WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю "Дружба")
План
Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність фінансового забезпечення діяльності підприємств 5
1.1. Визначальна роль прибутку для фінансового забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств України 5
1.2. Характеристика валових доходів підприємства 6
Розділ 2. Аналіз фінансового забезпечення діяльності готельного комплексу "Дружба" 9
2.1. Загальна характеристика діяльності готельного комплексу 9
2.2. Аналіз доходів готельного комплексу 11
2.3. Аналіз витрат готельного комплексу 15
2.4. Аналіз оборотних коштів та рентабельності 20
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності діяльності готельного комплексу "Дружба" 26
3.1. Зміна структури надання послуг 26
3.2. Підвищення продуктивності праці персоналу 28
Висновки та пропозиції 30
Список використаної літератури 32
Вступ
У умовах перехідної економіки значно зростають роль і значення своєчасного і якісного аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючих суб'єктів і вишукування шляхів його зміцнення, підвищення конкурентноздатності підприємства.
Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить:
- критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;
- визначити "болючі" точки у фінансовій діяльності підприємства;
- знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення.
Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно стежити за наявністю та використання фінансових ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану.
Це обумовлює актуальність теми даної роботи.
Метою даної роботи є вивчення фінансового забезпечення готельного комплексу "Дружба" та факторів, що на нього впливають.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
Розкрити економічну сутність фінансового забезпечення діяльності підприємств;
Здійснити аналіз фінансових ресурсів готельного комплексу "Дружба";
Визначити напрямки підвищення доходів готельного комплексу.
Об?єктом дослідження є управління фінансовими ресурсами підприємства, необхідними для здійснення господарської діяльності.
Суб?єктом дослідження виступає готельний комплекс "Дружба".
Структурно курсова робота складається з вступу, основної частині з трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.
Джерельною базою для написання даної роботи слугують наукові видання, монографії та посібники, а також періодичні видання.
Розділ 1. Економічна сутність фінансового забезпечення діяльності підприємств
1.1. Визначальна роль прибутку для фінансового забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств України
Основну роль у формуванні фінансового забезпечення діяльності будь-якого підприємства грає прибуток. Отриманий підприємством прибуток призначений для задоволення різних потреб.
По-перше, він використовується для формування фінансових результатів держави, фінансування державних витрат. Це досягається шляхом вилучення в підприємств частини прибутку в державний бюджет.
По-друге, прибуток використовується для формування фінансових ресурсів самих підприємств, використовуваних для забезпечення їхньої господарської діяльності.
Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи.
Перший етап -цей розподіл балансового прибутку. На цьому етапі учасниками розподіли є держава і підприємство. У результаті кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Співвідношення (пропорції) у розподілі прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових питань реалізації фінансової політики держави, від правильності рішення якого залежить розвиток економіки в цілому.
Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємств після здійснення платежів у бюджет. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди:
резервний,
розвитку й удосконалювання виробництва,
соціальних потреб,
заохочення.
Засоби цих фондів потім використовуються для фінансування визначених витрат.
Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом ряду факторів. Істотне значення при цьому має податкова політика держави стосовно суб'єктів господарювання.
Використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначаються кожним суб'єктом господарювання. Державне регулювання цих процесів сьогодні здійснюється недостатньо. Це стосується як державних, так і недержавних підприємств.
1.2. Характеристика валових доходів підприємства
Так як прибуток підприємства формується з різниці між валовими доходами та видатками, необхідно з'ясувати зміст валових доходів підприємств, і насамперед виручки від реалізації продукції.
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - показник форми №2 звіту бухгалтерського обліку - це надання платних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємствам.
Економічні відносини, що пов'язані з обміном грошових коштів на послуги та товари що надаються готельним підприємством, відображають економічну сутність виручки від реалізації послуг. Значення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) необхідно розглядати на рівні держави та на рівні конкретного готельного підприємства. Виручка від реалізації послуг та товарів, характеризує обсяг залучення купівельних фондів споживачів у вигляді грошових доходів, що отримані як оплата праці і обмінюються на послуги (товари) відповідно до попиту населення.
Обсяг виручки від реалізації послуг є основним валовим показником діяльності готельного підприємства, який характеризує результат його діяльності щодо залучення купівельних фондів споживачів. Саме реалізація певних послуг, товарів створює економічне підґрунтя для отримання певного обсягу доходів та прибутку, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності готельного підприємства.
Значення показника "обсяг виручки від реалізації послуг" на рівні окремого готельного підприємства залежить від типу економічної системи.
В умовах ринкової економіки обсяг виручки від реалізації послуг залишається одним з головних показників діяльності готельного підприємства. Обсяг виручки від реалізації продукції формується на рівні самого підприємства та визначається, виходячи з необхідного обсягу прибутку та ринкової позиції готельного підприємства. Розроблений такимчином план виручки від реалізації продукції є основним регулюючим фактором формування ресурсного потенціалу готельного підприємства. Обсяг та структура виручки від реалізації послуг визначає вимоги щодо обсягу, складу та ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів готельного підприємства.
Тотальне планування обсягу виручки від реалізації послуг в умовах командно-адміністративної економіки змінилося економічним регулюванням в ринковій економіці на основі

 
 

Цікаве

Загрузка...