WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

продукції, технічне переозброєння і реконструкція діючого виробництва, на погашення довгострокових позичок і сплати відсотків і податків по них, фінансування приросту оборотних коштів;
" споживання - використовується на соціальний розвиток і соціальні потреби, за рахунок його фінансуються витрати по експлуатації об'єктів соціально-побутового призначення, що знаходяться на балансі господарюючого суб'єкта, будівництво об'єктів невиробничого призначення; проведення оздоровчих і культурно-масових заходів;
" резервних фондів - він забезпечує резервний капітал.
У ринковій економіці відрахування в резервний капітал носять першочерговий характер. Його величина характеризує готовність підприємства до страхування ризику, пов'язаного з підприємницькою діяльністю.
При розподілі перетинаються інтереси як суспільства в цілому в особі держави, так і підприємницькі інтереси господарюючих суб'єктів і їхніх контрагентів.
Порядок розподілу чистого прибутку на підприємстві ілюструє рис 3.1
Рис. 3.1 Порядок розподілу чистого прибутку на підприємстві
Для того, щоб давати будь-які рекомендації аналізованому підприємству щодо покращення політики розподілу чистого прибутку підприємства перш за все необхідно проаналізувати існуючу практику розподілу прибутку на підприємстві. Таким чином проведемо аналіз розподілу прибутку на ДП "Арго" (табл. 3.2)
Резервний фонд на даному підприємстві не сформований, тому засоби на поповнення резервного фонду не направлялися.
Таблиця 3.2
Аналіз розподілу прибутку ДП "Арго"
Показник 2006 2005 Відхилення (+, -)
1.Чистий прибуток 5911 3321 2590
2.Нерозподілений прибуток 1025 926 99
3.Прибуток до розподілу 4886 2395 2491
3. Розподілення чистого прибутку:
в фонд нагромадження 1516 811 705
в фонд споживання 2345 1052 1293
в фонд соціальної сфери 1025 532 493
4. Частка в чистому прибутку, %
фонду нагромадження 31,0 34,0 -3,0
фонду споживання 48,0 44,0 4,0
фонду соціальної сфери 21,0 22,0 -1,0
Аналізуючи розподіл чистого прибутку у фонди спеціального призначення, необхідно знати фактори формування цих фондів. Основним фактором є 1) - чистий прибуток, 2) коефіцієнт відрахувань прибутку. Коефіцієнти відрахувань прибутку були встановлені менеджерами підприємства і погоджені з власником підприємства - керівництвом концерну "Арго" .
Співвідношення використання прибутку на цілі нагромадження і споживання завдає вплив на фінансове положення підприємства. Недостатність засобів, що направляються на нагромадження, стримує ріст обороту, приводить до збільшення потреби в позикових засобах. Аналіз використання прибутку виявляє, наскільки ефективно розподілялися засоби на нагромадження і споживання.
Верхню границю потенційного розвитку підприємства визначає рентабельність власних засобів, що показує ефективність використання власного капіталу. Рентабельність власних засобів можна представити як відношення суми засобів, спрямованих на нагромадження і споживання, до величини власних засобів.
Rcс = Чистий прибуток х 100%; (3.11)
Власний капітал
Таблиця 3.3
Розрахунок рентабельності власного капіталу ДП "Арго"
Рентабельність власного капіталу, %
2005р. Рентабельність власного капіталу, %
2006р. Відхилення
(3321 : 38996) ? 100 = 8,5 (5911 : 42440) ? 100 = 13,9 5,4
З таблиці 3.3 видно, що рентабельність власного капіталу підприємства збільшилась у порівнянні з попереднім періодом на 5,4%.
Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання власного капіталу підприємством, указує на величину прибутку отримуваного з кожної гривні,вкладеної в підприємство власниками.
Для досягнення високих темпів росту обороту потрібно підвищувати можливості збільшення рентабельності власних засобів.
Рентабельність - у загальному значенні, це відношення результатів до витрат. Рентабельність характеризує прибуток, одержуваний з кожної гривні, вкладених у підприємство чи інші фінансові операції.
Відношення фонду нагромадження до величини власного капіталу визначає внутрішні темпи росту, тобто темпи збільшення активів.
Vр = Фн / Вк; (3.1)
де Фн - фонд нагромадження; Вк - Власний капітал.
Таблиця 3.4
Темп збільшення активів ДП "Арго"
Темп збільшення активів, %
2005 р. Темп збільшення активів, %
2006 р. Відхилення
(811 : 38996) * 100 = 2 (1516 : 42440) * 100 = 4 2
Як свідчать дані таблиці 3.4 внутрішні темпи росту збільшились по відношенню до 2005 року на 2,0 %.
Відношення фонду споживання до розміру власного капіталу складає рівень споживання.
Vр = Фс / Вк; (3.2)
де Фс - фонд споживання; Вк - Власний капітал.
Таблиця 3.8
Рівень споживання ДП "Арго"
Рівень споживання, %
2005 р. Рівень споживання, %
2006 р. Відхилення
(1052 : 38996) * 100 = 3 (2345 : 42440) * 100 = 6 3
Висновок: Внутрішні темпи росту збільшуються (темп збільшення активів) але дуже повільно, всього на 2,0 % , що дозволяє зробити висновок про недосконалу систему розподілу прибутку.
На ДП "Арго" значна частина прибутку була спрямована у фонд споживання і використовувалася на виплати соціального характеру. Однак недостатність засобів, що направляються на нагромадження, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових засобах.
Направлення засобів у фонд нагромадження збільшить економічний потенціал, підвищить платоспроможність підприємства і фінансову незалежність, буде сприяти росту обсягу виконання робіт і реалізації без збільшення розміру позикових засобів. У такий спосіб ДП "Арго" потрібно переглянути порядок розподілу прибутку, направляючи більшу частину на формування фонду нагромадження.
Висновок
У даному дипломному дослідженні викладені теоретичні і практичні питання процесу управління прибутком на підприємстві. У менеджменті існує так називана організмічна теорія, відповідно до якої компанія порівнюється з живим організмом. Для обох головні цілі діяльності формуються в термінах виживання і розвитку. Прибуток порівнюється з киснем, необхідним для підтримки життєдіяльності живого організму. Однак одержання кисню людина не ставить як мету своєї діяльності. (Тут, щоправда, існує негласне припущення - кисень не є обмеженим ресурсом). Звідси випливає, що одержання, максимізація прибутку - це, скоріше, не ціль, а умова досягнення цілей виживання і розвитку.
Таким чином процес управління прибутком на підприємстві правильніше було б назвати процесом управлінням виживання підприємства на ринку.
Проведений в ході дослідження аналіз дозволяє зробити висновок, що значення прибутку полягає в тому, що він відбиває кінцевий фінансовий результат. Разом з тим на величину прибутку, його динаміку впливають фактори, що як залежать, так і не залежні від зусиль підприємства. Практично поза сферою впливу підприємства знаходяться кон'юнктура ринку, рівень цін на споживані матеріально-сировинні і паливно-енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань тощо. Певною мірою залежать від підприємства такі фактори, як рівень цін на реалізовану продукцію і заробітну плату, рівень господарювання, компетентність керівництва і менеджерів, конкурентноздатність продукції,

 
 

Цікаве

Загрузка...