WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

1,02 - 2004 х 0,93 - 4200 = 893,4 грн.
Найбільші виручку від продажів і прибуток забезпечуються умовами варіанта "а". Любий з трьох варіантів прийнятний для підприємства, тому що продажі залишаються рентабельними, а по виробах Б, незважаючи на зниження попиту на них, виручка від продажів перевищує прямі перемінні витрати.
Якби зниження попиту на вироби Б виражалося більш різким зменшенням натурального обсягу продажів чи цін, подальші їхні продажі виявилися б недоцільними. Це відбулося б у випадку зниження виручки від продажів виробів Б до величини менш 2004 грн.
Представимо залежність виручки і прибутку від співвідношення перемінних і постійних витрат у базисному періоді і наступних змінах цін і натурального обсягу продажів у загальному виді. Введемо умовні позначення:
В - виручка від продажів базисного періоду;
З1 - перемінні витрати базисного періоду;
З2 - постійні витрати базисного періоду;
Ін - індекс зміни натурального обсягу продажів (співвідношення наступного і базисного періодів в одиницях);
Іц - індекс зміни цін (аналогічно Ін).
Збільшення виручки від продажів у наступному за базисним періоді можливо тільки при дотриманні нерівності:
В х Іц х Ін >В (1.1), що означає:
Іц х Ін > 1 (1.2).
Якщо відбувається падіння попиту на продукцію підприємства, нерівності, як правило, не дотримуються, і виручка від продажів знижується. Навпаки, при росту попиту нерівності можуть бути дотримані.
Практичне значення нерівності (1.1) і (1.2) мають у випадках, коли підприємству необхідно збільшити виручку від продажів, маневруючи і цінами, і натуральним обсягом продажів таким чином, щоб зниження цін давало можливість збільшити натуральний обсяг продажів чи скорочення натурального обсягу продажів забезпечувало більш високі ціни.
Наприклад, підприємство планує збільшити натуральний обсяг продажів на 10% і може піти при цьому на зниження ціни. Яке максимально можливе зниження цін, щоб виручка від продажів при таких змінах збільшилася?
Користаючись нерівністю (1.2), одержуємо:
1,1 х Іц > 1; Іц > 1/1 ,1; Іц > 0,91.
Ціни можна знизити менш ніж на 9%. Зниження їх на 9% за інших рівних умов приведе до рівності виручки від продажів наступного періоду і виручки базисного періоду. Але підприємство поставило метою збільшення виручки, тобто воно може знизити ціни на 8% і менше. Якщо ж сполучення росту натурального обсягу продажів на 10% зі зниженням цін на 8% реально для конкретної ринкової ситуації, ціль досягнута. Якщо нереально, підприємство повинне бути готове до зниження виручки від продажів, або прийняти інші індекси цін і натурального обсягу продажів.
Збільшення прибутку від продажів можливо при виконанні наступного нерівності:
В х Іц х Ін - З1 х Ін - 32 > В - 31 - 32, (1.3)
чи, після алгебраїчних перетворень:
В (Іц х Ін - 1) - З1 (Ін - 1) > 0 (1.4)
Нерівність (1.4) показує, що, крім індексів цін і натурального обсягу продажів, на величину прибутку впливає співвідношення перемінних витрат і виручки в базисному періоді. Скористаємося індексами з попереднього прикладу і проведемо розрахунок в умовах різного співвідношення перемінних витрат і виручки в базисному періоді.
Для розрахунку показників наступного періоду прийняті Ін = 1,1 і Іц = 0,92. Виручка від продажів збільшиться, тому що умови нерівності (1.2) дотримані. Прибуток знизився, тому що не дотримані умови нерівності (1.4).
