WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутку та рентабельності ДП “Львівтрансгаз” - Курсова робота

Аналіз прибутку та рентабельності ДП “Львівтрансгаз” - Курсова робота

собівартість 1000 м3 природного газу була у 1997 році, а їх найнижче значення - у 1995 році. Це пояснюється тим, що у 1995 р. закупівельна ціна встановлювалася державою.
Але оскільки власні експлуатаційні витрати підприємства були надзвичайно високими, то загальна собівартість газу була вищою за реалізаційну ціну. Реалізаційна ціна встановлювалась порівняно низькою з метою захисту державою споживачів природнього газу, проте в ній вже наперед було закладено нанесення збитків магістральним підприємством. Хоча вже у 1996 році згідно Наказу Міністерства Економіки України ціна на природний газ становить для внутрішніх споживачів України 80 S за 1000 м3 згідно курсу НБУ.
При проведенні факторного аналізу прибутку від реалізації природного газу використовуються фактичні значення.
За формулами (2.5.1 - 2.5.5) розрахуємо зміну прибутку від реалізації станом на 1996 рік за рахунок:
1. Зміни ціни:
П реалц = (136-88) 28387 - 1362576 тис. грн.
2. Зміни собівартості:
П реалс = (79,447 - 127,69) 28387 = - 1369474 тис.грн.
3. Зміни об'єму реалізації газу
П реала = (88 - 79,447) (28387 - 29971,3) = - 13550, 51 тис.грн.
Загальна зміна величини прибутку від реалізації природного газу за 1995-1996 роки становить:
П реал = (136 - 127,69) 28387 - (88 - 79,447) 29971,3 = - 20449, 8 тис.грн.
Результати розрахунків зміни прибутків від реалізації природного газу за решту років занесено в таблицю 3.4.2.
Таблиця 3.4.2.
Зміна прибутку від реалізації природного газу за рахунок впливу ціни і собівартості 1000м3 та об'єму реалізованого газу за 1995-1997 роки на ДП "Львівтрансгаз".
Показники Роки
1995-1996 1996-1997 1995-1997
1. Зміна прибутку від реалізації газу за рахунок:
1) зміни ціни, тис.грн. 1362576 250924,8 1756473,6
2) зміни собівартості, тис.грн. - 1369474 - 185341,2 - 1698513,3
3) зміни об'єму реалізованого газу, тис.грн. - 13550,51 24752,2 11925,447
2. Загальна зміна величини прибутку від реалізації газу тис.грн. -20449,51 90335,8 69885,7
Дані таблиці 3.4.2 показують, що у 1996 році величина прибутку в порівнянні з попереднім 1995 роком зменшилась на 20449, 51 тис.грн.
До зменшення прибутку привело збільшення собівартості природного газу при існуючій стабільній, встановленій державою, реалізаційній ціні газу на 1369474 тис.грн. Зменьшення прибутку на 13550,51 т відбулось і за рахунок зменшення об'єму реалізації природного газу. Навіть додатковий прибуток, отриманий за рахунок росту ціни 1000 м3 газу, не покрив збитки нанесені в результаті росту собівартості та зменшення об'єму реалізації газу. Це і було причиною зниження величини прибутку у 1996 році.
Порівнюючи дані за 195 і 1996 роки ми спостерігаємо ріст прибутку від реалізації на 90335,8 тис.грн. Це зумовлено перш за все збільшенням об'єму реалізації продукції (в результаті прибуток виріс на 24752," тис.грн.), а також ростом ціни реалізаії газу , що привело до збільшення величини прибутку на 250924,8 тис.грн. (це обумовлено також постійним ростом курсу валюти в НБУ). Також значну роль відіграло те, що собівартість газу залишалась відносно стабільною при значному рості об'єму реалізації газу та його реалізаційної ціни, що привело до зменшення величини прибутку за рахунок цього фактора на 185341,2 тис.грн., хоча в порівнянні з рештою періодів це значення не є дуже високим.
В 1997 році в порівнянні з 1995 р. спостерігався ріст прибутку від реалізації на 69885,7 тис.грн. за рахунок росту реалізаційної ціни та збільшення об'єму реалізації. Але разом з цим був визначений ріст собівартості газу, що привело до зменшення прибутку на 1698513,3 тис.грн.
