WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

санкцій та іншихфінансових важелів. Складові фін механізму:1)фін важелі - це набір показників, за допомогою яких менеджмент підпр-ва впливає на виробничо-господ діяльн підпр (прибуток, доходи, фін санкції, дивіденди, з/п, амортиз відрахув, податки, % ставки, ...);2) фін методи -це спосіб впливу фін відносин на господ процес; 3) норматив-правове забезпеч - це прийняття законів, норматив актів, які регул діяльн підпр; 4)інформац забезпечен - це інформац дані підпр, статистичні дані і ін.
7. Сутність та значення грошових розрахунків в діяльності п-ва.
У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов'язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот. Грошовий оборот - це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. На обсяг і структуру грошового обороту на підприємстві справляють вплив стадії в-ва та споживання. Тривалий виробничий процес, який потребує збільшення виробничих запасів, призводить до збільшення платежів, пов'язаних з їх придбанням. Збільшення трудомісткості продукції збільшує платежі, пов'язані з оплатою праці. Прямі і зворотні зв'язки між виробництвом і споживанням здійснюються через стадії розподілу й обміну за допомогою грошового обороту. Особливе місце займає грошовий оборот у процесі реалізації продукції. За товарного в-ва продукт окремого виробника, призначений для споживання іншим суб'єктом господарювання, може дійти до споживача і дати право виробнику на отримання іншого продукту тільки після його оплати. У соціалістичній економіці рух товарних і грошових потоків у економічній літературі розглядався крізь призму планової організації процесу відтворення і його складових - в-ва, розподілу, споживання. Ринковим відносинам властивий вільний рух товарів, послуг, капіталу і ресурсів.
8.Готівкові розрах. Безготівкові розрах
Готівкова форма розрахунків застосовується за обслуговування населення - виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі. Особливості: 1) розрах готівкою провод-ся із застосув прибуткових і видаткових касових ордерів, касових чеків та ін документів. Касовий ордер - це документ, яким оформлюють касову операцію з видачі/ прийняття готівки підпр; 2) готівкова виручка, яка надход до каси підпр має бути здана до установи банку для зарахув на його поточний рах; 3) підпр має право застосов готів розрах між собою та з фіз. особами як за рах коштів, одержаних з кас банків так і за рах готової виручки. Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів. Безготівкові розрахунки слід розглядати як цілісну систему, яка включає:- класифікацію розрах-ків;- організацію розрах-ків; - форми відповідних документів;- взаємовідносини платників з банками.У класифікації безготівкових розрахунків слід розрізняти:- розрахунки за товарними операціями;- розрахунки за нетоварними операціями.Викор-ються форми безготівкових розрахунків (залежно від форми розрахункового документа), а саме:- платіжними дорученнями;- платіжними вимогами-дорученнями;- чеками;- акредитивами;- векселями;- інкасовими дорученнями (розпорядженнями).
Організація безготівкових розрахунків повинна активно сприяти вирішенню таких завдань:- удосконалення комерційного розрахунку на п-ві;- підвищення відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями;- зміцнення договірної дисципліни;- прискорення обороту оборотних коштів.
9. Види банків розрах і порядок їх відкриття.
П-ва та їхні відокремлені підрозділи можуть мати такі рахунки:- поточні рахунки, що відкриваються для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій;- бюджетні, що відкриваються п-вам, яким виділяються кошти за рах-к держ-го або місцевого бюджетів для цільового їх викор-ня;- кредитні, що відкриваються в будь-якій установі банку, котра має право видавати кредити (ці рах-ки призначено для обліку кредитів, наданих способом оплати розрахункових док-тів чи переказу коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди);- депозитні, що відкриваються між власником рахунка та установою банку на визначений строк. Кошти на депозитні рахунки переказуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на нього ж. Відсотки на депозитні вклади перераховуються на поточний рахунок або зараховуються на поповнення депозиту. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка забороняється.Для відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:- заяву на відкриття рахунка, підписану керівником та головним бухгалтером;- копію свідоцтва (засвідчену нотаріально)про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію;- копію статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом реєстрації. Установа банку, яка відкриває поточний рах-к, робить позначку про відкриття рахунка на тому примірнику статуту(положення), де стоїть позначка про взяття п-ва на облік у податковому органі, після чого цей примірник повертається власнику рахунка;- копію документа, що підтверджує взяття п-ва на податковий облік;- картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів зі зразком відбитка печатки п-ва;- копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду Укр, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ
10. Форми безготівкових розрахунківБезготівкові розрахунки здійснюються в різних формах. Різні форми розрахунків пов'язані з використанням різних видів розрахункових документів. Розрахункові документи готує постачальник або платник, а в окремих випадках - банк. Розрахунковий документ - це відповідно оформлений документ на переказ грошових коштів. Використовуються відповідні форми безготівкових розрахунків (залежно від форми розрахункового документа), а саме:1)платіжними дорученнями; 2)платіжними вимогами дорученнями; 3)чеками; 4)акредитивами; 5)векселями; 6)інкасові доручення (розпорядження). Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у випадках стягнення в безспірному порядку сум фінан-сових санкцій, недоїмки в бюджет з податків, штрафів, які нараховані державними податковими органами. Правові основи організації безготівкових розрахунків у господарському обороті регламентуються законодавчими, інструктивними документами. НБУ виступає як методичний центр щодо розробки форм і засобів розрахунків у народному

 
 

Цікаве

Загрузка...