WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Броди як адміністративний і культурний центр Львівщини, історія і сучасність - Дипломна робота

Броди як адміністративний і культурний центр Львівщини, історія і сучасність - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
Броди як адміністративний і культурний центр Львівщини, історія і сучасність.
ЗМІСТ
ВСТУП 5
РОЗДІЛ І Освоєння території Брідщини
РОЗДІЛ ІІ Броди у минулому
2.1 Перші письмові згадки про місто
2.2 Брідська земля за часів Київської Русі і Галицько-Волинського князівства
2.3 Броди під владою панської Польщі та Австро-Угорської імперії
2.4 Боротьба за місто між буржуазно-поміщицькою Польщею і радянською Росією
2.5 Броди у роки Другої світової війни. (1939-1945 рр.)
2.6 Місто за радянської влади.
РОЗДІЛ ІІІ Броди - релігійний центр
РОЗДІЛ IV Броди і сучасність
4.1 Герб і прапор міста
4.2 Територіальний поділ
4.3 Промисловість і торгівля
4.4. Культурне життя
4.5 Досягнення і перспективи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Місто Броди - місто зі своєю історією і таємницями, місто в якого були свої злети і падіння, бурхливий розвиток і період розрухи, застою. До нього вабило і вабить людей, воно незвичайне, цікаве, неподібне на інші міста. Старовинна архітектура міста, його розташування і планування заворожує і дивує.
Сьогодні місто Броди один з районних центрів у Львівській області. Він вже давно привертає увагу дослідників, як цікавий історичний і важливий культурний осередок ХІ - ХХІ ст. Бажаючи з'ясувати історію міста, його важливість розташування, історію розвитку економіки і культурного життя міста, спонукало детальніше розглянути історичний процес розвитку міста .
Відомо, що композиція історичного центру міста належить до категорії, так званих, "ідеальних міст", теоретичні проекти яких розроблялися в Італії та в інших країнах Західної Європи в XV- XVI століттях.
На основі аналізу планів міста XIХ століття і плану замку (1850 р.) О.Сосновський [119:247] розробив схему - реконструкцію планування "ідеального міста". На схемі показано основні композиційні осі, які поєднують "Старе місто", "Нове місто", замок - цитадель, Львівську і Луцьку брами з бастіонами міських фортифікацій.
Історії міста присвячено досить багато праць. Одна з перших статей про Броди з'явилася в 1869 р. Її автором був В. Площанський в Науковому збірнику Галицько-руської матиці під назвою "Галицько-руське торгове місто Броди". Окремою монографією в 1865 р. вийшла праця Станіслава Баронча "Вільне місто торгове Броди". Автором цих праць були поляки. Вони в контексті економічного життя міста, звертають увагу на містобудування, тому поряд із замком, костелом, іншими будівлями, подають коротку історію бродівських греко-католицьких церков та єврейських синагог. Інтерес до історії міста цього часу можна пояснити тим, що в другій половині XIХ століття Броди були одним з найбільших торгових міст Галичини.
Історію Брідщини в контексті історії Галичини вивчали такі відомі історики, як М. Грушевський [28:372], Н. Полонська-Василенко [44:15], І. Крип'якевич [32:230], а також Василь Щурат та Ісидір Нагаєвський [77:68], які довгий час проживали і працювали на Брідщині.
Вагомий внесок у вивчення містобудівельної історії Бродів було зроблено у другій половині ХХ століття завдяки співробітникам Бродівської філії Львівського історичного музею. Так, зокрема, одним із перших почав піднімати питання про належність міста Броди до категорії "ідеальних міст" колишній відповідальний секретар правління Бродівської районної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, сьогодні Народний депутат України Дмитро Чобіт. Він автор путівника "Броди", статей "Місто на Бродах", "Ідеальне місто", "Броди - місто унікальне" [52:15]. Завдяки йому було проведено ряд археологічних розкопок та розвідок на всій території міста, передано частину Бродівського замку для філії Львівської картинної галереї та інші заходи, які дали можливість дослідити і вивчити містобудівельну історію міста.
Грунтовні дослідження проводять Ярослав Онищук [79:8], Михайло Шишка [106:4] та інші науковці Бродівського краєзнавчого музею. Завдяки їм було видано книгу історико-мемуарних статей "Броди і Брідщина". Регулярно виходить літературно-краєзнавчий журнал "Брідщина", який містить цікавий матеріал з історії міста. Так, зокрема, в № 13 за 1997 р. була поміщена стаття Львівського науковця Сергія Кравцова "Містобудівельна історія Бродів та Гійом Левассер де Боплан" [71:23], в якій автор доводить, що будівництво бродівських фортифікацій належить відомому французькому інженеру, картографу, архітектору де Боплану.
Дослідження С. Кравцова продовжив Василь Кметь, який опираючись на бродівські міські акти 1631 р., де згадуються французи, підтверджує думку попередника [72:78].
Особливо хотів би підкреслити високий професійний підхід вище зазначених авторів до архівних документів, інших джерельних матеріалів
Джерельна база роботи полягає у публікаціях, архівному матеріалі Центрального державного історичного архіву України у Львові, відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки НАН України імені Василя Стефаника, експонатів Бродівського відділення Львівського державного історичного музею. Крім того використані праці відомих істориків таких як: Грушевський М.С., Крип'якевич І.П., Полянська - Василенко Н.Опрацьовано праці місцевих істориків і очевидців, взято до уваги інформацію з історично-мемуарних збірників "Броди і Брідщина ". Книга І і Книга ІІ, збірника "Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область". Застосовано в роботі і праці іноземних істориків і дослідників, в основному польських істориків: О.Сосновського, В. Калиновського, В.Площанського, С.Баронча і інших.
Ця джерельна база дозволяє нам більш широко ознайомитися з тогочасними історичними подіями.
Мета наукової роботи передбачає дослідження історії Бродів, як одного з найбільших міст Галичин. у контексті всесвітньої історії.
Завдання дипломної роботи є:
- визначити основні напрямки розбудови міста, як осередку культури і торгівлі Галичини;
- підтвердити на основі джерельної бази значимість міста, його перебування на торгівельному шляху, який сполучав Схід і Захід;
- визначити етапи виникнення та розбудови міста;
- навести аналогії розвитку у минулому і сучасному житті міста.
Хронологічно опрацьовано і списано в роботі період з часу заснування міста, чи правильніше кажучи перших письмових згадок про місто Броди у ХІ ст. до початку ХХІ ст.
Практична значимість роботи закладена у можливості використання цієї роботи у підготовці студента до семінарських занять, написання дипломних та курсових робіт, у підготовці вчителя до уроків та інше.
Теоретична значимість роботи полягає у висвітленні історичних фактів на основі нових історичних досліджень та архівних документів.
Предметом дослідження є історія міста Броди за весь час його існування.
Об'єктом дослідження є частини середньовічного міста і Старі Броди, Бродівська фортеця і

 
 

Цікаве

Загрузка...