WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутку та рентабельності ДП “Львівтрансгаз” - Курсова робота

Аналіз прибутку та рентабельності ДП “Львівтрансгаз” - Курсова робота

продукції природного газу впливають такі фактори :
- прибуток від реалізації газу;
- собівартість реалізованої продукції.
Взаємозв'язок між цими факторами можна представити у вигляді залежності:
(2.6.1)
Поступово включаючи вплив спочатку якісних, а потім кількісних факторів на величину рентабельності визначаємо її зміну:
1. За рахунок зміни прибутку:
(2.6.2)
де Преал1, Преал0 - прибуток від реалізації природного газу відповідно у даному і попередньому роках, С1,С0 - собівартість реалізованої продукції
відповідно у даному і попередньому роках.
2. За рахунок зміни собівартості:
(2.6.3)
Загальна зміна величини рентабельності:
?R = R1 - R0 (2.6.4)
3. Аналіз прибутку та рентабельності
на ДП "Львівтрансгаз".
3.1. Аналіз основних техніко-економічних
показників діяльності ДП "Львівтрансгаз".
Для аналізу господарської діяльності ДП "Львівтрансгаз" в динаміці за 3 роки (1995 - 1997 рр.) обрані такі показники:
1) кількісні:
- реалізований природний газ (в натуральних одиницях);
- прибуток від реалізації природного газу (в вартісних одиницях);
2) якісні:
- рентабельність;
- собівартість природного газу (у вартісних одиницях);
- технологічні втрати газу (в натуральних одиницях).
Перелічені вище основні техніко - економічні показники діяльності
ДП "Львівтрансгаз" за 1995 - 1997 рр. наведені в таблиці 3.1.
Як видно з таблиці 3.1. величина втрат газу в мережах газопроводів щорічно збільшується, що є по суті негативним показником в діяльності підприємства. Так, у 1996 році втрати газу в порівнянні з 1995 роком збільшились на 11,03%, а в 1997 році - аж на 42,2%. Це пояснюється тим, що існуючі газопроводи у деяких місцях мають дефекти, де мають місце прориви газу на поверхню. Крім того, збільшення втрат газу відбувалось і за рахунок халатного відношення до процесу розподілу газу на газо - розподільчих станціях та за рахунок погіршення на них рівня контролю за ходом роботи.
Зменшення об'єму реалізованого газу у 1996 році на 5,3% в порівнянні з 1995 роком пов'язано із зниженням подачі газу та ростом його втрат в мережах газопроводів. Хоча у 1997 році об'єм газу зріс на 4,6%, що було обумовлено збільшенням об'єму надходження газу в газопроводи.
Як видно з таблиці 3.1., собівартість реалізованого газу щорічно значно
збільшувалась: у 1996 р. на 56,6% в порівнянні з 1995 роком, та на 75,9% у 1997 р. Оскільки собівартість природного газу не є низькою, то закупівельна ціна газу встановлювалась досить високою, що і привело до росту собівартості реалізованого природного газу. Крім того, на собівартість впливають і інші показники, такі як матеріальні затрати (виплати на оплату праці, амортизація ОФ, нарахування на заробітну плату та інші витрати), зниження величини об'єму реалізованого газу. Тому для стабілізації цін на газ Наказом Міністерства економіки від 22.02.95 р. №186 була встановлена з 5 березня 1995 року ціна на природний газ для внутрішніх споживачів України в розмірі 80 $ за 1000 м3. Розрахунок за газ здійснюється в гривнях по курсу НБУ на момент поступлення коштів на розрахунковий рахунок ДП, тому облік на підприємстві ведеться по кількості оплаченого споживачами газу в тис.м3.
Все це значно вплинуло на прибуток від реалізації газу. У 1996 р. він зменшився на 7,98% в порівнянні з рівнем 1995 р. Основними факторами, що вплинули на величину прибутку, були зміна ціни на газ, матеріали, ріст тарифів на електроенергію. А от у 1997 р., при деякій стабілізації цін. із ростом об'єму реалізованого газу також зріс на 27,3% прибуток від реалізації.
