WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНародознавство, Народні промисли → Ковальство. Виготовлення камінної решітки - Курсова робота

Ковальство. Виготовлення камінної решітки - Курсова робота


Курсова робота
Ковальство. Виготовлення камінної решітки
План
І Вступ
1. Декоративно-прикладне мистецтво - один із найбільш розширених і доступних видів мистецтва.
2. Художня освіта та естетичне виховання учнів.
3. Обумовленість практичної користі і краси прикладного мистецтва.
ІІ Система між предметних зв'язків на основі єдності класної та позакласної роботи.
ІІІ Історична частина - "Ковальство - одне з найважливіших ремесел матеріальної культури".
ІV Приклади, інструменти, матеріали.
V Технологія основних видів.
VІ Пояснення про виконання дипломної роботи.
VІІ Ілюстративний матеріал.
VІІІ Начерки дипломної декоративної решітки.
ІХ Список використаної літератури.
Вступ
Ми дуже часто вживаємо слово "мистецтво". Який зміст вкладено в це слово?
Мистецтво - це відображення реальної дійсності в художніх образах. До нього належить образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, література, музика, кіно, телебачення і т. д.
Декоративно-прикладне мистецтво - один із найбільш розширених і доступних видів мистецтва. Це перетворення художником в твори мистецтва бачення і сприйняття навколишнього середовища.
У живописі художник-митець користується фарбами, за допомогою яких можна передати враження, почуття, своє ставлення до явищ дійсності чи історичних подій.
Матеріалом для художника-прикладника є: метал, дерево, глина та ін. Кожний матеріал має свої характерні особливості, які художник повинен враховувати в роботі з матеріалом.
Художньо перетворений предметний світ одержує нові властивості впливаючі на настрій і емоційний стан людей, формує їх смак і естетично виховує.
В зв'язку з реформою загальноосвітньої і професійної школи покладено головне завдання значно покращити художню освіту та естетичне виховання учнів.
Необхідно розвивати в учнях відчуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розвивати і цінувати твори мистецтва, пам'ятники історії і архітектури. З цією метою слід розширити підготовку викладачів на спеціальних факультетах вищих учбових закладів, забезпечити викладання предметів естетичного нахилу кваліфікованими спеціалістами.
В зв'язку з цим перед художніми вузами стоїть завдання подальшого вдосконалення всієї навчально-виховної роботи по випуску художників та майстрів високої кваліфікації, здатних не тільки виконати творчі роботи, але й проводити заняття та гуртки як в загальноосвітній, так і в професійній школі.
Випускники декоративно-прикладних кафедр і факультетів повинні вміти викладати не тільки рисунок і живопис, а й художні ремесла: різьбу по дереву, ковальство, кераміку, чеканку та інше.
Тому, в практичній роботі в учбових майстернях відводиться одне з головних місць в учбових планах вузів художньо-промислового напрямку. На протязі всього навчання, починаючи з першого курсу і закінчуючи дипломною або випускною роботою, студенти поступово рік за роком засвоюють необхідні практичні навички, відшліфовують майстерність в області художньої обробки металів, дерева, шкіри.
Знання декоративних властивостей і можливостей матеріалу, тим досконаліший результат роботи. Чим глибше вивчення якостей матеріалу, тим досконаліше використання цих якостей в різноманітних технічних прийомах для вирішення художніх завдань.
Прикладом глибоких знань якостей матеріалу і способів його обробки являється народне мистецтво. Воно, не викривляє природи матеріалу, а бережно зберігає його характерну структуру, блиск, фактуру, колір і композиція яких будується на виразній красі самого матеріалу.
Щоб дістати такий ефект необхідно досконально вивчити матеріал і оволодіти технікою його художньої обробки - відшліфувати майстерність, що дозволить вилучити з матеріалу всю присутню йому виразність та декоративність.
Дуже важливо, щоб майбутній художник і майстер засвоїли головні положення прикладного мистецтва - обумовленість практичної коритсі і краси предмета.
Система між предметних зв'язків на основі
єдності класної та позакласної роботи.
