WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

обсягу складе:
5 грн. х 4800 вир. = 24000 грн.
Прибуток: 24000 грн. - 15000 грн. = 9000 грн.
Приклад 2. ДП "Арго" складає і реалізує одночасно два види контролерів (FEC і ІРС) . Дані про обсяги продажів і витратах наведені в табл. 2.6
Таблиця 2.6
Основні показники діяльності підприємства.
Показники Контролери
FEC ІРС
1. Об'єм продаж в місяць, од. 5000 4000
2. Ціна реалізації, грн. 15 12
3. Перемінні витрати на одиницю виробу, грн. 10 8
4. Постійні витрати в місяць 15000
Менеджерам підприємства потрібно визначити:
" розмір прибутку, що отримає підприємством за місяць;
" середню величину маржинального доходу для кожного виробу;
" норму маржинального доходу для кожного виробу;
" розмір прибутку, що одержить підприємство, якщо розширить продаж контролерів FEC до 6000 вир., а контролерів ІРС - до 5000 вир.
Для відповіді на поставлені питання всі необхідні дані зведемо в табл. 2.7. Як видно з таблиці, за місяць підприємство заробить 26000 грн. прибутку. Середня величина маржинального доходу для контролерів FEC складає 5 грн., а для контролерів ІРС - 4 грн. Норма маржинального доходу для обох виробів складає 0,33.
Таблиця 2.7
Розрахунок середньої величини, норми маржинального доходу і розміру прибутку підприємства
Показники Контролери Всього
FEC ІРС
1. Об'єм випуску, од. 5000 4000 9000
2. Перемінні витрати, грн.. 50000 32004 82004
3. Виручка від реалізації, грн. 75000 48000 123000
4. Маржинальний доход, грн. (п.2-п.3) 25000 16000 41000
5. Постійні витрати, грн. 15000
6. Прибуток, грн. (п.4-п.5) 26000
7. Середня величина маржинального доходу, грн. (п.4:п.1) 5 4
8. Норма маржинального доходу (п.4:п.2) 0,33 0,33
При розширенні обсягу продажів підприємство отримає наступний прибуток:
Величина маржинального доходу від продажу контролерів FEC :
5 грн. х 6000 од. = 30000 грн.
Величина маржинального доходу від продажу контролерів ІРС :
4 грн. х 5000 од. = 20040 грн.
Величина маржинального доходу від продажу контролерів:
30000 грн. + 20040 грн. = 50000 грн.
Постійні витрати підприємства: 15000 грн.
Прибуток підприємства: 50000 грн. - 15000 грн. = 35000 грн.
Приклад 3. Перемінні витрати на один контролер FEC складають 10 грн. Виріб продається за ціною 15 грн., постійні витрати складають 15000 грн. Яку кількість виробів досліджуване підприємство повинне продати, щоб забезпечити одержання 20 тис. грн. прибутку?
Визначимо величину маржинального доходу. Її можна визначити як різницю між валовою виручкою і перемінними витратами, а також як суму постійних витрат і прибутку:
15000 грн. + 20040 грн. = 35000 грн.
Визначимо середню величину маржинального доходу як різницю між ціною і середніми перемінними витратами:
15 грн. - 10 грн. = 5 грн.
Визначимо кількість реалізованої продукції для планованої величини прибутку як відношення загальної величини маржинального доходу до середньої величини маржинального доходу.
35000 грн. : 5 грн. = 7000 од.
Приклад 4. Менеджери ДП "Арго" планують продати 10000 од. контролерів FEC. Середні перемінні витрати на виробництво і збут складають 10 грн., постійні витрати - 20040 грн. Підприємство планує дістати прибуток у розмірі 15000 грн. За якою ціною варто продати виріб?
1. Визначимо величину маржинального доходу, додавши до постійних витрат планований обсяг прибутку:
20040 грн. + 15000 грн. = 35000 грн.
2.Визначимо середню величину маржинального доходу, розділивши загальну величину маржинального доходу на кількість реалізованих виробів:
35000 грн. : 10000 од. = 3 грн. 50 коп.