Як уже відзначалося, при зниженні цін і росту натурального обсягу продажів небезпека зменшення прибутку досить реальна. Однак чим нижче частка перемінних витрат у виручці, тим ця небезпека менше. Користуючись нерівністю (1.4), можна визначити, при якій частці перемінних витрат ті ж Ін і Іц можуть забезпечити зростання прибутку від продажів. Позначивши суму перемінних витрат через Х одержуємо:
10 000 х (1,1 х 0,92 - 1) > Х (1,1 - 1);
Х 1 ф.1 (сума р.260-270):(р.620) 3,89 6,28 12,13
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності. >0,5 ф.1 (сума р.150-250):(р.620) 1,07 1,48 2,12
3. Коефіцієнт незалежності (забезпеченої) ліквідності. >0,5 ф.1 (сума р.130-150 + 230,240):(р.620) 1,11 2,24 4,68
4.Коефіцієнт абсолютної ліквідності. >0,2 ф.1 (сума р.220-240):(р.620) 0,10 0,22 0,42
5.Частка оборотних активів в загальній сумі активів. за планом ф.1 (р.260):(р.280) 0,36 0,36 0,34
6.Частка виробничих запасів в оборотних активах. >0,5 ф.1 (сума р.100-120):(р.260) 0,46 0,44 0,47
Загальний коефіцієнт покриття протягом аналізованого періоду має сталу тенденцію до збільшення. Це свідчить про достатність у підприємства обігових коштів для погашення боргів протягом року.
Коефіцієнт швидкої ліквідності становить: у 2004р - 1,07; у 2005р. - 1,48; у 2006 р. - 2,12. Протягом аналізованого періоду він становив нормативне значення (> 0,5). Цей коефіцієнт свідчить про те скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.
Що стосується коефіцієнта абсолютної ліквідності, то тут ситуація наступна: у 2004 році цей показник становив менше нормативу (норматив 0,2; показник 0,10), проте у 2005 та 2006 роках його значення збільшилось і становило відповідно 0,22 та 0,42. Цей показник свідчить про готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.
Частина оборотних активів в загальній сумі активів та частина виробничих запасів в оборотних активах на протязі аналізованого періоду майже не змінюються і їх значення свідчать, як вже зазначалося раніше, про те що підприємство займається виробничою діяльністю (необоротних активів більше).
В загальному можна зробити висновок, що підприємство в аналізованому періоді мало ліквідний баланс.
За даними таблиці 2.3 проведемо аналіз ділової активності підприємства.
Таблиця 2.3
Оцінка ділової активності ДП "Арго".
Показники Формула розрахунку 2004 2005 2006 Зміни
абсолютні
гр.5 - гр. 3 відносні,
%
((гр.5 / гр. 3) - 1)*100
1 2 3 4 5 6 7
1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. ф.2 (р.010) 41506 63528 81265 39759,0 96,0
2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. ф.2 (р.035) 34587 52938 67718 33131,0 96,0
3. Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг), тис. грн. ф.2 (р.280) 25929 33518 37986 12057,0 47,0
4. Валовий фінансовий результат від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
- прибуток ф.2 (р.050) 5683 8682 11804 6121,0 108,0
- збиток ф.2 (р.055)
5. Чистий фінансовий результат:
- прибуток ф.2 (р.220) 1521 3321 5911 4390,0 289,0
- збиток ф.2 (р.225)
6. Продуктивність праці (по оплаті праці), тис. Грн. ф.2 (р.035):(р.240) 11,74 16,49 14,84 х Х
7. Фонд оплати праці, тис. грн.
- річний ф.2(р.240) 2945 3210 4562 1617,0 55,0
- місячний ф.2(р.240):12 245,42 267,50 380,17 135,0 55,0
8. Фондовіддача, грн. ф.2(р.035):ф.1(р.030) 1,37 2,02 2,32 х Х
9. Коефіцієнт оборотності оборотних активів ф.2(р.035):ф.1(р.260) 2,44 3,51 4,55 х Х
10. Тривалість обороту оборотних активів, дні 365:Коеф.оборотності оборотних активів 150 104 80 -70,0 х
11. Коефіцієнт оборотності власного

 
 

Цікаве

Загрузка...