WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси зовнішньоекономічної діяльності - Контрольна робота

Фінанси зовнішньоекономічної діяльності - Контрольна робота

бюджету.
Важливою причиною високої частки податку на прибуток підприємств (зокрема причиною багаторазового перевищення часткою цього податку частки особистого прибуткового податку) є особливість податкової політики в Україні, що проявляється у встановленні надмірного податкового тягаря на підприємства. Цей тягар надмірний внаслідок особливостей обліку фінансових результатів в Україні (за підрахунками спеціалістів, 30-процентне оподаткування прибутку, розраховане у відповідності з чинною в Україні методикою, дорівнює 48-54-процентному оподаткуванню у відповідності з моделлю, запропонованою основами Світового податкового кодексу).
Тому зараз йде мова про поступове зниження ставки оподаткування прибутку.
Суттєве місце займає в доходах Зведеного бюджету України і прибутковий податок із громадян, частка якого, всупереч зниженню з 13,5 % у 1999 році до 13,2 % у 2000 році, у 2001 залишалася досить високою - на рівні 16,31 відсотка.
Сьогодні балансовий прибуток підприємства, крім податку на прибуток, є джерелом сплати:
- податку з власників транспортних засобів;
- податку на землю (плата за землю);
- податку на майно.
Сьогодні Законом України "Про податок на додану вартість" встановлена єдина ставка ПДВ для операцій із продажу товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку і для імпортних товарів (робіт, послуг) - 20 відсотків від договірної або регульованої ціпи (тарифу) без урахування ПДВ. Якщо ціна товару включає акцизний збір, він додається до розміру договірної або регульованої ціни, тобто на суму акцизного збору збільшується база оподаткування ПДВ. База оподаткування імпортних товарів включає митну вартість, суму ввізного мита, митні збори і акцизний збір (якщо товар обкладається цим збором). Широке застосування ПДВ зумовлене численними його перевагами, серед яких найголовнішими є те, що оподаткуванню підлягає переважно дохід, який спрямовується на споживання; інша його частина значною мірою використовується на нагромадження, яке опосередковано стимулює процес інвестування. Широка база оподаткування ПДВ сприяє вагомому зростанню доходів держави від податків на споживання. Вилучення податку на всіх етапах руху товарів сприяє рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб'єктами підприємницької діяльності. Єдині ставки полегшують як обчислення податку безпосередньо для платників, так і контроль державних податкових органів за дотриманням платіжної дисципліни. Оподаткування власне доданої вартості, сплата податку пропорційно новоствореній вартості на відповідному етапі виробництва чи просування товарів наближають ПДВ до прямих податків із точки зору прогресивності оподаткування. Встановлення нульових ставок на експортні товари створює позитивні передумови для збільшення його обсягу та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.
Таким чином, ПДВ є найпрогресивнішою формою оподаткування споживання. Разом з тим, як свідчить вітчизняний досвід, практика нарахування й сплати податку неповною мірою відповідає вимогам ринкового середовища, що вимагає подальшого вдосконалення механізму справляння ПДВ відповідно до умов перехідної економіки в Україні.
На окремі високорентабельні товари, а також на деякі товари, за якими за даних умов відсутня конкуренція у сфері виробництва і продажу (монопольні товари), держава встановлює спеціальний непрямий податок -акцизний збір. Акцизний збір включається в ціну товару, але виключається з валового доходу підприємства. На сьогодні в Україні діє досить обмежене коло пільг щодо сплати акцизного збору як на товари українського виробництва, так і на імпортні. В останні роки скасовано багато пільг, які стосувалися в основному імпортних підакцизних товарів, зокрема, товарів, які імпортуються для використання суб'єктами підприємницької діяльності для власних потреб, і товарів, які ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора в статутний фонд підприємства з іноземними інвестиціями: всі вони зараз обкладаються акцизним збором.
1.3. Удосконалення податкової системи України на сучасному етапі
На сьогоднішній день Податковим кодексом України визначені переліки загальнодержавних і місцевих податків, зборів і обов'язкових платежів. Не зупиняючись на характеристиці окремих податків і зборів, можна помітити такі достоїнства і недоліки Податкового Кодексу. До достоїнств можна віднести такі положення:
1. Введення в Кодекс вичерпного переліку податків, зборів і обов'язкових платежів і деяке спрощення облікових і бухгалтерських процедур внаслідок сполучення ряду з них.
2. Зниження тиску на фонд оплати праці, що має вплинути на зниження собівартості.
3. Зниження ставки податку на додану вартість, що повинно вплинути на ціни товарів (робіт, послуг).
4. Скорочення переліку підакцизних товарів, що у свою чергу повинне привести до зниження цін на ці товари.
5. Уведення спеціальних податкових режимів для окремих груп платників податків, що спрощують облік і звітність.
Але незважаючи на позитивні моменти реформування є також і недоліки. Їх можна умовно розділити на загальні і конкретні. До загальних можна віднести:
- відсутність цілісності, простої логічної концепції побудови системи оподаткування;
- фіскальний ухил;
- непослідовність і непогодженість різних інструментів податкової політики; жорстке обмеження прав і інтересів платників податків, зокрема неможливість контролю з боку платників податків за використанням податкових надходжень;
- відсутність діючої амортизаційної політики як стимулу підтримки виробництва.
Конкретні недоліки:
- відсутність обмеження граничного рівня податкових вилучень у суб'єктів оподаткування;
- розвиток тенденції до зсуву основної ваги податкового тягаря з підприємств на громадян, у т.ч. і шляхом розширення оподатковуваної бази по податку на доходи фізичних осіб;
- уведення так називаного "соціального податку", що суперечить сутності податків як таких. Платежі в цільові фонди - це страхові внески, що є власністю страхувальників і застрахованих. Визнання цих коштів податком тягне їхню консолідацію в держбюджеті з можливістю порушення прав власника;
- невизначеність джерел фінансування витрат на заходи для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, захист безробітних і інноваційну діяльність, тому що збори у відповідні фонди не передбачені переліком податків (зборів, платежів);
- введення оподаткування нерухомого майна підприємств і громадян, що спричиняє зниження відповідно прибутку і реальних доходів, тому що неоподатковуваний мінімум по цьому податку для громадян не відповідає соціальному стандарту по майновому мінімумі (проектом Закону "Про податок на нерухоме майно (нерухомість)" передбачене звільнення від сплати податку у випадку, коли нарахований податок не перевищує двох неоподатковуваних мінімуми). Соціально виправданим може бути підхід до оподаткування майна тільки з позиції його вартості зі звільненнямвід нього в т.ч. і організацій (наприклад, медичні й

 
 

Цікаве

Загрузка...