WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Професор Петро Федорчак – учений, педагог і громадський діяч - Реферат

Професор Петро Федорчак – учений, педагог і громадський діяч - Реферат

Об'єктом уваги П.С. Федорчака є, поза сумнівом, організація навчання в магістратурі. Очолюваний ним колектив кафедри багато працює над розробкою та удосконаленням спецкурсів та спецсемінарів, а також тематики магістерських досліджень, присвячених актуальним проблемам історії слов'янських країн. Петро Степанович уже декілька років з великим успіхом читає магістрантам спецкурс "Державотворчі процеси у зарубіжних слов'янських країнах". Під його керівництвом майбутні магістри готують наукові доповіді з проблематики державотворення , обговорення яких відбувається на спецсемінарах у зацікавленій і жвавій дискусійній формі. Це допомогло багатьом студентам успішно захистити магістерські роботи з обраних ними питань.

П.С.Федорчак докладав значних зусиль для встановлення творчих зв'язків з ученими вищих навчальних закладів Івано-Франківська, інших міст України, а також Польщі. Ним ініційовані науково-теоретичні засідання "круглого стола" за участю науковців вищих навчальних закладів Прикарпаття, на яких обговорювалися важливі проблеми соціально-економічного і громадсько-політичного розвитку краю. Кафедра залучає до викладання на історичному факультеті Прикарпатського університету спеціалістів з провідних навчальних, наукових установ України і зарубіжжя. Так, завідувач кафедри історії слов'ян Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор В.І.Яровий прочитав спецкурс, присвячений дискусійним питанням історії національно-визвольних рухів у слов'янському світі, а професор з Польщі Т.Бернацек виступив з доповіддю про сучасну польську історичну науку та досвід організації науково-дослідної роботи у польських вузах.

Прекрасними рисами характеру Петра Степановича є його доброзичливість, щирість, бажання і готовність завжди прийти на допомогу людям у вирішенні життєвих і професійних проблем. Він неодноразово консультував свого колишнього однокурсника В.М.Холевчука у підготовці кандидатської дисертації, який згодом став доктором історичних наук і професором, протягом тривалого часу завідував кафедрою у Чернівецькому націанальному університеті ім. Юрія Федьковича.

У визначенні наукового шляху Петро Степанович допомагав і відомому тепер ученому, докторові історичних наук, академіку АН Вищої школи, професорові Київського національного університету Ярославу Калакурі.

Серед учнів і вихованців Петра Степановича є нинішні декан історичного факультету Прикарпатського університету доктор історичних наук, доктор філософії, професор Микола Кугутяк, проректор Прикарпатського юридичного інституту Національної Академії внутрішніх справ України доктор історичних наук, професор Степан Сворак, проректори нашого вузу Володимир Великочий та Сергій Дерев'янко, які працюють над докторськими дисертаціями. З колишніх студентів професора П.С.Федорчака слід назвати і доцентів Олега Жерноклеєва, Олександра Марущенка, Михайла Нагорняка, Ігоря Пилипіва, Ігоря Райківського та інших.

Плідна науково-педагогічна діяльність Петра Степановича відзначена високими освітянськими нагородами – званнями "Відмінник народної освіти" (1977 р.), "Відмінник освіти України" (2000 р.), медалями "За трудовое отличие" (1981 р.), "Ветеран труда". У 1990 році йому було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти Української РСР".

