WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Система міжнародних фінансів - Реферат

Система міжнародних фінансів - Реферат

ринках капіталу, інформатизація фінансових ринків.
Суб'єкти міжнародних фінансів та їхня характеристика
Рис. 3. Суб'єкти міжнародних фінансів
Суверенна держава є основним суб'єктом міжнародного права, що діє у сфері міжнародних фінансів та наділений здатністю здійснювати міжнародні права та обов'язки. Основними критеріями характеристики суверенної держави є правосуб'єктність, імунітет, спадкоємність.
Правосуб'єктність - це здатність вступати у відносини з іншими державами та суб'єктами міжнародного права.
Права та обов'язки різних держав однакові, незалежно від їхніх розмірів, економічної та військової могутності; вони зумовлені природою держави й характером міжнародної спільноти на визначений історичний період розвитку та пов'язані між собою. Основні права держави пов'язані із суверенітетом. Вони відповідно обмежені правами інших держав та мають використовуватися згідно з основними принципами й нормами міжнародного права.
Суб'єкти міжнародних фінансів повинні зважати на те, що юрисдикція держави має здійснюватися з урахуванням імунітетів, визнаних міжнародним правом. Імунітет виходить з принципу суверенної рівності, тобто рівний над рівним влади не має.
Спадкоємність держави - перехід прав та обов'язків у наслідок заміни однієї держави іншою відносно відповідальності за міжнародні відносини якоїсь території. Розрізняють спадкоємність щодо договорів, щодо державної власності та архівів, щодо державнихборгів
У сфері міжнародних фінансів держава в особі державних органів (Уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів та ін.) та офіційних посадових осіб (президент, прем'єр-міністр) має право здійснювати такі види діяльності: брати участь у міжнародних економічних та фінансових конференціях, у діяльності міжнародних організацій, у клірингових, платіжних і валютних угодах; укладати міждержавні договори щодо експорту-імпорту товарів та послуг, міждержавні угоди оренди рухомого та нерухомого майна, іпотеки, кредитування, позик, інвестування, фінансування; здійснювати операції з золотом та дорогоцінними металами; емітувати державні казначейські зобов'язання, цінні папери; забезпечувати фінансовими та іншими гарантіями операції різних юридичних та інших осіб; надавати безоплатну фінансову допомогу.
Центральний банк - юридична особа, що знаходиться в державній власності і, відповідно до державних цілей, здійснює повноваження з володіння, користування та розпорядження майном Банку. Як правило, Центральний банк підпорядковується парламенту, а основні його функції спрямовані на розвиток і зміцнення фінансово-кредитної системи національної держави, забезпечення ефективного й безперебійного функціонування системи розрахунків, регулювання, контроль та нагляд за діяльністю національних і іноземних фінансово-кредитних інститутів.
Міждержавні (міжнародні, регіональні) організації
Виражаючи волю держав, міждержавні організації у межах повноважень, зафіксованих в установчих документах, поряд з державами регламентують статус суб'єктів світових фінансових ринків та регулюють міжнародні валютно-кредитні відносини.
Міжнародна організація - це об'єднання суверенних держав, створене на основі міжнародного договору та статуту для виконання визначених цілей, яке має систему постійно діючих органів, міжнародну правосуб'єктність та засноване згідно з міжнародним правом.
Міжнародні і регіональні валютно-кредитні і фінансові організації - це інститути, створені на основі міждержавних угод для врегулювання міжнародних економічних відносин, зокрема валютно-кредитних і фінансових.
МВФ (Міжнародний валютний фонд);
БМР (Банк міжнародних розрахунків);
СБ (Світовий банк);
МАР (Міжнародна асоціація розвитку);
МАІГ (Міжнародна агенція з інвестиційних гарантій);
регіональні банки розвитку;
валютно-кредитні й фінансові організації ЄС.
Для характеристики суб'єктів міжнародних фінансів потрібно використовувати конституції країн, статути та положення державних та суспільних органів і організацій, установчі документи інститутів, бірж, ТНК та приватних підприємств.
Література
Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - 2-ге вид., перероб. й допов. - К.: Знання: КОО, 1999. - С. 203-240.
Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. И. Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1996. - С. 297-318.
3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с англ. - М.: ООО Изд.-консалт. комп. "ДеКА", 1998. - С. 2-20.
4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 3-31, 325-327, 425-498.
5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. - М.: Юристь, 2000. - С. 190-194, 206-210. - (Серия "Homo faber").
6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. - К.: Основи, 1999. - С. 231-237.
7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглов. - М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 345-431.
8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. - М.: Прогресс: Универс, 1994. - С. 30-56.
9. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. - К.: Київський нац. торгово-екон. ун-т, 2000. - С. 11-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...