WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

FEC
Показники Об'єм виробництва, 5000 од.
всього на одиницю
1. Виручка від реалізації, грн. 75000 15
2. Перемінні витрати, грн. 50000 10
3. Маржинальний доход, грн. 25000 5
4. Постійні витрати, грн. 15000 х
5. Прибуток, грн. 10000 х
Як видно з приведеного приклада, беззбитковість реалізації досягається при обсязі 3000 од.
Точку беззбитковості можна розрахувати також у грошових одиницях. Для цього досить помножити кількість одиниць продукції в точці беззбитковості на ціну одиниці продукції:
15х = 15 х 3000 = 45000 грн.
Метод рівнянь, крім того, можна використовувати при аналізі впливу структурних змін в асортименті продукції. У цьому випадку реалізація розглядається як набір відносних часток продукції в загальній сумі виручки від реалізації. Якщо структура міняється, то розмір виручки може досягати заданої величини, а прибуток може бути менше. У цих умовах вплив на прибуток буде залежати від того, як відбулася зміна асортименту - убік низькорентабельної чи високорентабельної продукції.
Приклад 6. ДП "Арго" випускає два види контролерів і має наступні показники:
Таблиця 2.9
Показники ДП "Арго" по випуску контролерів
Показники Контролери Всього
FEC ІРС
1. Об'єм випуску, од. 5000 4000 9000
2. Ціна за одиницю, грн. 51 12 х
Виручка від реалізації, грн. 75000 48000 123000
Перемінні витрати, грн.
а) на весь об'єм 50000 32004 82004
б) на одиницю продукції 10 8 -
Маржинальний доход, грн. 25000 16000 41000
Постійні витрати, грн. х Х 15000
Прибуток, грн. х Х 26000
На реалізацію одного контролеру FEC приходиться 0,8 контролерів ІРС. Тому для визначення точки беззбитковості (порога рентабельності) ми умовно дорівнюємо "х2" контролерів FEC до "0,8х" контролерів ІРС. Підставляючи ці значення в рівняння одержимо:
(15 х 0,8х) + 12х - (10 х 0,8х) - 8х - 15000 = 0;
12х + 12х - 8х - 8х - 15000 = 0;
8х = 15000 од.;
х = 15000 : 8 = 1875 од. (FEC);
1875 х 0,8 = 1500 од. (ІРС);
Усього: 1875 + 1500 = 3375 од.
Як видно з наведених даних, точка беззбитковості (поріг рентабельності) обсягу реалізації буде 3375 од., з них FEC- 1875 од. і ІРС - 1500 од.
А тепер припустимо, що в структурі реалізованої продукції відбулися зміни (див. табл. 2.10).
Таблиця 2.10
Показники ДП "Арго" по випуску контролерів з урахуванням змін структури реалізованої продукції
Показники Контролери Всього
FEC ІРС
1. Об'єм випуску, од. 3000 6000 9000
2. Ціна за одиницю, грн. 51 12 х
Виручка від реалізації, грн. 45000 72004 117000
Перемінні витрати, грн.
а) на весь об'єм 30000 48000 78000
б) на одиницю продукції 10 8 -
Маржинальний доход, грн. 15000 24000 39000
Постійні витрати, грн. х х 15000
Прибуток, грн. х х 24000
Зіставляючи структуру продукції, стає очевидним, що збільшилася частка продукції з низькою величиною маржинального доходу, у зв'язку з чим у підприємства знизився прибуток на 2004 грн. (24000 - 26000).
Точка беззбитковості після змін, що відбулися в асортименті, буде наступною:
(15 х 2х) + 12х - (10 х 2х) - 8х - 15000 = 0;
3,0х + 12х - 20х - 8х -15000 = 0;
14х = 15000 од;
х = 15000 : 14 = 1071,4 од. (ІРС);
1071,4 х 2 = 2142,8 од. (FEC);
Усього: 1071,4 + 2142,8 = 3214,2 од.
Приведені дані свідчать, що в цілому по підприємству точка беззбитковості (поріг рентабельності) буде дорівнює 3214,2 од., з них 1071,4 од. контролерів ІРС і 2142,8 контролерів FEC. Порівнюючи результат з попереднім розрахунком відзначаємо, що точка беззбитковості (поріг рентабельності) знизилася на 160,8 од. (3214,2 - 3375). При цьому звертає на себе увага той факт, що обсяг реалізації в натуральному вираженні залишився без зміни (9000 од.). Отже, навіть при контролі загального обсягу продажів необхідний аналіз структурних змін в асортименті продукції, що випускається, тому що він дає картину відхилень фактичного прибутку від запланованого.
