WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Історія будівництва міста Броди - Дипломна робота

Історія будівництва міста Броди - Дипломна робота

найдавніших часів до початку нашої ери. // Броди і Брідщина. Історико-мемуарний збірник. - Броди, 1998. - кн. ІІ. - С. 230.
23. ЦДІАУ у Львові. Ф. 137. - Оп. 1. - Спр. 4. - Арк.78.
24. Бандрівський М.С. Проблема кінцевого етапу Висоцької культури // Броди і Брідщина. Історико-мемуарний збірник. - Броди, 1998. - кн. VI. - С. 71.
25. Чобіт Д. Броди. Краєзнавчий путівник. - Львів, 1984 - С.56.
26. Худаш М.Л., Демчук М.О. Походження українських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення). К., 1991 - С.98.
27. Літопис Руський. - К., 1989 - С.591.
28. Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. - Львів, 1984 - С. 198.
29. Чобіт Д. Місто на Бродах // Прапор комунізму - Броди, 19 квітня 1988. - С.4.
30. Путішествие по Острожському уезду Волынской губернии в 1864-1865 году. // Приложеине № 13 волынских епархиальных ведомостей. - Кременец 1871 - С. 53.
31. Онищук Я. Про локацію давньоруського міста Броди. // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції (тези доповідей та повідомлень) - Львів, 1993 - С. 52-53.
32. ЦДІАУ у Львові Ф. 25 - Оп.1. - Спр. 12. - Арк. 48.
33. ЦДІАУ у Львові Ф. 137. - Оп.1. - Спр.1. - Арк. 18.
34. Чорній Ю. Старі Броди // Броди і Брідщина: історично-мемуарний збірник. - Торонто, Онтаріо, 1988. - С. 214.
35. ЦДІАУ у Львові Ф. 248. - Оп.2. - Спр.1527. - Арк. 23-26.
36. ЦДІАУ у Львові Ф. 137. - Оп.1. - Спр.129. - Арк. 1-131.
37. Онищук Я. Брідщина в часи першої світової війни // Науково-практична конференція "Історичними шляхами Брідщини" (Тези доповідей) - Броди, 27 липня 1993 року. - С. 40.
38. Шематизм всего клира греко-католицкой єпархии Львовской на рок 1938 - Жовква, 1938. - С. 249.
39. ЦДІАУ у Львові Ф. 159. - Оп.9. - Спр.941. - Спр.22-51.
40. Чернишова Н. Собор сердець наших. // Голос відродження - Броди, 5 серпня 1995. - С.8.
41. Чорній Ю. Церква та культурне життя в Старих Бродах//Броди і Брідщина: історико-мемуарний збірник. - Торонто, Онтаріо, 1998. - кн.І. - С.225.
42. ЦДІАУ у Львові. Ф.201. - Оп. 40. - Спр. 948. - Арк. 22-26.
43. Шематизм всего клира греко-католицкой єпархии Львовской на рок 1910 - Жовка, 1910. - С. 239.
44. Шематизм всего греко-католицкой єпархии Львовской на рок 1924 - Жовка, 1924. - С. 168.
45. ЦДІАУ у Львові - Ф. 24. - Оп. 1. - Спр. 58. - Арк. 14.
46. Боплан Гійом Левассер де. Опис України. Проспер Меріме. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990 - С. 188.
47. Чобіт Д. Підгірці. Історико-архітектурна перлина України. - Броди, 1998. - С. 88.
48. ЦДІАУ у м. Львові Ф. 24. - Оп. 1. - Спр. 2. - Арк. 308.
49. Боплан і Україна: збірник наукових праць - Львів, 1998 - С.288.
50. Алексндрович В. Малярський осередок у Бродах // Дзвін. 1990 - № 3. - С. 114-115.
51. Мацюк О. Замки і Фортеці Західної України. - Львів, 1997 - С. 146.
52. Кардт В. Материалы по истории русской картографии - К., 1910 - Лист VIII.
53. Zarebska T. Poczatki polskiego pismiennictwa urbanistycznego - Warszawa, 1975. - S.98.
54. Величко С.В. Літопис - К., 1991. - т. 1. - С. 206.
55. О. Др. Нагаєвський. Причинок до історії города Броди і його околиць. // Броди і Брідщина: історико-мемуарний збірник - Торонто, Онтаріо, 1988 - С. 68.
56. История Украинской ССР - К., 1981 - т.2. - С. 746.
57. Львівська державна національна бібліотека Академії Наук України. - Фонд Оссолінських, № 225/ІІ, Арк. 396.
