WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Валютні ринки та валютні операції - Реферат

Валютні ринки та валютні операції - Реферат

дати (форвардні опціони).
Форвардний валютний курс котирують за допомогою методу "аутрайт" та методу своп-ставок. Згідно методу "аутрайт", клієнт отримує інформацію про повний спот курс, повний форвардний курс, строк та суму поставок валюти. За методом своп-ставок визначається тільки премія (pm) чи дисконт (dis), які за прямого котирування відповідно додаються до курсу "спот" або вираховуються з нього.
Валютні курси, процентні ставки мають дві сторони котирування - bid та offer, тому,щоб розрахувати двостороннє котирування форвардного курсу, необхідно використати формули (1, 2):
(1)
(2)
де S - курс спот (відповідно bid та offer);
RC - процентна ставка валютного котирування (bid та offer);
RB - процентна ставка бази котирування (bid та offer);
D - кількість днів у періоді;
B - 366 або 365.
Приклад. Розрахувати форвардний курс USD/UAH на 1 місяць, якщо на ринку-спот котируються:
USD/UAH 5, 3306 - 5, 3309,
USD 1 m 5,5 - 6 % р.а,
UAH 1 m 15 - 16 % р.а.
1)
bid 5,3306 + 0,0392 = 5,3701.
2) ;
offer 5,3309 + 0,0458 = 5,3767.
Ніякі причини не можуть завадити виконанню форвардної угоди. Деколи виконання форвардної угоди невигідне. Клієнту легше сплатити штрафні санкції, ніж виконати свої зобов'язання за контрактом. Але збереження свого імені важливіше за вигоду.
Приклад. Закриття контракту
Відповідно до форвардної угоди, клієнт мав купувати 150 000 британських фунтів стерлінгів за долари США за курсом 1,5888, щоб розрахуватися з постачальником з Великої Британії, але контракт на поставку було анульовано. Клієнт не має права анулювати також і форвардну угоду, отже, на дату виконання її має бути закрито за допомогою спот-ринку. Курс спот на цю дату становить 1,5850 - 1,5870. Клієнт має здійснити дві обернені операції: купити 150 000 британських фунтів за курсом 1,5888, а потім продати їх за курсом 1,5870:
150 000 1,5888 = USD 238 320 (списано з рахунку);
150 000 1,5870 = USD 238 050 (зараховано на рахунок).
Результатом закриття форвардного контракту буде списання з рахунку клієнта 200 дол. США.
Отже, клієнт не зобов'язаний мати на своєму рахунку повну суму, що передбачалася форвардною угодою (особливо це важливо для експортера, який укладав форвардний контракт для продажу валюти, яку він одержить від поставки товару).
Зазвичай котирування форвардного курсу має такий вигляд:
EUR/USD 0,9530 - 0,9540 курс спот
1m fwd 10 40 форвардні курси
Якщо bid offer, то має місце дисконт.
Якщо bid offer, то має місце премія.
Ф'ючерсні валютні операції - це строкові біржові угоди купівлі-продажу валюти, золота, фінансових та кредитних інструментів за фіксованою в момент укладання контракту ціною, з виконанням операції через певний проміжок часу (більше трьох днів і до двох-трьох років).
Рис. 9. Форма ф'ючерсного контракту
Фінансовий ф'ючерс - це контракти на купівлю чи продаж певного фінансового інструменту за завчасно узгодженою ціною протягом визначеного місяця в майбутньому (у певний день цього місяця).
Види фінансових ф'ючерсів
За суб'єктами:
угоди хеджерів;
угоди спекулянтів;
- арбітражні;
- торгівля спредами;
- відкриття позицій.
За об'єктами:
процентні ф'ючерси;
- короткострокові;
- довгострокові;
валютні ф'ючерси.
Валютний ф'ючерс - це контракт на купівлю-продаж валюти в майбутньому, за яким продавець бере на себе зобов'язання продати, а покупець - купити визначену її кількість за встановленим курсом у вказаний строк.
Особливості ф'ючерсних угод:
будь-яка сторона ф'ючерсного контракту має право відмовитися від його виконання лише зі згоди іншої сторони контракту;
покупець ф'ючерсного контракту має право продати такий контракт протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту;
стандартизована форма валютних контрактів зі специфічно обумовленою сумою валюти та стандартизованими датами валютування;
правила випуску та обігу валютних деривативів поширюються також на ф'ючерсні валютні контракти;
торгівля ними здійснюється тільки на біржовому ринку.
Учасники ф'ючерсних ринків
Міжнародна практика:
клієнт;
брокер;
біржа;
уповноважена особа;
клірингова палата;
торгівельно-комерційний центр;
банк;
розрахункова фірма.
Національна практика:
клієнт;
банк (дилер);
біржа;
Розрахунок маржі
Для ф'ючерса на купівлю валюти:
М = К (Сб - Спок),
де М - величина маржі в грн;
К - обсяг угоди за ф'ючерсом (кількість валюти, яку купують), у доларах;
Сб - курс долара, який котирується на міжбанківській валютній біржі в день закриття позиції (продажу ф'ючерса) у грн/дол.;
Спок - курс долара на купівлю валюти в угоді за ф'ючерсом у грн/дол.;
Для ф'ючерса на продаж валюти:
М = К (Спр - Сб),
де Спр - курс долара на продаж валюти в угоді за ф'ючерсом у грн/дол.
Опціонні валютні контракти
Валютний опціон - угода, що дає право (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим у момент укладання угоди курсом у визначений момент у майбутньому.
Опціонна премія - грошова сума, яку покупець опціону сплачує за його придбання.
Фактори, що впливають на премію: внутрішня цінність опціону, строк опціону, рухомість валют, процентні витрати.
Типи опціонів:
Опціон-пут - дає право продати валюту в майбутньому за ціною, зафіксованою в даний момент;
Опціон-кол - дає право купити валюту в майбутньому за ціною, зафіксованою в нинішній момент;
Опціон пут-кол - "стелаж".
Стилі опціонів:
європейський - опціони можуть бути реалізовані тільки в день закінчення терміну дії контракту;
американський - опціони дають право купити чи продати базовий актив у будь-який час від дня закінчення терміну дії контракту.
Валютні опціони дають можливість обмежити ризик, пов'язаний з коливанням курсів валют, зберігаючи при цьому шанси на отримання прибутку.
Опціон на купівлю дає власнику право придбати валюту, високо оцінену ринком, за нижчим курсом і отримати прибуток.
Цей прибуток визначається за такою формулою:
Пк = (Р1 - Р0)n - Цп
або
Пк = (Р1 - Р0 - Ц)n,
де Пк - прибуток від опціону на купівлю;
Р1 - курс валюти на ринку на момент виконання опціону (курс спот);
Ро - ціна страйк, опціонний курс;
n - кількість валюти, яка купується за опціоном;
Цп - премія опціону, ціна опціону.
Опціон на продаж дає право власнику продати валюту, низько оцінену ринком, за вищим курсом та отримати прибуток.
Цей

 
 

Цікаве

Загрузка...