Відповідно до цього показника рентабельність від реалізації в 1995 р. становила 10,3%, у 1996 р. - 6,3%, а у 1997 р. - 7,7%. Оскільки доходи перевищують витрати, то ДП "Львівтрансгаз" можна вважати рентабельним підприємством.
Таблиця 3.1.
Основні техніко - економічні показники
діяльності ДП "Львівтрансгаз"
за 1995 - 1997 роки.
№ п/п Показники Роки
1995 1996 1997
факт відхил.
від 95,% факт відхил.
від 95,%
1 Об'єм реалізованого природного газу,
- млн. м3
29971,3 28387 94,7 31365,6 104,6
- тис.грн.
2637474,4 3965663,9 150,4 4516646,4 171,2
2 Собівартість реалізованого природного газу, тис.грн. 2381153,1 3729792,9 156,6 4190439,4 175,9
3 Технологічні втрати газу,
млн. м3 360,8 400,6 111,03 513 142,2
4 Прибуток від реалізації природного газу, тис.грн. 256321,3 235871,2 92,02 326207 127,3
5 Рентабельність реалізованої продукції, % 10,7 6,3 58,8 7,7 71,9
3.2. Аналіз використання основних фондів
на ДП "Львівтрансгаз".
На прибутковість та рентабельність будь-якого виробництва значний вплив мають основні виробничі фонди, їх середньорічна вартість, доля активної частини, а також об'єм реалізованої продукції. Саме тому особливу увагу потрібно приділити розрахунку та аналізу показників використання основних виробничих фондів. Дані для розрахунку показників наведені в таблиці 3.2.1.
Таблиця 3.2.1.
Показники для проведення аналізу використання
основних фондів на ДП "Львівтрансгаз" за 1995 - 1997 роки.
Показники Роки
1995 1996 1997
факт відхил.
від 95,% факт відхил.
від 95,%
1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів,
Фосн, тис. грн. 3348311 3532548,1 105,5 3667482 109,5
2. Вартість активної частини ОВФ,
Фа, тис.грн. 2453632,1 2674193,7 108,9 2723608,9 111
Об'єм реалізованого природного газу,
- млн. м3
29971,3 28387 94,7 31365,6 104,6
- тис.грн.
2637474,4 3965663,9 150,4 4516646,4 171,2
Дані таблиці 3.2.1. свідчать про те, що середньорічна вартість основних виробничих фондів Фосн, на протязі досліджуваного періоду (1995 - 1997 рр.) постійно зростала. Так, у 1996 році їх частка збільшилась на 5,5%, а у 1997 р.
- на 9,5% в порівнянні з 1995 р. Це свідчить про закупку підприємством
значної кількості нового обладнання, техніки та інструментів, побудову двох нових виробничо-складських приміщень тазбільшення довжини магістральних газопроводів. Звичайно ж , з ростом Фосн відбувся і ріст активної частини ОВФ, Фа. Це пояснюється тим, що до вартості Фосн входить також вартість передавальних пристроїв (газопроводів),які мають найбільшу питому вагу в структурі основних фондів підприємств такого типу.
Що стосується об'єму реалізованого газу, то його величина у вартісному вираженні зросла на 71,2% в період 1995-1997 рр., хоча у натуральному вираженні значення об'єму коливалось ( у 1996 році - на 1584,3 млн. м3 менше ніж 1995 році, а в 1997 р. об'єм реалізованого газу перевищив на 1394,3 млн. м3 величину 1995 року).
Причини таких змін об'єму реалізованого газу як в натуральному, так і вартісному вираженні були пояснені в пункті 3.1.
Використовуючи дані таблиці 3.2.1. проведемо розрахунок основних показників ефективності використання ОВФ, та зокрема їх активної частини.
За формулою (2.3.1) загальна фондовіддача ОВФ у 1995 році становила:
- у натуральному вираженні:
тис. м3 / грн.
- у вартісному вираженні:
грн. / грн.
Отже, як свідчать розрахунки на ДП "Львівтрансгаз" на 1 грн. вартості ОВФ приходиться 0,0089 тис. м3 добутого природного

 
 

Цікаве

Загрузка...