58. ЦДІАУ у Львові Ф. 1. - Оп. 1. - Спр. 200. - Арк. 297-298.
59. Пам'ятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. В 4-х т. - К., 1983. - т.3. - С. 322.
60. ЦДІАУ у м. Львові - Ф. 146. - Оп. 79 .- Спр. 211. - Арк. 28.
61. Шиян Р.В. Купці штоландського походження у Бродах в першій половині ХVІІ.ст. // Науково-практична конференція "Історичними шляхами Брідщини" (тези доповідей - Броди, 27 липня 1993 року). - С. 28-31.
62. Galicya w obrazah Zeszyt IX - Lwow, Piotr Piller, s.o. (1837-1838) - S. 58.
63. ЦДІАУ у Львові. Ф. 159. - Оп. 9. - Спр. 938. - Арк. 1-56.
64. Онищук Я. Малий Юр у Бродах. // Голос Відродження. - Броди, 5 травня 1993.- C.2.
65. ЦДІАУ у Львові. Ф. 159. - Оп. 9. - Спр. 937. - С. 1-46.
66. ЦДІАУ у Львові. Ф. 159. - Оп. 9. - Спр. 940. - С. 1-21.
67. .ЦДІАУ у Львові Ф. 137. - Оп. 1. - Спр. 2. - Арк. 33-39.
68. Геврик Т. Муровані синагоги в Україні і дослідження їх. // Пам'ятки України. - Київ, 1996. - № 2. - С.20.
69. Геврик Т. Синагоги. //Пам'ятки України. - Київ, 1989. - № 3. - С.23-26.
70. ЦДІАУ у Львові. Ф. 24. - Оп. 1. - Спр. 56. - Арк. 84.
71. Синагоги України. Вісник № 9. Інституту західпроектреставрація. - Львів, 1998. - С. 64.
72. ЦДІАУ у Львові. Ф. 146. - Оп. 88. - од.зб. 188. - С. 44.
73. ЦДІАУ Львові. Ф. 475. - Оп. 1. - од.зб. 95. Арк. 93.
74. Созанський І. Вільне місто Броди. // Літопис Червоної калини. - Львів, 1995. - № 2. - С. 80.
75. Ilustrowany przewodnik po Galici, Bukowine i Spizu (Opra Cowal m. Orlowicz). - Lwow, 1914. - S. 84.
76. ЦДІАУ у Львові. Ф. 186. - Оп. 6. од.зб. 89. - Ділов. 26.
77. Дацюк Є. Віват Альма-Матер. // Брідщина. - Броди, 1996. - № 8. - С.32-34.
78. Ілюстрований нарис містобудівельної історії м. Бродів// Броди і Брідщина: історико-мемуарний збірник. - Броди,1998. - С. 86-89.
79. Історія міст і сіл УРСР. Львівська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ., 1968. - С.979.
80. ЦДІАУ у Львові. Ф. 1. - Оп. 1. Спр. 200. - Арк. 297-298.
81. ЦДІАУ у Львові. Ф. 24. - Оп. 1. - Спр. 58. - Арк. 14.
82. ЦДІАУ у Львові. Ф. 134. - Оп. 2. - Спр.129. - Арк. 1-131.
83. Памятники истории и культуры Украинской ССР. Каталог-справочник. - К.: Наук. Думка. - 1987. - С.290.
84. Археологічні дослідження на Львівщині у 1994 році. - Львів, 1994. - С.168.
85. Археологічні дослідження на Львівщині у 1995 році. - Львів: "ФІРА-люкс." - 1996. - С. 234.
86. Драган М. Українські дерев'яні церкви: Ч. І. - Львів. - 1937. - С.308.
87. Компан О.С. Міста України в другій половині ХVІІ ст. - К., 1963. - С. 234.
88. Лисик О.В. Замки та монастирі України. - Львів: Світ. - 1993. - С. 124.
89. Свєшніков І.К. Довідник з археології України. Львівська область. - К., 1976. - С.346.
90. Список пам'яток історії та культури Бродівського району. - Броди, 1983. - С. 188.
91. Мацюк О. Оборонне зодчество України // Пам'ятки України. - Київ, 1990. -№ 2. - С.22-24.
92. Baracz Sadok. Pamietnik dziejow Polski. - Lwow, 1885. - S. 124.
93. Berhaut E. Obraski przeszlosci Brodow i powiatu Brodzkiego. - Brody, 1938. - S.68.
94. Czolowski A. Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej. - Lwow, 1892. - S. 146.
95. Gruszecki A. Bastionowe zamki w Malopolsce. - Waszawa, 1962. - S. 244.
96. Lutman T. Studia nad dziejlami handlu Brodow w latach 1773-1880. - Lwow, 1937. - S.124.
97. Nicmcewicz I. Podroze historyczne poziemiach Polskih w r. 1811-1828 odbyte - Lwow, 1937. - S.122.

 
 

Цікаве

Загрузка...