П.С.Федорчак зустрів своє 70-річчя у вирі молодіжного університетського життя, розквіті таланту вченого і педагога, наукової та духовної зрілості, сил та енергії. Уже сорок один рік він незмінно трудиться у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника, на історичному факультеті, користуючись авторитетом серед викладачів, студентів й аспірантів, маючи значний педагогічний і науковий досвід. Важко переоцінити внесок професора П.С.Федорчака, справжнього галицького інтелігента, у становлення і розвиток вищої освіти й науки на Прикарпатті. Освітянська і наукова нива стала сенсом буття Петра Степановича, його покликанням. Професор П.С. Федорчак і нині гідно виконує важливі доручення, пов'язані з науковою та професійною діяльністю. Він продовжує очолювати кафедру історії слов'ян, здійснює керівництво науковим колективом, який працює над держбюджетною темою; є членом Вченої ради та Науково-технічної ради університету, членом Ради історичного факультету. Сумлінно ставиться він і до нелегких обов'язків члена редакційної колегії "Вісника Прикарпатського університету. Серія "Історія", редакційної ради наукового і культурно-просвітницького краєзнавчого часопису "Галичина", спеціалізованої Ради із захисту кандидатських дисертацій. Петро Степанович керує написанням колективної монографії з історії українсько-польських відносин у ХХ столітті, бере участь у підготовці книги про голодомор 1932 – 1933 років в Україні, має намір видати й інші наукові праці.

Петро Степанович Федорчак наділений особливим талантом працювати з людьми, перейматися їхніми труднощами, створювати умови для успішної роботи, водночас залишаючись принциповим та вимогливим до всіх і насамперед до себе. Він ніколи не буває байдужим до чужих проблем, а енергія, тонке почуття гумору і дотепність допомагають йому долати усі життєві негаразди. Такий характер допомагає йому займати активну патріотичну і громадську позицію.

Література:

 1. Історія міст і сіл Української РСР. Івано-Франківська область. – К., 1971. – 639 с.; Федорчак П.С. Шляхом трудових подвигів. – Львів, 1974. – 224 с.; Назустріч мрії. Нариси історії Прикарпаття. – Ужгород, 1978. – 224 с.; Івано-Франківський педагогічний інститут імені В.С. Стефаника. (Документальний нарис). – Ужгород, 1990. – 118 с.

 2. З досвіду висвітлення історії України в курсі всесвітньої історії // Місце України у світовій історії та особливості вивчення даної проблеми у педагогічному вузі. – К., 1992. – С. 157-159; О преподавании всемирной истории в педагогическом вузе // Актуальные проблемы обучения в педагогическом вузе. – Измаил, 1993. – С. 89-90.

 3. Історія Польщі. Навчально-методичний посібник / За редакцією професора П.С. Федорчака. – Івано-Франківськ, 1995. – 71 с.

 4. Коротка історія Чехії і Словаччини / За редакцією професора П.С.Федорчака . – Івано-Франківськ, 1999. – 170 с.

 5. Федорчак П.С. Розвиток економіки Чехословаччини між Першою та Другою світовими війнами // Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи. – Чернівці, 2000. – С. 212-218; його ж. Чехословацька Республіка на рубежі 20-х рр. ХХ ст.: передумови створення та політичний розвиток // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2001. – № 5-6. – 262-267.

 6. Федорчак П., Федорчак Т. Утворення ЗУНР та національно-визвольний рух слов'янських народів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська Народна Республіка: Історія і традиції. – Львів, 2000. – № 6. – С. 129-133.

 7. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ, 1997. – 451 с.

 8. Федорчак П., Федорчак Т. Депортації українців з Польщі та поляків із західних областей України (1944 – 1946) // Міжнародний науковий конгрес. Українська історична наука на порозі ХХІ ст. – Т.2 – Чернівці, 2001. – С. 299-306.

 9. Розвиток українсько-польських мовних контактів та взаємин у галузі освіти на Прикарпатті (90-і роки ХХ ст.) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Linguapax VIII. Філологія. Педагогоіка. Психологія. – 2001. - № 4. – Арк.521 – 523.

 10. Мій рідний край – Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2000. – 376 с.

 11. Федорчак П.С., Федорчак Т.П. Відродження вищої освіти на Прикарпатті в умовах незалежної України // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск ІІ. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 147-162.

 12. Історичний факультет. Здобутки, пріоритети, перспективи. – Івано-Франківськ, 2000. – 68 с.

 13. Федорчак П.С. Історичне слов'янознавство у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск УІ. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 3-14.

 14. Мій рідний край – Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2000. – 376 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...