Система між предметних зв'язків на основі єдності класної та позакласної роботи успішно реалізується в школах, які працюють в одному режимі з позашкільними установами.
Характерна особливість зусиль учителів, вихователів та педагогів позашкільних установ та підвищенні якості уроків та позашкільних занять, розширені між предметні зв'язки, активна діяльність в предметних гуртках.
На гурткових заняттях знання, отримані учнями на уроках, постійно поглиблюються і розв'язуються з життям.
Подібні зв'язки класної діяльності учнів здійснюються не тільки на уроках по основам наук, а й на уроках художньої праці, та образотворчого мистецтва.
На уроках праці проводяться бесіди на теми: "Властивості металу", "Вироби з металу" і т. д., організовують екскурсії, під час яких діти знайомляться із виробами з металу, процеси їх виготовлення.
Таким чином в процесі навчання і виховання на уроках продовжується курс ознайомлення з металом.
Дуже важливо, щоб заняття гуртків проводились по твердому розкладу, без пропусків, без трати часу на пошук вільного приміщення.
Така організована планомірність робить добрі умови для творчої роботи в інтересах для школярів заняттях.
Ковальство - одне з найважливіших ремесел
матеріальної культури.
Ковальство - одне з цінних, найважливіших ремесел матеріальної культури, має свою багатовікову історію. З часу своєї появи залізо служило для виготовлення інструментів, обробки дерева, каменю та інших матеріалів, а також для виробництва холодної зброї та прикрас.
Через відсутність достатньої кількості речових доказів для порівняльного аналізу і технічних можливостей металографічного аналізу серед істориків того часу домінуючим було твердження про нормандське походження ковальських виробів на Русі.
Більш систематичне обстеження металу ковальство знаходило в таких працях вітчизняних істориків - І. Крип'якевича, Я. Ісаєвича, етнографів А. Будзана, І. Франка. З цих джерел ми дізнаємось, що на Україні людина оволоділа металом близько п'яти тисяч років тому. Досвід??? Мідних виробів трипільських майстрів свідчать, що вони зроблені руками досвідчених ковалів.
Початок залізного віку на Україні, тобто винайдення і освоєння заліза співпадає з початком скіфської епохи (VІІ-VІ ст. до н. е.).
З часу своєї появи залізо служило для виготовлення інструментів, обробки дерева, каменю та інших матеріалів, а також для виробництва холодної зброї та прикрас. Тому залізо (метал) можна віднести до матеріалів, які вироблялися для створення не тільки утилітарних, а й художніх творів. Як художній матеріал залізо поряд з деревом, каменем, глиною та дорогоцінними металами відноситься до основних зображальних засобів людини. Його використовували як у чистому вигляді, так і в поєднанні з іншими матеріалами.
Археологи нараховують близько 150 видів предметів виконаних ковалями. В період до VІІІ ст.нараховувалися до 16 спеціальностей майстрів по металу: замочники, голечники, дровники, ножівників та інших, які діставали свої назви від назв предметів, що їх вони виготовляли.
Древньоруські ковалі володіли всіма прийомами вільного ковальства, зварювання, термічної обробки, чорної пайки міддю.
При тому технічному рівні все це вимагало від майстра високого професіоналізму, так як відрізнити сорт сталі можливо тільки по кольору і характеру іскор, або злому, а ступінь нагріву при куванні, гартуванні і зварюванні - по кольору (на око).
Коваль-ремісник був не тільки виконавцем, який володіє всім комплексом технічних і виробничих знань і навиків, але й творцем, винахідником конструкцій і форм виробів, включаючи і їх художньо-декоративні якості, як і в древньоруських виробах нерозривно злиті з функціональними і утилітарними особливостями виробів.
Треба відмітити, що вироби ковалів не тільки ті, які служили прикрасами костюма (перстні, пряжки, защіпки, браслети) або прикрасами кінської зброї, але й: оковки, петлі на малі та великі скрині, дверні замки, мечі, шлеми, бойові топірці, різноманітні побутові знаряддя, і інші металеві ковані вироби за своїми високими художніми якостями сучасними мистецтвознавцями відносяться до області декоративно-прикладного мистецтва і розглядаються як художній твір.
Незважаючи на те, що ковалі вузьких спеціальностей (ювеліри, замочники і т. д.) продовжували удосконалювати

 
 

Цікаве

Загрузка...