WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

капіталу ф.2(р.035):ф.1(р.380 ) 0,96 1,36 1,60 х Х
12. Тривалість обороту власного капіталу, дні 365:Коефіцієнт оборотності власного капіталу 381 269 229 -153,0 х
З наведених даних бачимо, що підприємство в період з 2004 по 2006 рік суттєво збільшило випуск готової продукції, внаслідок чого зросла валова виручка та чистий доход підприємства (відповідно на 39759 тис. грн. або 96,0% та 33131 тис. грн. або 96,0%). Фактичні обсяги виробництва продукції збільшились на 12057,0 %, або 47,0%; збільшення виручки на 96,0 % свідчить про те що було збільшено ціни на продукцію підприємства.
Чистий прибуток підприємства за аналізований період збільшився на 289,0 %(!). Продуктивність праці на підприємстві збільшилась на 26,0%. Фонд оплати праці виріс на 5,0%. Тривалість обороту оборотних активів зменшилась майже вдвічі з 150 днів у 2004р. до 80 днів у 2006р., що є позитивним показником. Також зменшилась на 153 дні тривалість обороту власного капіталу.
Можна зробити висновок, що показники ділової активності підприємства за аналізований період суттєво покращились.
За даними таблиці 2.4 проведемо аналіз рівня ефективності господарської діяльності ДП "Арго".
Таблиця 2.4
Оцінка рівня ефективності господарської діяльності ДП "Арго".
Показники Формула розрахунку 2004 2005 2006 Зміни
абсолютні
гр.5 - гр. 3 відносні,
%
((гр.5 / гр. 3) - 1)*100
1 2 3 4 5 6 7
1. Рентабельність (прибутковість) виробничих витрат ф.2 (р.050 або 055) : (р.040) * 100 19,7 19,6 21,1 х 7,4
2. Рентабельність (прибутковість) господарської діяльності ф.2 (р.170 або 175+р.200-205) : (сума р.040, 070, 080, 090, 140, 150, 160, 205) * 100 11,2 16,6 23,9 х 113,1
3. Рентабельність (прибутковість) підприємства ф.2 (р.220 або 225):(сума р.040,070,080,090,140,150,160,205)*100 4,6 6,8 9,9 х 113,1
4. Чиста рентабельність (прибутковість) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ф.2 (р.220 або 225) : (р.035)*100 4,4 6,3 8,7 х 98,5
5. Рентабельність активів ф.2 (р.220 або 225) : (р.280)*100 5,9 9,9 15,6 х 165,3
6. Коефіцієнт окупності виробничих витрат ф.2 (р.035) : (р.040) 1,20 1,20 1,21 х х
7. Адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ф.2 (р.070) : (р.040) 0,05 0,03 0,02 -0,02 -48,7
8. Коефіцієнт окупності активів ф.2(р.035) : ф.1 (р.280 гр.3+гр.4) 0,9 1,3 1,5 х х
Рентабельність господарської діяльності підприємства збільшилась на 113,1%; чиста рентабельність виручки від реалізації продукції збільшилась на 98,5%, рентабельність активів збільшилась на 165,3%; адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції скоротились на 48,7%. Це все свідчить про високу ефективність ведення господарської діяльності підприємства.
2.2 Факторний аналіз прибутку ДП "Арго"
До чинників, що впливають на операційний прибуток, належать зміни:
" ціни на реалізовану продукцію;
" обсягів реалізації продукції;
" собівартості одиниці продукції;
" собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції.
Суть розрахунку впливу на операційний прибуток наведених чинників полягає в послідовному аналізі кожного з них, тобто припускається, що інші чинники у цей час на прибуток не впливають.
На досліджуваному підприємстві випускається (збирання з імпортних комплектуючих) декілька видів продукції, для зручності проведення розрахунків позначимо кожний вид продукції літерами алфавіту:
А - накопичу вальний конвеєр;
