WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси зовнішньоекономічної діяльності - Контрольна робота

Фінанси зовнішньоекономічної діяльності - Контрольна робота

продукції, строки поставки, упаковку, своєчасність оплати та ін. При порушенні умов контракту винна сторона сплачує штрафи і відшкодовує прямі збитки потерпілій стороні за рахунок своїх валютних коштів, що також породжує специфічні форми внутрішньогосподарського фінансового (а також правового) контролю за операціями на зовнішньому ринку.
Крім цього, закон передбачає спеціальні санкції до суб'єктів зовнішньоекономічних відносин (вітчизняних і іноземних), які застосовуються в разі порушення чинного законодавства в цій сфері. Зокрема, застосовуються антидемпінгові процедури у випадках здійснення ними демпінгу, запроваджується індивідуальний режим ліцензування до порушників антимонопольних заходів і заходів проти недобросовісної конкуренції тощо.
2.2. Основні напрями державного регулювання фінансів зовнішньоекономічної діяльності
В Україні на даний час сформувався досить широкий інструментарій зовнішньоекономічної політики, як результат еволюції ринкових відносин у країні та міжнародних економічних відносин у світі, з урахуванням стандартів, норм, правил і процедури, які склалися у міжнародному господарстві.
Надаючи всім без винятку підприємствам право вільного доступу до світового ринку, проводячи політику лібералізації зовнішньоекономічних відносин, Україна в той же час здійснює державне регулювання цих відносин у руслі протекціоністської спрямованості, тобто державного захисту вітчизняного виробництва від іноземної конкуренції. Держава постійно коригує законодавство в цій сфері з урахуванням, з одного боку, розвитку фрітредерських тенденцій у розширенні світових господарських зв'язків (фрітредерство - концепція вільної торгівлі), а з іншого - національних інтересів країни, тобто її товаровиробників і споживачів. Це стосується таких елементів зовнішньоекономічної політики, як ввізне та вивізне мито, квотування і ліцензування імпорту та експорту окремих товарів, регулювання через податковий механізм бартерних (товарообмінних) операцій у зовнішньоекономічних зв'язках, валютне регулювання і валютний контроль.
Нарахування ввізного (імпортного) мита на товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, здійснюється відповідно до Закону України "Про Єдиний митний тариф".
Законодавство України всіляко заохочує експорт продукції вітчизняних товаровиробників. Найсуттєвіше значення в цьому плані має встановлення нульової ставки податку на додану вартість на всі види експортної продукції (за винятком експорту продукції, яка, згідно з законодавством, звільнена від ПДВ на внутрішньому ринку України).
Важливим засобом державного впливу на фінансову діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин є прийнята в Україні система валютного регулювання і валютного контролю. Стосовно підприємств найактуальнішими питаннями цієї системи є:
- право власності на валютні цінності і право проведення операцій з ними;
- порядок використання надходжень в іноземній валюті;
- право купівлі та продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку;
- порядок організації розрахунків у іноземній валюті;
- зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України;
- цивільно-правова, адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства.
Основним законодавчим актом, який регулює ці питання, є декрет Кабінету міністрів України 1993 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". Крім цього, за останні роки прийнято низку інших законодавчих і нормативних актів із цих питань Верховною Радою, Президентом України, Національним банком України. Вони спрямовані на вдосконалення і підвищення ефективності валютного регулювання, контролю за повнотою надходження в Україну валютних коштів, на лібералізацію валютного ринку.
З липня 1997 року в Україні введена нульова норма обов'язкового продажу виручки в іноземній валюті, тобто вся вона в даний час надходить у повне розпорядження підприємств-одержувачів.
Якщо підприємству не вистачає власних валютних коштів для здійснення платежів за його зобов'язаннями перед іноземними експортерами, а також на інші цілі (наприклад, для забезпечення витрат на службові відрядження за кордон у межах норм, що встановлюються державою, та ін.), воно має право придбати необхідну йому іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку (через "свій" уповноважений комерційний банк).
Суб'єкти підприємницької діяльності, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність, зобов'язані щоквартально подавати регіональному управлінню Національного банку і органу податкової адміністрації декларацію єдиного зразка про валютні цінності, доходи та майно, які належать резиденту України і перебувають за її межами. Без довідки про подачу такої декларації митні органи не мають права приймати експортно-імпортні вантажі до митного оформлення, а комерційні банки - здійснювати банківські операції з валютними цінностями суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. В декларації знаходять відображення дані про загальну суму валютних цінностей, доходів (дивідендів) та майна, які перебувать за межами України і належать резиденту України, в тому числі суму валюти, яка одержана від здійснення діяльності за межами України, суму, перераховану за кордон з метою придбання товарів, які перебувають за межами України з перевищенням встановлених законодавством строків повернення їх в Україну, суму валютних цінностей в іноземних банках на рахунках, які відкриті без відповідного дозволу на це Національного банку України. За достовірність даних, наведених у декларації, декларанти несуть відповідальність, встановлену законодавством.
Порушення всіх чинних положень валютного регулювання і валютного контролю тягне за собою як цивільно-правову, так і адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством України, включаючи фінансові санкції та позбавлення права вести зовнішньоекономічну діяльність.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22/05/97р.
3. Криницкий И.Е., Кучерявенко Н.П. Налоговое право.- Харьков: Ксилон, 1999.- 328 с.
4. Налоги в Украине: Сборник нормативных документов за 2002 год. - К., 2002.- 320 с.
5. Свердан М.М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки // Фінанси України. - 2002. - №7.
6. Синелвечиков Б. Податкова політика як фактор виходу з економічної кризи. // Фінанси України. - 2001. - №2. - С.12-18.
7. Соколовська А.М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна. // Фінанси України. - 2000. - №12. - С.71-74.
8. Соколовська А.М. Податкова система України в контексті світового досвіду. // Фінанси України. - 1997. - №7. - С.77-89.
9. Сорока И. Социальное рыночное хозяйство и смешаннаяэкономика как приоритетные модели украинского рынка. // Экономика Украины, №5, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...