WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК) - Реферат

Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК) - Реферат

систем:
Перша - "звільнення від податків за територіальною ознакою".
Друга - "всесвітня система пільг".
Інформацію про податки 15 країн подано в табл. 20.
Таблиця 20
Порівняльні ставки податків на прибуток корпорацій, % [4, С. 496]
Країна Податок на прибуток
корпорацій (основний) Податок з обороту або загальний податок на продаж Податок на капітал Ставки податків
з прибутків, поширених
серед власників акцій
Дивіденди Проценти Роялті
Австралія 39 10-20
(податок
з обороту Не має 30 10 39
Бразилія 30 10-15 (ПДВ) Не має 25 15 25
Канада 28 7 (загальний
податок
на продаж) 0,3-0,532 25 25 25
Франція 34 18,6 (ПДВ) Не має 25 45 33,33
Німеччина 50 (нерозподілений прибуток)
36 (розподілений прибуток) 14 (ПДВ) 0,6
(нетто
активів) 25 25 25
Гонконг 16,5 0,5 (податок
з валового
обороту) Не має Не має Не має 1,65
Італія 36 19 (ПДВ) Не має 32,4 30 21
Японія 37,5 3 (ПДВ) Не має 20 20 20
Корея 34 10 (ПДВ) Не має 25 25 25
Мексика 35 10 (ПДВ) Не має Не має 35 35
Польща 40 25 (податок
з обороту) Не має 30 30 30
Росія 32 28 (ПДВ) Не має 15 15 15
Іспанія 35 13 (ПДВ) Не має 25 25 25
Швеція 30 20 (ПДВ) Не має 30 Не має Не має
Швейцарія 3,63-9,8 6,2 (податок на придбання)
9,3 (податок з роздрібного обороту) 0,825
(федеральний)
0,26-0,12
(кантональний) 35 35 Не має
Тайвань 25 5 (ПДВ) Не має 20 20 20
Велика-
Британія 33 17,5 (ПДВ) Не має 25 25 25
США 34 1-12 (місцевий податок з обороту) Не має Не має Не має Не має
ТНК діють у різних податкових системах. Податкові системи країн, де розташовуються дочірні філіали ТНК, і країни національної належності материнської компанії, розрізняються за кількома параметрами, включаючи види податків, якими обкладаються прибутки ТНК і рівень податкових ставок. У табл. 21 розглянуто вплив оподаткування на рішення та політику ТНК.
Таблиця 21
Вплив оподаткування на рішення і політику ТНК [4, С. 496]
Сфера політики
та прийняття
рішень Податковий режим Очікувана
реакція компанії Альтернативна
реакція компанії
Рішення
про розміщення
інвестицій У країні-реципієнті інвестицій дочірні компанії ТНК отримують податкові пільги Рішення розмістити виробництво в одній з країн-потенційних реципієнтів інвестицій Рішення розмістити виробництво в країні, де надається найбільша податкова пільга
Форма
організації У країні-джерелі інвестицій оподаткування дочірніх філіалів вигідніше ніж оподаткування відділів компанії Якщо очікується високий прибуток, віддається перевага дочірній компанії Якщо очікуються збитки, надається перевага відділу компанії
Рішення
про фінансування Країна-реципієнт інвестицій дозволяє відносити процентні платежі до витрат, що належать до вирахунку Якщо в країні-реципієнті інвестицій податкова ставка вища, ніж у країні-джерелі інвестицій, необхідно фінансу-вати дочірню компа-нію позиками, що надаються їй мате-ринською компанією ТНК Виплата позики звичайно вважається поверненням капіталу та не обкладається по-датком
Стратегія
грошових
переказів Оподаткування країни-реципієнту інвестицій є менш вигідним, ніж оподаткування країни-джерела інвестицій Переказ коштів із країни з найменшим приростом заборгованості по податкових платежах З року в рік країни-джерела переказів бу-дуть варіюватися залежно від джерел прибутку й податкових ставок
Оподаткування міжнародної діяльності ТНК відіграє, без сумніву, важливу роль під час прийняття будь-яких її інвестиційних рішень, вибору організаційної форми функціонування чи способу фінансування її філіалів. Завжди існує ризик подвійного оподаткування. Тому основне завдання ТНК - мінімізувати можливість подвійного оподаткування.
Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій
Визначення пріоритетів розподілу послідовності проведення тих чи інших операцій для ТНК пояснюється певними факторами. По-перше, діючи на території різних країн, ТНК стикаються з різними структурами норми прибутку, який вони можуть отримати від операцій з основним та оборотним капіталом. Ось чому ТНК мають чітко розмежовувати складання довгострокових кошторисів капіталовкладень і їхньої окупності та короткострокові рішення з контролю й регулювання грошових операцій. Крім того, ТНК, що діють на території країн з високим рівнем інфляції, часто мають можливість отримати вищий прибуток за активами внаслідок ефективного контролю й регулювання грошових операцій. Тому вони мають надавати більшого значення цій сфері діяльності. Протягом довгого періоду на світових фінансових ринках переважали змінні криві прибутковості за процентними ставками. За цих умов прибуток фірми значною мірою залежить від ефективних методів контролю й регулювання грошових операцій. Ось чому ці функції не повинні залежати від інших фінансових рішень.
Таблиця 22
Система контролю та регулювання грошових операцій корпорації [4, С. 520]
Цілі Стратегії та механізми Проблеми та ризики
Оптимізація вкладень готівкових коштів Системний підхід
Регіональні фінансові управління
Централізовані грошові сховища (депозитарії) Зміни валютних курсів
Мінімізація фінансових затрат і трансакційних витрат Взаємна компенсація вимог та зобов'язань за платежами. Дії уряду
Кредити в середині системи, встановлення трансфертних цін
Дивіденди й виплати Фактичний розподіл податкового тягаря
Уникнення валютних збитків Міжнародні фінансові філіали.
Центри повторного обліку Інфляція
Мінімізація податкового тягаря Підходи окремих філіалів
Прогнозування кошторису майбутніх готівкових надходжень і платежів Зміни процентних ставок
Уникнення збитків від політичних і еко-номічних ризиків Прискорення або затягування розрахунків за зовнішньоторговими операціями, викликане очікуванням зміни валютних курсів. Заморожені фонди
Місцева кредитна діяльність Політичний ризик
Цілі та завдання контролю й регулювання грошових операцій ТНК:
З погляду системного підходу:
ТНК - організаційна сукупність, у середині якої можуть діяти різні складові, що функціонують по-різному.
Завдання - отримання прибутку на всіх рівнях системи (материнська компанія вимагає від своїх філіалів принести в жертву особисті прагнення заради загального прибутку).
З погляду потреб зарубіжних філіалів:
Філіали ТНК мають різні уявлення щодо контролю та регулювання грошових операцій корпорацій.
Завдання - дії та можливості отримання асигнувань та розроблення плану з досягнення більш вузьких та конкретизованих цілей.
Управління грошовою готівкою
Управління потоками грошової готівки тісно пов'язане з визначенням потреб системи та її підрозділів у готівці, вибором методів централізації готівки оптимальним

 
 

Цікаве

Загрузка...