WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Надвірна, історія і сучасність - Курсова робота

Надвірна, історія і сучасність - Курсова робота


Курсова робота
Надвірна, історія і сучасність.
Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 3
Розділ І. З історії заснування міста: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . с. 10
§1. Куропатви - власники Надвірної . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 14
Розділ ІІ. Під короною Речі Посполитої (1596 - 1772 рр.):
§1. Місто після надання Магдебурзького права . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 17
§2. Татарські напади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с. 18
Розділ ІІІ. Надвірна в часи Австрійського панування (1772 - 1918 рр.) . . с. 22
Розділ ІV. Надвірна у ХХ столітті:
§1. Місто у першій половині ХХ століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 27
§2. Повоєнні роки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 32
§3. Надвірна в період національного відродження
та державного будівництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с. 34
Розділ V. З історії культури XVI - XX століть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 36
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с. 45
Список використаних джерел та літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 48 Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 52
Вступ
В історично важливий і відповідальний час, коли відбувається процес творення української державності, кожен українець, кожен громадянин України, повинен бути її будівничим, сином рідної землі.
Минув час мітингів та зборів, галасливих закликів і взаємних звинувачень, нерозбірливе відторгнення всього минулого, настала пора великої невтомної культурно-просвітницької та громадсько-правової праці, формування нового національного свідомого розуміння своєї суспільно-політичної ролі, віддання всіх сил для повернення молодого покоління до духовних джерел, до прадідівських звичаїв та традицій.
Відроджується Українська держава, зростає інтерес народу до національної історії, мови, культури, отже, зростає потреба об'єктивно висвітлити питання історичної долі українців, його минулого, усвідомити віхи сучасного розвитку.
Настав час усвідомити до кінця минуле, історичну спадщину і сказати про наші блакитні духовні небосхили, сказати не притишеним голосом, а голосно про повернене, забуте поза всякими умовностями і наставляннями. І бути гордими за свою вітчизну, надвірнянську землю, її кращих синів і дочок.
Актуальність теми дослідження. Надвірна - привітне і завжди відкрите для людей місто - колиска наших пращурів, нинішніх і майбутніх поколінь. Важко уявити історію Галичини без історичної книги міста Надвірної, яка вмістила в собі всю гаму суспільних процесів і подій від середньовіччя до сучасності. Надвірній вже понад 400 літ. Не просто йшла Надвірна та її працьовитий люд з глибин минулих віків до сьогодення, творячи на довгому шляху національне багатство, культуру і пісню. Місто завжди було щедрим на мудрих господарів, обдарованих умільців, талановитих митців, безстрашних воїнів, відданих Україні громадських та політичних діячів.
Але історія міста Надвірна, яке сьогодні є центром найбільшого району області, недостатньо досліджена. Архівні розвідки свідчать на користь постійного і цілеспрямованого вивчення цілих історичних пластів розвитку та становлення міста. Що ж до тлумачення діяльності окремих людей і фактів сучасного періоду, то виникає потреба в їх переосмисленні в умовах демократизації суспільства. Адже рівень узагальнення і систематизації останніх, як зазначають окремі дослідники історії, не відповідає сучасним вимогам часу.
Адже ті історичні розвідки, які проводились продовж останніх років, свідчать про неоднозначність думок з приводу часу заснування міста, походження його назви, просторово-географічного розташування тощо.
Наукова актуальність теми полягає в можливості узагальнити факти з історії міста, переосмислити їх і зробити висновки про його розвиток від найдавніших часів до сучасності.
Джерела та історіографія проблеми. Історія міста Надвірної є дуже цікавою не тільки для істориків - дослідників, але також для широкого загалу тим, що вона насичена великою кількістю подій, фактів.
Для написання бакалаврської роботи нами було використано ряд джерел, головним чином, це архівні документи. Велика кількість документальних матеріалів, які висвітлюють найрізноманітніші сфери життя міста, знаходяться в архівах, в основному це Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО), а також Центральний Державний історичний архів у місті Львові (далі - ЦДІА у м. Львові). Деяка частина цих архівних матеріалів є доступною широкому загалу, оскільки вони є опублікованими. В ДАІФО у фонді №2 [1] знаходяться документи, які висвітлюють діяльність товариства "Рідна школа", завдання, які вони ставили перед собою для виконання. В інших фондах ДАІФО є відомості про органи управління, самоврядування, а також устрій міста в період, коли Галичина входила до складу Австро-Угорської імперії, а також в період панування на наших землях Польської держави. Ці документи є найважливішими джерелами до вивчення історії міста Надвірної.
У ЦДІА у м. Львові теж є документи, з яких можна почерпнути відомості про історичний розвиток міста. Так, у т.190 містяться скарги надвірнянців на польську шляхту, яка їх пригнічує у правах. Також при написанні бакалаврської роботи були використані матеріали Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України [4].
Також важливе значення для історії України має діяльність ОУН - УПА. Зокрема у ДАІФО у фонді №25 [2] можна почерпнути дані про діяльність ОУН - УПА у Надвірній, про жорстоку боротьбу і переслідування воїнів, ліквідацію боївки на чолі з "Байдою" у місті.
Найвагомішою працею для написання бакалаврської роботи є монографія Ростислава Гандзюка "Надвірна: історичний нарис". - Івано-Франківськ, 1999 [10]. У цій праці детально висвітлена історія міста від найдавніших часів (з дня заснування міста) до сьогоднішнього часу. Автор розглянув проблему дати заснування міста та походження його назви, дослідив історію середньовічної Надвірної, багато уваги приділив висвітленню питань соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного життя міста.
Слід звернути увагу на праці професора, академіка Володимира Васильовича Грабовецького, а саме "Гуцульщина ХІІ - ХІХ століття" [11], "Нариси історії Прикарпаття" [12], "Ілюстрована історія Прикарпаття" [14], "Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI-XIX столітті" [16]. У монографіях висвітлено історію міста, подано гіпотези щодо перших власників, назви міста.
У "Історії міст і сіл УРСР. Івано-Франківськаобласть" [46] багато уваги присвячено Надвірній. Тут міститься значна частина історичних фактів

 
 

Цікаве

Загрузка...