WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

господарстві, правил документообороту, організаціїбанківського контролю за проведенням розрахунків. За часів переходу до ринкових відносин організація безготівкових розрахунків повинна активно сприяти вирішенню таких завдань: 1)зміцнення комерційного розрахунку на підприємстві; 2)підвищення відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; 3)зміцнення договірної дисципліни; 4)прискорення обороту оборотних коштів.
11. Розрахунки платіжними дорученнями.
Платіжне доручення - це письмове доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів. Платіжні доручення застосовуються в розрахунках щодо місцевих, а також міжміських поставок за товари (роботи, послуги). Вони забезпечують максимальне наближення строків отримання товарно-матеріальних цінностей і здійснення платежу, прискорюють обертання ОК; запобігають виникненню кредит. заборгованості в покупців. Розрахунки платіжними дорученнями здійснюються також за не-товарними операціями. Це платежі до бюджету, цільових державних фондів; платежі кредитним установам, за банківськими позичками. Платіжне доручення банк приймає тільки в межах коштів на розрах. рах., крім доручень на перерахув. до бюджету сум податків, зборів, обов'язкових платежів і внесків до державних цільових фондів. Якщо постачальник (отримувач коштів) не має рахунка в банку або розрахунки між постачальником і покупцем платіжним дорученням неможливі, п-во може виконати розрахунок гарантованим платіжним дорученням через п-ва зв'язку. Гарантовані платіжні доручення застосовуються у разі переказу коштів на виплату заробітної плати працівникам, що заготовляють сільськогосподарську продукцію в населених пунктах, де відсутні банківські установи. Розрахунки платіжними дорученнями мають ряд позитивних сторін у порівнянні з іншими формами розрахунків, а саме: 1)відносно простий і швидкий документооборот; 2)прискор руху коштів; 3)можливість використання даної форми розрахунків за нетоварних платежів.
12.Платіжними вимогами-доручен, платіжними вимогами.
Платіжні вимоги-доруч. - це комбінований розрахунковий документ, який склад-ся з двох частин. Верхня частина - вимога п-ва-постач-ка до п-ва-покупця сплатити вартість товару, виконаних робіт, послуг. Нижня частина - доруч. покупця (платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, переказати належну суму коштів з його рахунка на рахунок постач-ка. Цей розрахунковий док-нт заповнює постач-к (отримувач грошових коштів) і направляє покупцеві (платнику коштів). Покупець (платник коштів), коли він згоден оплатити товар (роботи, послуги), заповнює нижню частину цього документа і направляє його у свій банк (банк, який його обслуговує) для переказу акцептованої суми на розрахунковий рахунок постач-ка. Розрахунок за доп. платіжної вимоги-доруч. здійснюється за схемою:1-постачальник відвантажує продукцію покупцеві;2-разом з документами на відвантажену продукцію постачальник передає платіжну вимогу-доруч. на оплату;3-покупець передає платіжну вимогу-доруч. в банк, який його обслуговує, для переказу коштів;4-банк покупця (платника коштів) списує з рахунка покупця кошти;5-банк покупця сповіщає випискою покупця - власника рахунка про списання коштів з його розрахункового рахунка;6-банк покупця направляє в банк постач-ка платіжну вимогу-доруч.;7-банк постач-ка зараховує кошти на рахунок постачальника (отримувача коштів);8-банк постачальника сповіщає постач-ка (власника рахунка) про надходження коштів на рахунок (випискою з розрахункового рахунка).
13. Розрахунки чеками.
У розрахунках між п-вами застосовуються розрахункові чеки. Для отримання готівки з рахунків у банківських установах використовуються грошові чеки. Розрахунковий чек - це документ стандартної форми з дорученням чекодавця своєму банкові переказати кошти з рахунка чекодавця на рахунок пред'явника чека (отримувача коштів). Розрахунковий чек, як і платіжне доручення, заповнює платник. На відміну від платіжного доручення чек передається платником підприємству - отримувачу платежу безпосередньо під час здійснення господарської операції. Отримувач платежу подає чек у свій банк для оплати. Існує кілька видів розрахункових чеків: акцептовані, не акцептовані банком, з лімітованих і нелімітованих книжок. Останні засто-совуються у місцевих розрахунках за отримані товари, надані послуги, у постійних розрахунках з транспортними організаціями (оплата фрахту), з п-вами зв'язку.
14. Розрахунки з використанням акредитивів.
Акредитив - це з розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товаро-транспортних документів за відвантажений товар. Постачальник пододає банк, що його обслуговує, заяву із зазна-ченням умов використання задепонованих коштів (власних або залучених). Акредитивів відкривається для розрахунків тільки з одним конкретним постачальником. Його не можна використовувати для розрахунків з іншими постачальниками чи для виплати грошей готівкою. Чинність акредитива, як правило, не перевищує 15 днів з моменту відкриття. Платнику надано право змінювати умови акредитива, достроково відкликати невикористані кошти. Після повідомлення про відкриття акредитива постачальник відвантажує товар І не пізніше трьох робочих дні після цього подає в установу банку реєстри рахунків і транспортні або інші документи, які підтверджують від вантаження. Коли документи відповідають умовам акредитива, кошти того самого дня зараховуються на рахунок постачальника. Існує кілька видів акредитивів. Покритий - це такий акредитив, який передбачає попереднє де-понування коштів. Непокритий - це акредитив, коли платежі постачальнику гарантує банк. Відзивний - це акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом на вимогу покупця без попер. погодження з постач.
Безвідзивний - це акредитив, який не можна змінити або анулювати без згоди постачальника, на користь котрого було відкрито акредитив. Використання акредитивної форми розрахунків обумовлюється в угоді між постачальником і покупцем, в якій указують конкретні умови розрахунків за акредитивом, строк його дії, вид акредитиву, спосіб його виконання, банк постачальника і покупця. Підставою для відкриття акредитива платником є повідомлення постачальника про готовність до відвантаження товару. Закриття акредитива в банку постачальника здійснюється: 1)на заяву постачальника щодо відмови від дальшого використання акредитива до закінчення терміну його чинності;2)після закінчення терміну чинності акредитива;3)на заяву покупця про відкликання акредитива повністю або частково.
15. Розрахунки векселями.
Вексельна форма розрахунків - це розрахунки між постачальником (отримувачем коштів) і покупцем (платником коштів) з відстрочкою платежу, які оформлюються векселем. Вексель - це письмове безумовне зобов'язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику

 
 

Цікаве

Загрузка...