WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансово-правовий механізм формування доходів, отриманих від оподаткування сільськогосподарських товаровиробників - Курсова робота

Фінансово-правовий механізм формування доходів, отриманих від оподаткування сільськогосподарських товаровиробників - Курсова робота

забезпеченість бюджету недоцільно.
Значно більше коштів, ніж у минулому році, виділяло з Держбюджету на освіту, культуру, охорону здоров'я, соціальний захист. Капітальні вкладення були передбачені в сумі 13,9 млн. грн., з них 4 млн. грн. на газифікацію сіл області.
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників ПДВ.
3.1. Огляд нормативної бази.
Ринок зерна є пріоритетним сектором економіки агропромислового комплексу України. Державна політика спрямована на забезпечення внутрішніх нестатків держави в зерні, з одного боку, і нарощування його експортного потенціалу - з іншого. Досягнення цих цілей можливо тільки завдяки подальшому розвитку зернового господарства країни. Базою для забезпечення поставлених задач є створення відповідних правових, економічних і організаційних основ, що регулюються Конституцією України, Указом президента від 29.06.2000 р. № 832/2000 "Про негайні заходи по стимулюванню виробництва і розвитку ринку зерна", Законом України від 18.01.2001 р. № 2238-III "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років", що мають рамковий характер, Законом України від 04.07.2002 р. № 37-IV "Про зерно і ринок зерна в Україні" і іншими нормативно-правовими актами.
Одним з економічних напрямків у стимулюванні виробництва зерна і підтримці сільськогосподарських товаровиробників з боку держави є введення пільг по оподатковуванню.
Розглянемо, зокрема, деякі питання оподатковування сільськогосподарських товаровиробників через призму Закону України від 03.04.97 р. № 168/97 - ВР "Про податок на додаткову вартість" (зі змінами і доповненнями, далі Закон № 168/97 - ВР), яким визначені коло платників ПДВ, об'єкти, база і ставки оподатковування, перелік не оподатковуваних і звільнених від оподатковування операцій.
Відповідно до Закону № 2238 - III під поняттям продукція сільського господарства (сільськогосподарська продукція) варто розуміти продукцію, вироблену в сільському господарстві й відповідаючу кодам Державного класифікатора продукції і послуг ГК 016 - 97:01.11 - 01.42 і 05.00.1 - 05.00.42. Зокрема, 01.11 - 01.42 - це продукція рослинництва: культури зернові і технічні, продукція овочівництва, садівництва і розсадників, плоди і культури для виробництва напоїв, продукція тваринництва, продукція змішаного сільського господарства, послуги в сільському господарстві, послуги у тваринництві.
З метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників ст. 11 Закону № 168/97 - ВР доповнена п. 11.29, відповідно до якого до 01.01.2004. м. припинена дія п. 7.7 ст. 7, пунктів 10.1 і 10.2 ст. 10 цього Закону в частині сплати в бюджет ПДВ по операціях із продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій із продажу переробним підприємствам молока і м'яса в живій вазі, здійснюваних сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, у яких сума, отримана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, складає не менш 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.
Тобто продаж такої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) здійснюється за цінами з урахуванням ПДВ, суми якого в державний бюджет не сплачуються, а перелічуються на окремий спеціальний рахунок і використовуються сільськогосподарськими товаровиробниками на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.
У випадку нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються в державний бюджет у безперечному порядку.
Порядок акумуляції і використання зазначених коштів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.99 р. № 271 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 374 і від 18.04.2002 р. № 488) (далі - постанова № 271).
Суми ПДВ відбиваються в спеціальній (окремої) декларації по ПДВ за результатами операцій по реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва.
3.2. Пільги щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.
Новостворений сільськогосподарський товаровиробник має право на застосування спеціального режиму оподатковування у випадку, якщо їм у звітному періоді отримано не менш 50 відсотків загальної суми валового доходу від операцій із продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки.
Звітним періодом з метою визначення права застосування спеціальної політики оподатковування вважається період з моменту державної реєстрації сільськогосподарського товаровиробника як платника ПДВ до кінця першого звітного (податкового) місяця, за який цей платник подає декларацію по ПДВ і який охоплює повний календарний звітний податковий період, за який платник уперше звітує як платник ПДВ.
При цьому варто мати на увазі, що відповідно до змін, внесених у ст. 9 Закону України "Про податок на додаткову вартість" (Закон України від 14.09.2000 р. № 1955-III), новостворений суб'єкт підприємницької діяльності не зобов'язаний в обов'язковому порядку реєструватися вказначействі платника ПДВ до досягнення їм установленого граничного рівня оподатковуваних операцій (61,2 тис. грн.).
Тому платник, що зареєструвався як суб'єкт підприємницької діяльності в минулому році, здійснював господарську діяльність без реєстрації платника ПДВ і зареєструвався як платник ПДВ у поточному році, не вважається новоствореним.
Згідно п. 4 постанови № 271 на підставі даних бухгалтерського і податкового обліку сільськогосподарський товаровиробник складає декларацію по ПДВ по реалізованій продукції, товарам (роботам, послугам) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, крім операцій із продажу переробним підприємствам молока і м'яса в живій вазі, і в терміни, передбачені законодавством для подачі звітності, подає її в органи державної податкової служби. Тобто для спеціального режиму оподатковування встановлюються такі ж терміни і періодичність подачі податкової декларації, як і для розрахунків з бюджетом, - місяць і квартал.
При цьому для визначення періодичності подачі звітності (щомісяця або щокварталу) обсяг оподатковуваних операцій визначається за підсумками двох податкових декларацій - спеціальної і декларації, по якій здійснюються розрахунки з бюджетом.
Залишок податкових зобов'язань відповідно до декларації по ПДВ по реалізованій продукції, товарам (роботам, послугам) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, тобто різниця між сумою ПДВ, отриманої сільськогосподарськими товаровиробниками від покупців, і сумою ПДВ, сплаченої ними постачальникам, перелічується сільськогосподарськими товаровиробниками з поточного рахунка на окремий рахунок у терміни, передбачені для перерахування суми ПДВ у бюджет.

 
 

Цікаве

Загрузка...