WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Історія села Чемеринці (Львівська область, Перемишлянський район) - Реферат

Історія села Чемеринці (Львівська область, Перемишлянський район) - Реферат

Список скорочень та незрозумілих слів

візитація- акт перевірки стану парафії та церкви у селі; гарнець- міра об'єму, що становила 3,76 літра. Корець мав 32 гарнці; гривня- давньоруська грошова одиниця, яка у ХVcт також вживалася в Галичині як міра кількості. Гривня мала 48 польських грошей; домінія– адміністративно-територіальна одиниця, яка переважно охоплювала володіння одного пана; загородник- бідний селянин, який мав тільки город біля хати і крім рільництва мусів займатись ще якимось ремеслом, або ставати на двірську службу; земельна метрика- докладний опис всіх сільських земель та їхніх власників. Такі метрики складались по кожному селу в Галичині у 1788 (Йосифінська) та 1820 (Францисканська) роках; зол (золотий)– польська грошова одиниця. До 1772 року складалася з 30 грошей, з 1924 року– зі 100 грошей; зр (золотий ринський)– австрійська грошова одиниця у 1772–1896 роках. До 1859 року складався з 60 крейцерів, опісля– зі 100 крейцерів; інвентар- опис господарського стану села або маєтку; каплун- кастрований та вгодований півень; комірник- бідний селянин, який не мав власної хати; корона- грошова одиниця в Австро-Угорщині, введена в кінці ХІХ ст. Складалася з 100 гелерів, або сотиків. При обміні за 1 ринський давали 2 корони; кр (крейцер)– австрійська дрібна монета; лан– одиниця площі, 30 моргів або біля 16 га. Лан поділявся на півланки і чверті; лікоть- одиниця довжини, що становить біля 69 см; марка (польська)– польська грошова одиниця у 1919–24 роках; морг- одиниця площі, що становить 0,56 га; зр (ринський золотий)- грошова одиниця в Австро-Угорщині. Складався з 60 крейцерів; рокове- щорічна натуральна плата дякові (переважно зерном); сяг- кількість дров, що становила біля 3 кубічних метрів; фасія- податковий документ села в кін.ХVІІІ- поч.ХІХ ст; халупник- безземельний селянин, який мав лише хатину; чинш- грошовий податок за землю; шарваркові роботи- роботи, які відробляли селяни при ремонті мостів, гребель та доріг; шеляг- дрібна польська монета. Грош мав 3 шеляги; шематизм- довідкове видання, в якому зазначені основні дані про кожну парафію.

Список використаних джерел та літератури

а) документи Центрального державного історичного архіву у Львові (послідовно цифрами вказано номери фондів, описів та справ)

1. 9-1-357

2. 10-1-88

3. 19-ІХ-250

4. 146-17-18

5. 146-25-8425

6. 159-9-305

7. 179-2-3677

8. 179-2-3678

9. 180-1-28

10. 201-1-108

11. 201-1-442

12. 201-1-5517

13. 201-1б-5854

14. 201-1б-5856

15. 201-1б-5857

16. 201-1б-5758

17. 201-1б-5859

18. 201-1в-1720

19. 201-1в-2666

20. 201-1в-2667

21. 201-1в-2742

22. 201-4а-4549

23. 201-4а-7321

24. 206-1-694

25. 206-1-1954

26. 312-1-773

27. 408-1-93

28. 422-1-1181

б) документи відділу рукописів ЛБАН ім.В.Стефаника

29. 5-1-918/І

30. ф.Процюка, спр.551

31. 214-І-232/п.22

32. 141-1-525/ІІІ

в) дослідження та література

33. Жерела до історії України-Руси. Т.5. –Львів, 1901.

34. Історія селянства Української РСР. Т.1. – Київ: Наукова думка, 1967.

35. Калина В. Курінь смерти УСС. – Львів, 1936.

36. Коссак М.М. Короткий погляд на монастирі і на монашество руське. – Львів, 1864.

37. Крип'якевич І. Львівська Русь в першій половині ХVI ст.: дослідження і матеріали. – Львів, 1994.

38. Крип'якевич І.П. Причинки до історичної географії українських земель. –Записки Українського науково-дослідного інституту географії та картографії. Вип.2. – Харків, 1930.

39. Михальчишин І. Список пам'яток стародавньої історії Львівської області. – Львів, 1993.

40. Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці ХІХ- на початку ХХ ст. – Львів, 1966.

41. Тарнавський Ф. Спогади. – Торонто (Канада), 1981.

42. Українські Січові Стрільці (1914-1920). – Львів, 1991.

43. Франко І. Молода Україна. Ч.І. Провідні ідеї й епізоди. – Львів, 1910.

44. Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині. Зібр.тв.в 50 томах. Т.47. – Київ, 1986.

45. Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej. T.10. – Lwow, 1884.

46. Dabkowski P. Podzial administracyjny wojewodztwa Ruskiego i Belzkiego w XV wieku. – Lwow, 1939.

47. Horn M. Skutki ekonomiczne najazdow tatarskich z lat 1605-1633 na Rus Czerwona. – Wroclaw, 1964.

48. Lipinski W. Prawem i lewem. Wyd.2. T.I. – Lwow, 1904

49. Stadnicki A. Ziemia lwowska za rzadow polskich w XIV i XV wieku pod wzgledem spolecznych stosunkow rozpoznana. – Lwow, 1863.

50. Zamorski B. Kronika pomorzanska. – Lwow, 1867.

51. Zrodla dziejowe. T.18. Cz.1. – Warszawa, 1902.

г) періодичні та довідкові видання

52. Газета "Вiстi з Лугу".

53. Газета "Вперед" (Львів).

54. Газета "Галицкая Русь" (Львів).

55. Газета "Галичанин" (Львів).

56. Газета "Діло" (Львів).

57. Газета "Львівські архиєпархіальні відомості" (Львів).

58. Газета "Новий громадський голос" (Львів).

59. Газета "Письмо з Просьвіти" (Львів).

60. Газета "Руслан" (Львів).

61. Газета "Свобода" (Львів).

62. Газета "Слово" (Львів).

63. Журнал "Учитель" (Львів).

64. Шематизм архиєпархії Львівської за роки 1832, 1839, 1841, 1857, 1860, 1895, 1901, 1903, 1906, 1914, 1918, 1931.

65. Шематизм народных школ и учителей в архієпархии Львовской за рок 1867.

66. Газета "Polska gazeta kresowa" (Золочів).

67. Газета "Szkola" (Львiв)

68. Schematismus des Lehrpersonals an dem Lemberger gr.kath.Metropolitan-Consistorium unterstehenden Dorfsschulen fur das Jahr 1862 (1864). – Lemberg, 1862 (1864).

69. Catalogus universi venerabilis cleri saekularis et regularis archidioeceseos leopolitanae ritus latini pro A.D.1866 (1914). – Lwow, 1866 (1914).

70. Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich. Т.1. –Warszawa, 1880.

71. Szematyzm Krolestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem Ksiestwem krakowskim na rok 1881. – Lwow, 1881.

72. Szematyzm nauczycielski wraz z kalendariuszem na rok 1911. –Lwow, 1910.

73. Osterreichischer Zentralkataster... B.10. – Wien, 1903

74. Volksstandiges Ortschaften-Verzeichniss der im Reichsrathe... – Wien, 1882.


 
 

Цікаве

Загрузка...