WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міжнародні розрахунки та платіжний баланс - Реферат

Міжнародні розрахунки та платіжний баланс - Реферат

операція, що призводить до платежу, проведеного громадянами даної країни (чи урядом), є витратною статтею балансу (-), а та, що веде до отримання громадянами країни (чи урядом) коштів, є прибутковою статтею балансу (+). Перелік витратних та прибуткових статей наведено в табл. 23.
Таблиця 23
Прибуткові (+) та витратні (-) статтібалансу міжнародних рахунків
Прибуткові статті (+)
(джерела грошових коштів) Витратні статті (-)
(способи використання грошових коштів)
Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг
Приплив капіталу Вивезення капіталу
Приватні та державні дари з-за кордону Дари за кордон
Транспортні послуги, що надані нерезидентам Використання транспорту інших держав
Витрати іноземних туристів у даній країні Витрати на туризм за кордоном
Військові витрати інших держав Військові витрати за кордоном
Проценти та дивіденди, отримані з-за кордону Проценти та дивіденди, що виплачуються нерезидентам
Продаж активів даної країни нерезидентам Придбання іноземних активів (наприклад, акцій, облігації та нерухомості)
Депозити нерезидентів у депозитних установах даної країни Депозити в іноземних депозитних установах
Продаж золота нерезидентам Придбання золота за кордоном
Продаж національної валюти нерезидентам Купівля іноземної валюти
У платіжному балансі використовується принцип подвійного запису; кожна операція має дві сторони - дебет та кредит. Відповідно до цієї облікової системи загальна сума на дебеті завжди повинна дорівнювати загальній сумі на кредиті. Ця рівність дебету та кредиту не має спеціального значення, але ґрунтується на обліковій логіці, що дебетові суми (виплати) мають дорівнювати кредитним сумам (надходженням). Облікова системам платіжного балансу використовується економістами як механізм проведення оцінок та інструмент аналізу.
Способи використання інформації платіжного балансу:
для проведення оцінок кредитоспроможності країни;
для аналізу тенденцій економічного розвитку країни;
для складання прогнозів впливу на валютні курси;
для прогнозування подальшої політики уряду;
для аналізу ризиків по країні;
для оцінки стану економіки держави.
Структура платіжного балансу
Структура платіжного балансу
Торговельний баланс.
Баланс послуг та некомерційних платежів.
Поточний платіжний баланс.
Баланс руху капіталів.
Баланс офіційних розрахунків.
Торговельний баланс - співвідношення вартості експорту та імпорту за певний проміжок часу. Торговий баланс може мати активне та пасивне сальдо. Промислово розвинуті країни використовують активне сальдо для створення другої економіки за кордоном. Пасивний торговельний баланс вважається небажаним і звичайно оцінюється для країни, що розвивається, як ознака слабкості її світових позицій але для промислово розвинутих країн цей показник може мати зовсім інше економічне значення.
Баланс послуг та некомерційних платежів охоплює платежі та надходження за транспортні перевезення, страхування, електронний, телекосмічний та інші види зв'язку, міжнародний туризм, обмін науково-технічним і виробничим досвідом, експортні послуги, утримання дипломатичних, торговельних та інших представництв за кордоном, передачу інформації, культурні та наукові обміни, різні комісійні збори, рекламу, організацію виставок, ярмарків, торгівлю ліцензіями, лізингові операції тощо.
За прийнятими у світовій статистиці правилами сюди входять, як не дивно, виплати прибутків від інвестицій за кордоном та процентів за міжнародними кредитами (хоча за економічним змістом вони звичайно ближчі до руху капіталу).
За методикою МВФ показують односторонні перекази: державні операції - субсидії іншим країнам по лінії економічної допомоги, державні пенсії, внески в міжнародні організації; приватні перекази - перекази іноземних робітників, фахівців, родичів на батьківщину; "невидимі" операції - надходження від інвестицій та односторонні перекази.
Поточний платіжний баланс охоплює всі операції, які завершилися протягом даного періоду, а саме: експорт та імпорт товарів, послуг (куди входять туризм, перевезення та страхування), а також прибуток від іноземних інвестицій, односторонні трансферти на приватні й офіційні рахунки - грошові перекази, пенсії, дари та урядові субсидії.
Баланс руху капіталів охоплює операції з довгостроковими та короткостроковими інвестиціями, що впливають на міжнародну позицію країни з інвестицій. У наступні періоди вони впливатимуть на платіжний баланс унаслідок надходжень потоків прибутків чи повернення інвестицій, зроблених у попередні роки.
Вивезення капіталу охоплює прямі інвестиції за кордон, проведені національними фірмами; придбання національними інвесторами зарубіжних акцій та облігацій; надання кредитів національними кредиторами позичальникам з інших країн; придбання національними резидентами банківських депозитів у зарубіжних банках.
Приплив капіталу охоплює прямі інвестиції в економіку країни, що здійснюються зарубіжними фірмами; придбання зарубіжними інвесторами акцій та облігацій іншої країни; надання кредитів зарубіжними кредиторами позичальникам іншої країни; придбання нерезидентами депозитів банків країни.
Базисний баланс - сума рахунків поточного балансу та довгострокових рахунків балансу руху капіталів.
Баланс офіційних розрахунків - це чиста сума всіх урядових операцій, кінцеві розрахунки за цими операціями, для яких використовуються офіційні резерви. В офіційні розрахунки можуть входити резерви урядових витрат (у тому разі, коли міжнародні витрати приватного сектору переважать надходження), акумульовані резерви уряду (у тому разі, коли надходження приватного сектору переважають його витрати).
Помилки та пропуски - спеціальна стаття, до якої долучаються дані статистичних похибок і неврахованих операцій. Показники різко зростають у кризових ситуаціях.
Операції з ліквідними валютними активами - кінцева стаття платіжного балансу відображає операції з ліквідними валютними активами, у яких беруть участь державні валютні органи і внаслідок чого відбуваються зміни як величини, так і складу центральних офіційних золотовалютних резервів.
Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ
Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ:
А. Поточні операції:
товари;
послуги;
доходи від інвестицій;
інші послуги та доходи;
приватні односторонні перекази;
офіційні односторонні перекази.
В. Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал:
прямі інвестиції;
портфельні інвестиції;
інший довгостроковий капітал;
Підсумок А + В відповідає концепції базисного балансу в США.
С. Короткостроковий капітал.
D. Помилки та пропуски.
Підсумок А + В + С + D відповідає концепції ліквідності

 
 

Цікаве

Загрузка...