3.Визначимо ціну виробу, додавши до середньої величини маржинального доходу середні перемінні витрати:
3 грн. 50 коп. + 10 грн. = 13 грн. 50 коп.
Приведені дані показують, що CVP-аналіз дозволяє відшукати найбільш вигідне співвідношення між перемінними і постійними витратами, ціною й обсягом виробництва продукції. Ситуації, що ми розглянули, свідчать, що головна роль у виборі стратегії поводження підприємства належить величині маржинального доходу. Очевидно, що домагатися збільшення прибутку можна, збільшивши величину маржинального доходу. Досягти цього можна різними способами: знизити ціну продажу і відповідно збільшити обсяг реалізації; збільшити обсяг реалізації і знизити рівень постійних витрат, пропорційно змінювати перемінні, постійні витрати й обсяг випуску продукції. Крім того, на вибір моделі поводження підприємства також впливає величина маржинального доходу в розрахунку на одиницю продукції. Одним словом, у використанні величини маржинального доходу закладений ключ до вирішення проблем, пов'язаних з витратами і доходами підприємств.
Аналіз співвідношення "витрати - обсяг - прибуток", як уже відзначалося вище, на практиці іноді називають аналізом точкибеззбитковості. Цю точку також називають "критичною", "мертвою", чи точкою "рівноваги". У літературі часто можна зустріти позначення цієї точки як BEP (абревіатура "reak-even poіnt"), тобто точка чи поріг рентабельності.
Для обчислення точки беззбитковості (порога рентабельності) використовуються три методи: графічний, рівнянь і маржинального доходу.
При графічному методі перебування точки беззбитковості (порога рентабельності) зводиться до побудови комплексного графіка "витрати - обсяг - прибуток".
Точка беззбитковості на графіку - це точка перетинання прямих, побудованих за значенням витрат і виручки (рис. 2.3).
Зображена на рис. 2.3 точка беззбитковості (порог рентабельності) - це точка перетинання графіків валової виручки і сукупних витрат. У точці беззбитковості одержувана підприємством виручка дорівнює його сукупним витратам, при цьому прибуток дорівнює нулю. Виручка, що відповідає точці беззбитковості, називається граничною виручкою. Обсяг виробництва (продажів) у точці беззбитковості називається граничним обсягом виробництва (продажів). Якщо підприємство продає продукції менше граничного обсягу продажів, то воно зазнає збитків, якщо більше - отримує прибуток.
Рис.2.3 Визначення точки беззбитковості (порога рентабельності)
Для визначення точки беззбитковості (порога рентабельності) у ДП "Арго" також використовують метод рівнянь, заснований на обчисленні прибутку підприємства по формулі:
Виручка - Перемінні витрати - Постійні витрати = Прибуток
Деталізуючи порядок розрахунку показників формули, її можна представити в наступному виді:
(Ціна за одиницю х Кількість одиниць) - (Перемінні витрати на одиницю х Кількість одиниць) - Постійні витрати = Прибуток
Для визначення точки беззбитковості (порога рентабельності) методом рівнянь скористаємося наступним прикладом.
Приклад 5. ДП "Арго" складає і реалізує контролери FEC і має наступні показники, представлені в табл. 2.8
У точці беззбитковості прибуток дорівнює нулю, тому ця точка може бути знайдена за умови рівності виручки і суми перемінних і постійних витрат:
15х = 10х + 15000 + 0;
5х = 15000;
х = 3000,
де х - точка беззбитковості;
15 - ціна одиниці продукції;
10 - перемінні витрати на одиницю продукції;
15000 - загальна сума постійних витрат.
Таблиця 2.8
Показники ДП "Арго" по випуску контролерів

 
 

Цікаве

Загрузка...