WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Надвірна, історія і сучасність - Курсова робота

Надвірна, історія і сучасність - Курсова робота

з історії міста, але більше уваги приділено "позитивній" діяльності комуністичної партії, розвитку сільського господарства в радянський період. Головну увагу звернено на соціально-економічний розвиток. Тому, зважаючи на заідеологізованість праці, слід обережно ставитись до висновків, поданих в ній.
Більшу увагу дослідників привертає історія міста кінця ХІХ - першої половини ХХ століття. Це можна пояснити великою кількістю і доступністю джерельної бази. Зокрема, розкривається роль товариства "Просвіта", "Рідна школа". Цій тематиці присвячені статті Ростислава Гандзюка "Просвіта" у Надвірній і повіті" [9], Іроденка Д. "Жіночий рух на Надвірнянщині" [21], Попадинець Д. "Мішаний курінь імені Короля Данила у Надвірній" [34], Федоришин М. "Світло нашої духовності: "Просвіта" у Надвірній: історія і діячі" [42].
Значну увагу у дослідженнях приділено розвиткові промисловості у місті Надвірній. Слід відзначити працю "Страгора: книга про Надвірнянщину" [40], Петріва Р. "Генезис капіталізму вXVII-XVIII століттях" [32], "Нафтовий комплекс Прикарпаття" [31], Гайний А. "Битківський нафтовий басейн" [8].
Чимало відомостей про розвиток міста можна почерпнути із праць загального характеру, в яких йдеться про історію Надвірної в контексті історії Прикарпаття. Зокрема, в збірнику під назвою "Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні" (Івано-Франківськ, 1994) міститься стаття Л. Вадзарука "Етнографічні межі Гуцульщини на Прикарпатті". Ця стаття є цікавою тим, що в ній подана спроба провести межу між Покуттям і, власне, Гуцульщиною. Проблемним є питання віднесення міста Надвірна до певної етнографічної території, оскільки між різними групами вчених точаться суперечки, чи слід вважати Надвірну, власне, гуцульською. Мовне питання в Надвірнянщині (діалекти) досліджувала Я. Закревська. В газеті "Народна воля" за 1995 рік, 7 жовтня міститься стаття авторки під назвою "Мовний силует Надвірнянщини".
Загальними працями, які стосуються розвитку Галичини, і які були використані при написанні бакалаврської роботи, є монографія М. Кугутяка "Галичина: сторінки історії" (Івано-Франківськ, 1993). З неї можна почерпнути відомості про розвиток різних сфер життя нашого краю, його загальні тенденції. Цікавою є також праця С. Кончака, що була видана у Львові в 1974 році під назвою "Населення Українського Прикарпаття". Про опришківський рух на Надвірнянщині дані містяться в статті дослідника М. Максим'юка [27].
Розглядаючи історіографію досліджуваної проблематики, варто зауважити, що більшість доступних статей до написання історії міста Надвірної опубліковані в газетних матеріалах, вони є не великими за обсягом, проте це не применшує їхнього значення, оскільки дані цих статей є дуже цікавими для відтворення як давнішої, так і сучасної історії міста. Наприклад, в газеті "Галичина" (1999, 10 квітня) є стаття П. Сіреджука, в якій розглядається проблема заснування Надвірної. Фрагменти з життя міста окреслені в статтях різних номерів "Галичини", "Тижневика Галичини", "Західного Кур'єра", "Народної волі" та ін.
Про місто Надвірну є також виданий фотонарис під назвою "Надвірна: поема в світлинах", який виданий за ініціативою депутатів Надвірнянської міської ради третього демократичного скликання. В ньому можна конкретно побачити, що таке Надвірна, її історичне обличчя, чим вона живе та славиться.
Також при написанні бакалаврської роботи використана література довідкового характеру. Це, зокрема, путівник за редакцією Д. Криницької виданий в Івано-Франківську у 2003 році під назвою "Івано-Франківська область: туристичний путівник", а також довідник "Паспорт населених пунктів Надвірнянського району. Довідник" [47].
Таким чином, з історії Надвірної нагромаджено чимало літератури. Історико-краєзнавчі дослідження висвітлюють найрізноманітніші сфери її життя.
Об'єктом дослідження є місто Надвірна з його багатою історією.
Предметом дослідження є особливості суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку міста в різні періоди його існування (від середньовіччя до сучасності).
Метою бакалаврської роботи є спроба на основі вивчення доступних джерел і літератури обґрунтувати суспільно-політичний та культурний розвиток міста. Для досягнення цієї мети перед автором були поставлені наступні завдання:
- зібрати та систематизувати історико-краєзнавчий матеріал з даної проблеми;
- дослідити історію виникнення населеного пункту, походження назви, перших власників міста;
- охарактеризувати період перебування Надвірної під короною Речі Посполитої;
- дати аналіз перебування Надвірної у складі Австро-Угорщини;
- простежити процеси, які відбувалися у ХХ - на початку ХХІ століття;
- висвітлити діяльність видатних особистостей та їхній внесок у розвиток міста;
- охарактеризувати розвиток культури міста, пам'ятники та визначні місця.
Хронологічні рамки дипломної роботи охоплюють період з часу заснування міста до сьогодення. Верхньою межею дослідження є 1589 рік - перша достовірна писемна згадка про Надвірну (хоча з даного приводу між вченими точаться суперечки). Нижньою межею дослідження є 2006 рік - сучасний етап розвитку міста.
Теоретично-методологічною основою дослідження є загальнонаукові принципи об'єктивності, історизму та комплексний підхід до висвітлення теми.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що з не заідеологізованих позицій висвітлено різні сфери історичного розвитку міста Надвірна.
Теоретична і практична значущість полягає в тому, що зібраний фактичний матеріал і зроблені висновки можуть бути використані для вивчення відповідної теми у школі з історії України та історичного краєзнавства, вищих навчальних закладах, а також для написання рефератів, курсових робіт на краєзнавчу тематику, при підготовці путівників по Гуцульщині.
Структура дослідження визначається характером теми, поставленою метою і завданнями дипломної роботи. Її складовими частинами є вступ, п'ять розділів, висновки та список використаних джерел і літератури, додатки.
Розділ І
З історії заснування міста
На правому березі річки Бистриці - Надвірнянської в передгір'ї Українських Карпат, розкинулося місто Надвірна. Поверхня його слабо хвиляста [29, с.397].
Місто розчленовує на дві частини річка Ворона, притока Бистриці. Ріки Бистриця і Ворона мілкі, лише в деяких місцях трапляються глибокі місця.
Історико-етнографічна територія міста займає межиріччя Дністра і Пруту. У джерелах XVII-XVIII століття ця територія називається південно-східним кутом Галичини або Покуттям.
Від початку ХІХ століття дослідники намагаються визначити, до якого етнографічного ареалу належить Надвірна. І. Вагилевич, С. Вітвицький, Я. Головацький, М. Домашевський зараховують місто і навколишні села до Гуцульщини [6, с.34].
Академік, професор ВолодимирВасильович Грабовецький гуцульськими вважає такі міста і села: Богородчани, Надвірну, Делятин, Печеніжин, Яблунів, Уторопи, Пустинь, Косів, Кути, Снятин, Марківці, Пнів, Пасічну, Молодятин, Золотий

 
 

Цікаве

Загрузка...