Слід зазначити, що загальна зміна кожного з факторів (ріст ціни, збільшення собівартості газу та зменшення об'єму реалізації продукції) є негативним явищем для будь-якого магістрального підприємства.
3.5. Факторний аналіз рентабельності від реалізації природного газу на ДП "Львівтрансгаз" за 195-1997 роки.
Використовуючи дані таблиці 3.4.1. за допомогою методу ланцюгових підстановок проведемо факторний аналіз рентабельності від реалізації природного газу.
Користуючись формулами (2.6.1-2.6.4.) визначимо зміну рентабельності у 1995 році по ДП "Львівтрансгаз" за рахунок:
1) зміни прибутку від реалізації
R П реал = - 0,5%
2) зміни собівартості реалізованого природного газу
R с = 6,8 - 10,7 = - 3,9%
Загальна зміна величини рентабельності за 1995 і 1996 роки становила:
R = 6,3 - 10,7 = - 4,4%
Результати розрахунку для решти років занесені в таблицю 3.5.1.
Таблиця 3.5.1.
Зміна рентабельності від реалізації від впливу прибутку від реалізації та собівартості реалізованої продукції за 1995-1997 роки
Показники Роки
1995-1996 1996-1997 1995-1997
1. Зміна рентабельності за рахунок:
1) зміни прибутку від реалізації П реал,%. -0,5 2,1 1,6
2) зміни собівартості, реалізації газу С,5
-3,9 -0,7 -4,6
Загальна зміна величини рентабельності R,% -4,4 1,4 -3
З вищенаведеної таблиці видно, що у 1996 році рентабельність від реалізації природнього газу змнешилась на 4,4% за рахунок зменшення прибутку від реалізації та збільшення собівартості газу в порівнянні з 1995 роком, причому зменшення рентабельності за рахунок зміни прибутку становить 0,5%, а за рахунок зміни собівартості 3,9%.
У 1997 році в порівнянні з попереднім роком рентабельність підприємства зросла на 1,4%. Це зумовленозначним збільшенням величини прибутку від реалізації газу, що супроводило ріст рентабельності на 2,1% і дозволило покрити її спад за рахунок зміни собівартості (який становив 0,7% в порівнянні з 1996 роком).
В загальному, за розглядуваний нами період (1995-1997 роки) рентабельність ДП зменшилась на 3% за рахунок значного росту собівартості природнього газу (4,6% зменшення рентабельності), що частково покрило (а саме 1,6%) ріст рентабльності при збільшенні величини прибутку від реалізації природнього газу.
Слід зазначити, що взагалі зміна кожного з факторів (н-д, зменшення прибутку або збільшення собівартості природнього газу) є негативним явищем у виробничо-господарській діяльності підприємства.
4. Напрямки і резерви підвищення прибутку та рентабельності.
В економічній практиці часто доводиться стикатися з необхідністю підвищення рівня прибутку та рентабельності виробництва. Тому виникає потреба у пошуку ефективності шляхів розв'язання цього питання. Традиційно на підприємствах для покращення рівня прибутку та рентабельності використовують наступні шляхи:
1) підвищення рівня фондовіддачі;
В свою чергу між фондовіддачею та величиною питомої ваги активної частини основних фондів існує кореляційна залежність, причому із збільшенням частки активних основних фондів зростає і фондовіддача. Фондовіддача знаходиться в прямій залежності і від інших показників в структурі ОФ , а саме від віку і якості обладнання. Ефективним фактором підвищення фондовіддачі є вдосконалення технологічного процесу та виробничої структури підприємства, концентрація і спеціалізація виробництва.
2) збільшення об'єму товарної продукції;
3) прискорення обертання обігових коштів за рахунок скорочення тривалості одного обороту та збільшення швидкості обертання;
4)

 
 

Цікаве

Загрузка...