WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Еволюція світової валютної системи - Реферат

Еволюція світової валютної системи - Реферат

валюти в межах економічної інтеграції; державно-правова форма організації валютних відносин країн "Загального ринку" для стабілізації валютних курсів і стимулювання інтеграційних процесів, підсистема Ямайської світової валютної системи.
Принципи:
Система базувалася на ЕКЮ - європейській валютній одиниці. Умовна вартість ЕКЮ визначалася методом валютного кошика, який охоплював валюти 12 країн ЄС. Доля валют у кошику ЕКЮ залежала від долі країни в сукупному ВВП держав-членів ЄС, їхнього взаємного товарообігу та участі в короткострокових кредитах підтримки. У 1993 р. доля німецької марки становила 32,6 %, французького франка - 19,9 %, фунта стерлінгів - 11,5 %, італійської ліри - 8,1 %, датської крони - 2,7 %.
Використання золота як реального резервного активу.
Режим валютних курсів базується на спільному плаванні валют у формі "європейської валютної змії" у встановлених межах взаємних коливань ( 2,25 % від центрального курсу для деяких країн (Італія), 6 % до кінця 1989 р., з серпня 1993 р. - 15 %).
Міждержавне регіональне валютне регулювання здійснюється наданням центральним банкам кредитів для покриття тимчасового дефіциту платіжних балансів і розрахунків, пов'язаних з валютною інтервенцією.
Створення ЄВС - явище закономірне. Ця валютна система виникла на базі західноєвропейської інтеграції для створення власного валютного центру. Однак через те, що ЄВС є підсистемою світової валютної системи, вона випробовує на собі наслідки її нестабільності та вплив долара США.
Досягнення ЄВС:
Успішний розвиток ЕКЮ (набула деяких рис світової валюти, хоча не стала нею в повному розумінні).
Режим узгодженого коливання валютних курсів у вузьких межах.
Відносна стабілізація валют.
Об'єднання 20 % офіційних золото-доларових резервів.
Розвиток кредитно-фінансового механізму підтримки країн-членів.
Міждержавне й елементи наднаціонального регулювання економіки.
Недоліки ЄВС:
Періодичні офіційні зміни валютних курсів (16 разів за 1979 -1993 рр.).
Значна структурна нерівновага економіки країн-членів, відмінності в рівнях та темпах економічного розвитку, інфляції, стані платіжного балансу.
Небажання країн-членів передавати свої суверенні права наднаціональним органам.
Приватні ЕКЮ не були пов'язані з офіційними ЕКЮ, єдиним емісійним центром та взаємною оборотністю.
Випуск ЕКЮ "скромно" вплинув на взаємні операції центральних банків країн ЄС, з 1985 р. їхнє право використовувати ЕКЮ для погашення взаємної заборгованості розширено з 50 до 100 %.
Вплив зовнішніх факторів дестабілізує систему.
"План Ж. Делора" - програма створення політичного, економічного та валютного союзу в квітні 1989 р.
Створення загального (інтегрованого) ринку
Структурне вирівнювання відсталих зон та регіонів
Координація економічної, бюджетної, митної політики для стримування інфляції, стабілізації цін і економічного росту, обмеження дефіциту державного бюджету та вдосконалення методів його покриття.
Заснування наднаціонального Європейського валютного інституту в складі керівників центральних банків і членів директорату для координації валютної політики.
Єдина валютна політика, уведення фіксованих валютних курсів і колективної валюти - ЕКЮ.
Створення до 2000 р. політичного союзу ЄС.
Етапи формування валютно-економічного союзу в ЄС
(Маастріхтський договір, лютий 1992 р. - підписаний; листопад 1993 р. - ратифікований і набрав чинності.)
Перший етап (1 липня 1990 р. - 31 грудня 1993 р.) - становлення економічного й валютного союзу ЄС (ЄВС).
Другий етап (1 січня 1994 р. - 31 грудня 1998 р.) - підготовка країн-членів до введення ЄВРО.
Третій етап переходу до нової валюти (1999-2002 рр.) - ЄВРО стає загальною грошовою одиницею, національна валюта зберігається як паралельна грошова одиниця.
Сценарій переходу до ЄВРО:
З 1 січня 1999 р. - тверда фіксація курсів валют країн зони ЄВРО до ЄВРО для перерахунків (табл. 3).
Таблиця 3
Курси валют
Валюта Одиниця національної валюти за 1 ЄВРО
Бельгійський франк 40,3399
Німецька марка 1,95583
Іспанська песета 166,386
Французький франк 6,55957
Ірландський фунт 0,787564
Італійська ліра 1936,27
Люксембурзький франк 40,3399
Голландський гульден 2,20371
Австрійський шилінг 13,7603
Португальське ескудо 200,482
Фінська марка 5,94573
З 1 січня 2002 р. - випуск в обіг банкнот та монет ЄВРО, паралельний обіг з національними валютами країн-членів, обмін останніх на ЄВРО.
З 1 липня 2002 р. - вилучення з обігу національних валют та повний перехід господарського обороту країн-членів на ЄВРО.
Основні інструменти політики ЄЦБ (Європейського центрального банку):
таргетування;
установлення меж коливань основних процентних ставок, зокрема для їхнього зближення по всій зоні ЄВРО;
операції на відкритому ринку;
установлення мінімальних резервних умов для банків.
Регламентовані також взаємовідносини "зони ЄВРО" з іншим світом. На єдину валюту переходять поки що 11 з 15 країн ЄС. Установлюється механізм регулювання валютних курсів між ЄВРО та валютами, що залишилися в національному підпорядкуванні, - механізм "МОК-2" (табл. 4).
Таблиця 4
Центральні курси й межі допустимих коливань валют У МЕЖАХ Європейського валютного механізму на 1 СІЧНЯ 1999 Р.
Країна й валюта ЄВРО 1 =
Данія, крона Верхня межа
Центральний курс
Нижня межа 7,62824
7,46038
7,29252
Греція, драхма Верхня межа
Центральний курс
Нижня межа 406,075
353,109
300,143
Відповідальний за управління "МОК-2" - ЄЦБ.
Зміни правил державного регулювання фінансових операцій в умовах сучасного ринку ЄС(ЄВРО)
Страхові компанії та пенсійні фонди отримають рівні права на інвестування й у своїх країнах, і в зоні ЄВРО.
Втратять обмежену національну характеристику первинні дилери з розміщення державних цінних паперів.
Буде вільним і транскордонним розміщення в зоні ЄВРО кредитів під заставу нерухомості (зараз для цього деяким країнам потрібні спеціальні дозволи).
Зниження контролю урядами на своїх територіях діяльності центральних банків країн-партнерів.
Прискорення інтеграції податкових систем країн ЄС.
?
Література
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - 2-ге вид., перероб. й допов. - К.: Знання: КОО, 1999. - С. 45-133.
2. Валютный рынок и валютное регулирование. Учеб. пособие / Под ред. И. Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1996. - С. 69-103.
3. Доменик Сальваторе. Международная экономика / Пер. с англ. под ред. проф. Г. Н. Котова. - М.: Ин-т внеш. экон. связей и управления, 1998. - 714 с.
4. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ. - 6-е изд. - М.: Дело, 1998. - С. 224-286.
5. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. В. П. Колесова, М. В. Кулакова. - М.: МГУ: ЮНИТИ, 1997. - С. 482-636.
6. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. О. В. Ивановой. - М.: Прогресс, 1992. - С. 274-309, 324-365, 384-427.
7. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с англ. - М.: ООО Изд.-консалт. комп. "ДеКА", 1998. - С. 20-52.

 
 

Цікаве

Загрузка...