Різновидом методу рівнянь є метод маржинального доходу, при якому крапка беззбитковості (поріг рентабельності) визначається по наступній формулі:
(2.9)
Як знайти крапку беззбитковості розглянемо на прикладі.
Приклад 7. Аналізуємо реалізацію ДП "Арго" контролерів FEC. Нижче приведені дані, що характеризують діяльність підприємства:
" Виручка від реалізації - 75 000 грн.
" Перемінні витрати - 50 000 грн.
" Постійні витрати - 15 000 грн.
" Прибуток - 10 000 грн.
" Обсяг виробленої продукції, 5000 од.
" Ціна одиниці 15 грн.
Щоб знайти точку беззбитковості (поріг рентабельності), необхідно відповісти на питання: до якого рівня повинна упасти виручка підприємства, щоб прибуток став нульовий? Не можна просто скласти перемінні і постійні витрати, тому що при зниженні виручки перемінні витрати також знизяться.
У цьому випадку послідовність розрахунків для перебування точки беззбитковості (граничного виторгу) буде наступною:
Знаходимо величину маржинального доходу
75000 грн. - 50000 грн. = 25000 грн.
Обчислюємо норму маржинального доходу
25000 грн. : 75000 грн. = 0,33
Визначаємо точку беззбитковості (граничний виторг) у вартісному вираженні
15000 грн. : 0,33 = 45455 грн.
Визначаємо точку беззбитковості (поріг рентабельності) у натуральному вираженні
45445 грн. : 15 грн. = 3030 од.
Маржинальний запас міцності - це величина, що показує перевищення фактичної виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) над граничною, що забезпечує беззбитковість реалізації. Цей показник визначається наступною формулою:
(2.10)
Чим вище маржинальний запас міцності, тим краще для підприємства. Для попереднього приклада маржинальний запас міцності складає 39,4% [(75000 - 45455) : 75000 х 100%]. Значення маржинального запасу міцності, рівне 39,4%, показує, що якщо в силу зміни ринкової ситуації (скорочення попиту, погіршення конкурентноздатності) виручка підприємства скоротиться менш, ніж на 39,4%, то підприємство буде отримувати прибуток, якщо більш, ніж на 39,4% - виявиться в збитку.
Для визначення ціни продукції при беззбитковій реалізації можна скористатися наступною формулою:
(2.11)
Для розрахунку скористаємося даними попереднього приклада. У нашому випадку ціна беззбитковості одиниці виробу дорівнює 9 грн.09 коп. (45445 : 5000 од.). Знаючи формулу ціни беззбитковості, завжди можна установити необхідну ціну реалізації для одержання визначеної величини прибутку при реалізації встановленого обсягу виробництва.
Виробничий левередж (leverage у дослівному перекладі - важіль) - це механізм управління прибутком підприємства, заснований на оптимізації співвідношення постійних і перемінних витрат. З його допомогою можна прогнозувати зміну прибутку підприємства в залежності від зміни обсягу продажів, а також визначити точку беззбиткової діяльності.
Необхідною умовою застосування механізму виробничого левереджа є використання маржинального методу, заснованого на розділі витрат підприємства на постійні і перемінні. Чим нижче питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат підприємства, тим у більшому ступені змінюється величина прибутку стосовно темпів зміни виручки підприємства.
Виробничий левередж визначається за

 
 

Цікаве

Загрузка...