WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутку та рентабельності ДП “Львівтрансгаз” - Курсова робота

Аналіз прибутку та рентабельності ДП “Львівтрансгаз” - Курсова робота

газу, або 0,788 грн. продукції.
Значення є невисокими. Оскільки фондовіддача знаходиться в прямій залежності від таких показників в структурі основних фондів як вік і якість обладнання (з ростом віку машин скорочується ефективний фонд часу їх роботи в році), степінь використання виробничих виробничих потужностей (слід покращувати показники екстенсивного і інтенсивного навантаження обладнання), технічні характеристики обладнання. Ефективним фактором підвищення фондовіддачі є також вдосконалення технологічного процесу.
На рівень і динаміку фондовіддачі найбільше впливає та структура основних фондів, в якій підтримується раціональне співвідношення її частин з переважанням активних елементів. Між величиною питомої ваги активної частини основних фондів і фондовіддачею існує кореляційна залежність, причому, як буде видно з наведених нижче розрахунків, із збільшенням частки активних основних фондів зростає і фондовіддача.
Так, у 1995 році фондовіддача становила:
- в натуральному вираженні:
тис. м3 / грн.
- у вартісному вираженні:
грн. / грн.
Оскільки різниця між загальною фондовіддачею та фондовіддачею активної частини основних фондів досить мала, значить вартість пасивної частини основних фондів (будівлі, споруди) невелика і основу становлять передавальні пристрої (газопроводи).
За формулою (2.3.4) розрахуємо показник. обернений до фондовіддачі, фондоємність Фє.
Так, станом на 1995 р. фондоємність становила:
- в натуральному вираженні:
Фє = 11,23 грн. / тис. м3 ,
- у вартісному вираженні:
Фє = 1,27 грн./грн.
Отже, на 1 грн. реалізованої продукції припадає 1,27 грн. вартості
основних фондів підприємства. а на 1000 м3 - 11,23 грн.
Результати розрахунків для решти років наведені в таблиці 3.2..
Таблиця 3.2.2.
Показники ефективності використання основних
виробничих фондів на ДП "Львівтрансгаз" за 1995 - 1997 роки.
ПОКАЗНИКИ Роки
1995 1996 1997
т.м3/грн. грн./грн. т.м3/грн. грн./грн. т.м3/грн. грн./грн.
1. Фв 0,089 0,788 0,08 1,12 0,085 1,23
2. Фв ак 0,12 1,1 0,11 1,48 0,115 1,65
3. Фє 11,23 1,27 12,5 0,89 11,76 0,81
Оскільки ефективність використання основних фондів впливає на рівень прибутку підприємства, а значить і на рівень балансової рентабельності, то покращення показників ефективності використання ОВФ сприяє збільшенню рівня рентабельності підприємства.
Одним з головних напрямків покращення використання основних фондів на магістральному транспорті газу є збільшення діаметрів магістральних газопроводів, робочих тисків, при яких транспортується газ, а також систематичне укрупнення потужностей ГПА. Так, при збільшення діаметра газопроводу вдвічі, його пропускна здатність зростає більше, ніж у п'ятеро. Відомо, зо затрати на будівництво газопроводу в більшості знаходиться в лінійній залежності від його діаметру. Тому збільшення діаметрів газопроводів сприяє покращенню використання ОВФ, а отже і збільшенню рівня рентабельності виробництва. Проте, слід зауважити, що ріст середньорічної вартості ОФ призводить до зниження рівня рентабельності.
Отже, на підприємстві потрібно шукати правильні шляхи підвищення
фондовіддачі та зниження фондоємності реалізованої продукції з метою підвищення рівня прибутку та рівня балансової рентабельності.
3.3. Аналіз використання обігових
коштів на ДП "Львівтрансгаз".
Ефективність використання оборотних коштів має значний вплив на одержану суму прибутку та рівень балансової рентабельності підприємства, тому слід приділити увагу вивченню стану використання обігових коштів.
