WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК) - Реферат

Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК) - Реферат


Реферат на тему:
Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК)
Пряме зарубіжне інвестування
Інвестиційна діяльність компанії за кордоном вважається прямим зарубіжним інвестуванням, якщо здійснюється контроль через володіння значною частиною акціонерного капіталу реципієнта інвестицій, частина капіталу виробництва (продажу) компанії переміщується до іншої країни (країни-реципієнта інвестицій). Пряме зарубіжне інвестування (ПЗІ) - комплексна діяльність, що охоплює такі напрями: переказ капіталу, контролююче інвестування, джерело коштів операцій за кордоном, баланс руху платежів.
Таблиця 18
Використання недосконалості ринку [4, С. 462]
Найважливіші характеристики ТНК Яким чином ТНК використовують
недосконалість ринку?
1. Здатність використовувати відмінності національних економік а) американські фірми використовують за кордоном дешеву робочу силу для збирання техніки;
б) ТНК отримують позики на євроринках з низькою вартістю
2. Здатність усіх філіалів діяти для досягнення цілей системи а) розподіл виробництва між філіалами для мінімізації витрат;
б) розподіл прибутку між філіалами для мінімізації податків;
в) розподіл відкритих валютних позицій між філіалами для мінімізації загального валютного ризику
3. Здатність до інтернаціоналізації конкретних, специфічних переваг фірм а) використання виробничої інформації, яка є власністю фірми, для випуску кращої продукції;
б) виробник транспортного устаткування використовує виробничу технологію в кількох філіалах по всій земній кулі.
Нафтохімічна фірма використовує пріоритетну технологічну базу для розроблення вдосконалених методів виробництва
Збиранням та аналізом даних про світові потоки займається Центр ОНН з транснаціональних корпорацій.
Пряме інвестування - це один з кількох методів, який використовують комерційні підприємства для отримання прибутку на іноземних ринках. Мотивації ПЗІ охоплюють мотивації на рівні фірми та макроекономічні фактори мотивації.
Мотивація на рівні фірми - це діяльність, що задовольняє основні підприємницькі потреби:
1) у ринках;
2) в ефективності виробництва;
3) у сировині;
4) в інформації та технологіях;
5) потребу мінімізувати чи диверсифікувати ризики.
Таблиця 19
Декомпозиція ризику ТНК [4, С. 477]
Елементи ризику Характеристика
1. Належить до внутрішньої структури ТНК Корпоративна фінансова структура: фінансовий ризик нездатності здійснити платежі за боргом та трансляційний валютний ризик ТНК
2. Належить до світового середовища Систематичні світові зміни: ризик змін у світовому середовищі, таких як невигідні ціни на товари та світовий економічний спад
3. Належить до специфічних факторів, пов'язаних з діяльністю в даній країні Несистематичні (пов'язані з даною країною) ризики: ризики, пов'язані з динамікою економічного циклу, експропріацією, трансляційні, операційні валютні та економічні відкриті позиції під ризиком
Аналіз регіонального ризику (основні елементи):
Стабільність місцевої економіки та відсутність інфляції.
Адекватне ставлення до інвестування уряду країни-реципієнта інвестицій.
Відсутність змін у регулюванні уряду.
Можливість вільного переміщення прибутку з країни-реципієнта інвестицій.
Можливість продати або ліквідувати інвестиції та, як наслідок цього, відкликання коштів з країни.
Міри регулювання регіонального ризику:
1. Попереднє обговорення.
2. Спільне підприємство.
3. Стратегія діяльності.
4. Страхування ризику.
Фінансування зарубіжних філіалів ТНК
Фінансова або казначейська функція ТНК об'єднує в собі мобілізацію коштів для оперативних потреб та розширення діяльності, управління оборотним капіталом, фінансові аспекти рішень про інвестиції в інших країнах.
Форми фінансування ТНК:
За інструментами:
позики;
випуск нових акцій.
За джерелами фінансування:
внутрішні;
зовнішні.
За строками:
короткострокові;
довгострокові.
За валютами:
місцева валюта;
іноземна валюта.
Внутрішні джерела фінансування
Фінансові кошти ТНК - це оборотний капітал або поточні оборотні активи, за винятком поточних зобов'язань.
Джерела внутрішнього фінансування:
кредити;
дивіденди;
роялті;
управлінські гонорари;
купівля та продаж товарно-матеріальних запасів;
внутріфірмові рахунки дебіторів та розрахунки з постачальниками та кредиторами;
інвестиції з використанням акціонерного капіталу.
Рис. 20. Внутрішні джерела оборотного капіталу [2, с. 667]
Мобілізація коштів системи
Система ТНК є складною організацією, що охоплює декілька видів організаційних одиниць. Кожні дві одиниці можуть мати між собою множину різних зв'язків. Фінансові зв'язки системи ТНК показано на рис. 21.
Рис. 21. Фінансові зв'язки системи ТНК [4, с. 492]
Умовні позначення: 1. Материнська компанія - дочірня компанія, накопичувач коштів. 2. Материнська компанія - дочірня компанія, користувач коштів. 3. Дочірня компанія - дочірня компанія. 4. Материнська компанія - регіональний фінансовий центр. 5. Дочірня компанія, накопичувач коштів - регіональний центр. 6. Дочірні компанія, користувач коштів - регіональний центр. 7. Система євроринку.
Зв'язки охоплюють переказ дивідендів і процентів, надання та виплату позик, інвестиції в акціонерний капітал, ліцензійну плату й оплату послуг управління коштами, зміни фінансових умов дебіторів з розрахунків і встановлення трансфертних цін.
Для оптимізації фінансових потоків на світовому рівні ТНК має встановити належні взаємовідносини між головною фірмою та її філіалами стосовно фінансової функції.
Різновиди взаємовідносин:
повна децентралізація, аж до рівня філіалів;
повна централізація на рівні головної фірми;
різний ступінь співвідношення централізації та децентралізації.
Оподаткування міжнародної діяльності
На практиці елементами оподаткування вважають платника податків, об'єкт оподаткування, одиницю оподаткування, податкову базу, джерела сплати податку, податкову ставку та квоту. Під об'єктом оподаткування розуміють товар, майно чи дохід, що обкладаються податком. Податкова база - це вартість об'єкта оподаткування. Одиниця оподаткування - це одиниця вимірювання об'єкта оподаткування. Платник податку - це фізичні та юридичні особи, які сплачують податки. Податкова ставка - це величина податку на одиницю об'єкта оподаткування. Податкова квота - це доля податку в доході його платника.
Залежно від форми оподаткування, податки бувають прямі та непрямі. Прямі - ті, що нараховуються безпосередньо на дохід (на майно) платників податку, а непрямі - ті, що нараховуються на вартість товару (а саме: ввізне та вивізне мито, акцизи тощо).
Існують дві основні класифікації національних податкових

 
 

Цікаве

Загрузка...