Б - пневматичний привод для деревообробних верстатів;
В - прес мобільний пневматичний;
Г - різак текстильний;
Д - параллелограмний підйомник
Є - підйомник із пневмомускулами
Ж - система складування.
1. Вплив на прибуток змін ціни на реалізовану продукцію.
, (2.1)
де Qil - обсяг реалізації і-го виду продукції у звітному періоді (i = 1, n); Pil, Pio - ціна реалізації і-го виду продукції у періоді відповідно звітному та попередньому.
Для кожного і-го виду продукції встановлюється, скільки можна одержати прибутку додатково завдяки реалізації обсягів виробництва у звітному періоді за цінами, що перевищують ціни в попередньому періоді.
Приклад (вихідні дані для всіх прикладів наведені у Додатку 1).
Вплив на прибуток змін ціни на реалізовану продукцію за видами виробів:
?РА = 196 (33 - 30,2) = 548,8 тис. грн.;
?РВ = 312 (62 - 59,9) = 655,2 тис. грн.;
?РД = 194 (43 - 41) = 388 тис. грн.;
?Рж = 222 (52 -50) = 444 тис. грн..
Сукупний вплив на прибуток змін ціни на всю реалізовану продукцію
?РР = 548,8 + 655,2 + 388 + 444 = 2036 тис. грн.
2. Вплив на прибуток змін обсягів реалізації продукції.
, (2.2)
де, Ро - прибуток від реалізованої продукції за попередній період;
S1,0 - фактична собівартість реалізованої продукції у звітному періоді, що розрахована в цінах і тарифах попереднього періоду,
; (2.3)
Sio - собівартість і-го виду продукції в попередньому періоді;
Qil - обсяг реалізації і-го виду продукції в попередньому періоді;
So - фактична собівартість реалізованої продукції в попередньому періоді,
, (2.4)
де, Qio - обсяг реалізації і-го виду продукції в попередньому періоді.
З'ясовується, скільки додатково було отримано прибутку тільки завдяки збільшенню обсягів виробництва окремих видів продукції. Для зручності порівняння обсяги виражені через собівартість (з метою уникнення впливуцінового чинника). Припускається, що пропорційно до зміни обсягів виробництва змінюється прибуток.
Приклад. Фактична собівартість реалізованої продукції у звітному періоді за видами виробів
SA1,0 = 196 * 24 = 4704 тис. грн.
SБ1,0 = 165 * 7 = 1155 тис. грн.
SВ1,0 = 312 * 53 = 16536 тис. грн.
SГ1,0 = 279 * 39 = 10881 тис. грн..
SД1,0 = 194 * 37 = 7178 тис. грн..
SЄ1,0 = 135 * 41 = 5535 тис. грн..
SЖ1,0 = 222 * 39 = 8658 тис. грн.
Вплив на прибуток змін обсягів реалізації продукції
?РQ = 8700*
3. Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції
, (2.5)
де, V1,0 - обсяги реалізації продукції у звітному періоді за цінами попереднього періоду;
V0 - виручка від реалізації продукції за попередній період,
.
Приклад. Обсяги реалізації продукції за видами виробів у звітному періоді за цінами попереднього періоду.
VA1,0 = 196 * 30,2 = 5919,2 тис. грн.
VБ1.0 = 165 * 13 = 2145 тис. грн.
VВ1,0 = 312 * 59,9 = 18688,8 тис. грн.
VГ1,0 = 279 * 45 = 12555 тис. грн.
VД1,0 = 194 * 41 = 7954 тис. грн.
VЄ1,0 = 135 * 52 = 7020 тис. грн.
VЖ1,0 = 222 * 50 = 11100 тис. грн.
V1,0 = 65382 тис. грн.
Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції
?РQ` = 8700
4. Вплив на прибуток змін собівартості одиниці продукції
, (2.6)
де, Sil - собівартість і-го виду продукції у звітному періоді.
Приклад. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за видами виробів.
?РА = 196 (24 - 26) = -392 тис. грн.;
?РВ = 312 (53 - 55) = -624 тис. грн.;
Сукупне збільшення собівартості продукції (тобто зменшення прибутку) зумовлюється збільшенням собівартості одиниці продукції:
?РS = (-392) +

 
 

Цікаве

Загрузка...