Дані для такого розрахунку наведено в таблиці 3.3.1.
Отже, використовуючи дані таблиці 3.3.1. та формули (2.4.1 - 2.3.3) розраховуємо показники ефективності використання обігових коштів у 1995 році.
Таблиця 3.3.1.
Показники для проведення аналізу ефективності
використання обігових коштів.
Показники Роки
1995 1996 1997
1. Середній залишок ОК, тис.грн. 985009 953862,67 1165733,4
2. Об'єм реалізованого газу, тис.грн. 2637474,4 3965663,9 4516646,4
3. Тривалість періоду Д, дні 365 365 365
Тоді, коефіцієнт обороту обігових коштів у 1995 році:
.
Як бачимо, обігові кошти у 1995 році здійснили 2,68 обороту. Потрібно сказати, що дане значення є порівняно низьким.
Тривалість одного обороту рівна:
(днів).
Відповідно до низької швидкості обороту обігових коштів тривалість одного обороту протягом 1995 року була дуже високою, що є для підприємства негативним фактором.
Коефіцієнт завантаженості обігових коштів у 1995 році рівний:
.
Отже, в цьому році на 1 грн. реалізованої продукції приходить 0,37 грн. обігових коштів, причому невисоке значення коефіцієнту свідчить про низьку матеріаломісткість реалізованої продукції.
Результатом розрахунку показників ефективності використання обігових коштів для решти років занесені в таблицю 3.3.2.
Таблиця 3.3.2.
Показники ефективності використання
обігових коштів за 1995 - 1997 роки.
Показники Роки
1995 1996 1997
1.Коефіцієнт обороту обігових коштів, К
2,68 4,15 3,87
2. Тривалість одного обороту, Т
137 88 94
3. Коефіцієнт завантаженості обігових коштів, Кз 0,37 0,24 0,26
Як видно із наведеної вище таблиці у 1996 році спостерігається ріст швидкості обертання обігових коштів до 4,15 на 54,8% порівняно з попереднім роком. Відповідно зменшується тривалість одного обороту, що є позитивною стороною в діяльності ДП. Зменшилось також значення завантаженості обігових коштів на 36%. Такі зміни пояснюються збільшенням об'єму реалізованого природного газу і зменшенням середнього залишку обігових коштів підприємства у даному році.
В свою чергу, збільшенняоб'єму реалізованого газу і зростання величини середнього залишку обігових коштів підприємства у 1997 році привело до незначного спаду швидкості обертання обігових коштів (на 7% в порівнянні з 1996 роком), збільшення тривалості одного обороту на 6 днів, а також збільшення завантаженості обігових коштів на 8% в порівнянні з попереднім роком.
Для покращення вище розрахованих показників необхідно звернути увагу на ті обігові кошти, які знаходяться у вигляді виробничих запасів та незавершеного виробництва, провести можливе їх скорочення.
3.4. Факторний аналіз прибутку
від реалізації природного газу.
Прибуток від реалізації природного газу є основною складовою балансового прибутку підприємства. Саме тому проведемо аналіз його утворення та чисельного впливу кожного з факторів, які його складають, на величину прибутку.
Даний аналіз проведемо за методом ланцюгових підстановок, описаного в пункті 2.5. Дані для розрахунку наведені в таблиці 3.4.1.
Таблиця 3.4.1.
Дані для проведення факторного аналізу
прибутку від реалізації природного газу за 1995 - 1997 роки.
Показники Роки
1995 1996 1997
1. Ціна 1000 м3 природного газу, Ц, грн. 88 136 144
2. Собівартість 1000 м3 природного газу, С, грн. 79,447 127,69 133,599
3. Об'єм реалізованого природного газу, V, млн. м3 29971,3 28387 31365,6
4. Фактично одержаний прибуток від реалізації газу, Преал. тис.грн. 256321,3 235871,2 326207
Як видно з наведених вище даних, найвища ціна та

 
 

Цікаве

Загрузка...