WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси зовнішньоекономічної діяльності - Контрольна робота

Фінанси зовнішньоекономічної діяльності - Контрольна робота

освітні установи, організації санаторно-курортного й іншого оздоровчого типу, культурно-просвітні установи);
- встановлення чотирьохступінчастої шкали оподаткування доходів фізичних осіб з 40%-й граничною ставкою, що є невиправданим у соціальному плані, тому що звільняє від цілком посильного податкового тягаря багатих громадян, чого не можна сказати про низькооплачувані категорії населення;
- надання органам виконавчої влади права встановлювати ставки по окремих податках, зборам і платежам (наприклад, за використання природних ресурсів), що порушує конституційний принцип поділу влади;
- жорсткість фінансових санкцій;
- збереження авансового порядку сплати податків (по методу нарахування);
- підвищення ставок акцизного збору;
- розширення сфери стягування мита;
- збільшення розмірів плати за користування підземними водами і надрами;
- надання пріоритету непрямим податкам замість прямих. В умовах, коли близько 70% громадян знаходиться за межею бідності, політика пріоритетності непрямих податків веде до подальшого їх зубожіння, що підтверджено еволюцією розвитку податкових систем у світі;
- відсутність заходів для стимулювання інвестиційно - інноваційної діяльності.
В основу концепції Податкового кодексу закладене механічне сполучення існуючих і нових податків, зборів, обов'язкових платежів, що істотно не змінюють якісні характеристики системи оподаткування. Не передбачене залучення інших її функцій крім фіскальної - стимулюючої і регулюючої. Основний натиск знову робиться на розширення сфери оподаткування, а також на силовий тиск на платників податків, розширення прав і повноважень податкових служб без адекватного посилення їхньої відповідальності. Ігнорується принцип пропорційного взаємозв'язку між ростом податкових вилучень і збільшенням доходів платників податків. Доход який одержить держава від розширення бази оподаткування (крім легалізації тіньового сектора) і посилення адміністративного контролю без одночасної зміни методів формування податкових інструментів у напрямку досягнення збалансованості інтересів держави, підприємців і громадян, буде меншим, чим економічний збиток, заподіяний суб'єктам ринкових відносин. Отже, не буде досягнута мета, переслідувана податковою реформою.
Діюче на сьогоднішній день податкове законодавство в Україні можна охарактеризувати як безсистемне, що відрізняється наступними тенденціями:
1. Податкова політика в Україні формується під впливом поточних зобов'язань, лобізму, без відповідного наукового обґрунтування й аналізу наслідків від уведення тих чи інших податків і зборів (обов'язкових платежів);
2. Крім існування звичайного числа податків і зборів, що, як правило, відрізняються низькою ефективністю, сформовані численні позабюджетні фонди цільового призначення, що істотно ускладнює сплату податків і контроль за її здійсненням;
3. У податковому законодавстві присутня фіскальна функція й відсутня функція стимулювання економіки;
4. Підзаконні акти, видавані Кабміном України, суперечать законам України, і досить часто законодавчі акти навіть мають зворотну силу, тобто податки стягуються за час, коли той чи інший Закон ще не діяв;
5. Ряд питань фактично не урегульований законодавством, зокрема, відповідальність за несплату податків;
6. Частина податків і зборів формується не від об'єкта оподаткування, а від напрямку їхнього використання (наприклад, внески в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування);
7. Політика виконавчої гілки влади спрямована винятково на поповнення бюджету за будь-яку ціну, що заганяє економіку в тінь.
8. Більшість проблем вирішуються адміністративним шляхом (підсилюється роль каральних органів - ДПАУ).
Таким чином, неефективність податкової політики приводить постійно до:
- падінню обсягів виробництва, його рентабельності і відповідно збільшенню кількості збиткових підприємств;
- росту "тінізації" економіки;
- формування негативного відношення суспільства до самого поняття "податки".
Тому назріла необхідність реформування податкової системи України. Саме Податковий кодекс повинний забезпечити комплексний підхід у регулюванні податкових відносин, усунути непогодженість податкового законодавства, забезпечити єдину і стабільну законодавчу базу оподаткування.
Однак корінні проблеми оподаткування в Україні полягають не стільки у величині податкових ставок, скільки у безсистемності, фіскальному свавіллі, зловживаннях, відсутності позитивного впливу на економіку. Бізнесмени змушені відводити частину обороту в тінь, рятуючись не просто від високих податків, а від надмірних поборів і адміністративного насильства. Для піднесення економіки і забезпечення реального зростання доходів у бюджет необхідно змінити податкову систему.
2. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
2.1. Основні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Підприємства в Україні самостійно здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Ця правова норма зафіксована в ст. 25 Закону України "Про підприємства в Україні", причому з 1993 р. здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами підприємницької діяльності України не потребує їх державної реєстрації як учасників зовнішньоекономічної діяльності. Надання підприємствам права самостійно виходити на світовий ринок, встановлювати прямі зв'язки з іноземними партнерами створює умови для зростання ефективності їх функціонування перш за все через появу нових фінансових і технічних можливостей, більш швидкого оновлення матеріально-технічної бази виробництва, збільшення його експортного потенціалу за рахунок підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності.
Хоч результати зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів входять до загального підсумку його фінансово-господарської діяльності, фінансова робота, що забезпечує цю діяльність, становить досить специфічну сторону управління фінансовими ресурсами підприємства. Вона потребує від фахівців, які приймають рішення у цій сфері, перш за все знання чинних законодавчих актів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, операції з іноземною валютою, а також митну справу, бо мито - це неодмінний інгредієнт міжнародних економічних відносин. Мито - це податковий платіж, який стягується державними органами за ввіз на митну територію або вивіз за межі держави через митний кордон товарів, цінностей і майна, тому воно обов'язково має враховуватися при розрахунках економічної доцільності експортно-імпортних операцій.
В Україні діє Єдиний митний тариф, що представляє собою звіт ставок мита, що стягується при імпорті товарів з-за кордону на митну територію України. У тарифі ставки мита визначені у відсотках від митної вартості товарів. Мито, що підлягає сплаті, розраховується митним органом по ставках тарифу, що діє на день подачі митної декларації.
Партнери по зовнішньоекономічних відносинах будують їх на договірних засадах, фіксуючивсі взаємні зобов'язання в контрактах, і несуть матеріальну відповідальність за якість

 
 

Цікаве

Загрузка...