (директора, бухгалтера, прибиральниці, вахтера) є незмінною в основній своїй частині.
Оплата праці (поварів, офіціантів) тісно пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів та послуг, ці витрати треба вважати змінними.
Змінні витрати аналізуються шляхом співставлення рівня витрат у відсотках до обсягу виручки.
Поділ витрат на умовно-постійні та змінні дозволяє показати залежність між виручкою від реалізації послуг, собівартістю та розміром прибутку від реалізації послуг.
Аналіз ступеню впливу виручки від реалізації послуг та товарів та рівня собівартості приведені у таблиці 2.6.
На основі даних первинногообліку вибрані умовно-постійні витрати, сума яких склала 2025,4 тис. грн.
Визначимо суму змінних витрат (3976,7 - 1802,9), яка складає 1951,3 тис. грн. Розрахуємо рівень умовно-постійних та змінних витрат.
Умовно-постійні.
2025,4 * 100 / 7419,2 = 27,3 %
Змінні:
1951,3 * 100 / 7419,2= 26,3 %.
Таблиця 2.6
Визначення ступеню впливу виручки на рівень собівартості готелю "Дружба" за минулий та звітний роки

Показники
Минулий рік
Повинно бути з урахуванням суми виручки звітного року Відхилення
(+,-)
тис. грн.
% до виручки тис. грн.
% до виручки тис. грн.
% до виручки
1
2
3
4
5
6
7-5-3
8 = 6-4
1
Виручка
7419,2
-
7831,5
-
412,3
-
2
Собівартість,
у тому числі: 3976,7
53,6
4085,1
52,2
81,4
-1,4
3 Умовно-постійні 2025,4 27,3 2025,4 25,9 - -1,4
4 Змінні витрати 1951,3 26,3 2059,7 26,3 260,2 -
Розрахуємо якою повинна була бути собівартість у минулому році при рості виручки на 412,3 тис. грн.
Умовно-постійні витрати повинні зберігатися в сумі на рівні минулого року (2025,4 тис. грн.). Рівень змінних витрат складав у минулому році (26,3 %), тому і в розрахунку він повинен зберегтися на тому ж рівні (26,3 % до виручки від послуг).
Розрахуємо суму змінних витрат, якою вона може бути при збільшенні виручки до 7831,5 тис. грн.:
26,3х 7831,5 = 2059,7 тис. грн.
100
Розрахуємо загальну суму собівартості при збільшенні виручки на 412,3тис.грн.:
2025,4 + 2059,7 = 4085,1 тис. грн.
Розрахуємо рівень собівартості у відсотках до виручки:
4085,1 x 100 = 52,2 %
7831,5
Або 25,9 % + 26,3 % = 54,1 %
Таким чином дані таблиці 6 дозволили нам розрахувати вплив на зміну собівартості фактора - виручки від реалізації послуг. Виручка збільшилась на 412,3 тис. грн., за рахунок цього фактору сума собівартості збільшилась на 81,4 тис. грн. , а її рівень зменшився на 1,4 % до виручки.
За даними попередніх таблиць ми бачимо, що собівартість у звітному році

 
 

Цікаве

Загрузка...