WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація вимірювань за допомогою прибору КСМ2 - Курсова робота

Автоматизація вимірювань за допомогою прибору КСМ2 - Курсова робота

1,0
200 3,9 0,1
6,4 0,1
" " 5,6 11,0
0?50 119,5 0,1
200 1,0
300 4,1 0,1
13,2 0,1
" " 5,6 11,0
0?100 132,5 0,1
200 1,0
300 4,8 0,1
34,8 0,1
" " 1,1 5,6
0?150 144,9 0,1
200 1,0
470 5,9 0,1
64,6 0,1
" " 1,1 5,6
50?100 140,1 0,1
200 1,0
270 4,2 0,1
12,1 0,1
" " 5,6 11,0
0?180 151,6 0,1
200 1,0
620 6,0 0,1
88,5 0,1
" " 1,1 5,6
100 П -200?50 65,3 0,1
50 0,3
620 1,5 0,1
91,7 0,1
" " 1,1 5,6
50 П -200-70 38,8 0,1
200 1,0
330 3,8 0,1
29,1 0,1
4,0 2,5 0,01 1,1 5,6
-120+30 56,6 0,1
200 1,0
330 3,8 0,1
30,8 0,1
" " 1,1 5,6
-70+180 78,4 0,1
200 1,0
510 4,0 0,1
59,4 0,1
" " 1,1 5,6
0?100 71,6 0,1
200 1,0
330 3,8 0,1
14,5 0,1
" " 5,6 11,0
0?150 78,1 0,1
200 1,0
330 4,0 0,1
25,8 0,1
" " 1,1 5,6
0?200 84,3 0,1
200 1,0
330 4,0 0,1
38,5 0,1
" " 1,1 5,6
0?300 95,8 0,1
200 1,0
510 3,9 0,1
70,5 0,1
" " 1,1 5,6
0?400 106,1 0,1
200 1,0
620 4,1 0,1
116,5 0,1
" " 1,1 5,6
0?500 101,9 0,1
100 0,5
750 4,0 0,1
98,7 0,1
" " 1,1 5,6
200?500 128,2 0,1
200 1,0
390 4,0 0,1
52,0 0,1
" " 1,1 5,6
50 М -50?0 55,9 0,1
400 1,0
220 4,0 0,1
8,0 0,1
" " 5,6 11,0
-50+50 62,8 0,1
200 1,0
330 4,0 0,1
17,9 0,1
" " 1,1 5,6
-50+100 70,3 0,1
200 1,0
330 4,0 0,1
31,8 0,1
" " 1,1 5,6
0?50 66,4 0,1
400 1,0
220 3,5 0,1
7,4 0,1
" " 5,6 11,0
0?100 72,8 0,1
200 1,0
330 3,8 0,1
16,8 0,1
" " 1,1 5,6
0?150 80,1 0,1
200 1,0
330 4,0 0,1
29,6 0,1
" " 1,1 5,6
0?180 84,3 0,1
200 1,0
330 3,9 0,1
38,2 0,1
" " 1,1 5,6
50?100 76,8 0,1
400 1,0
200 3,9 0,1
7,1 0,1
" " 5,6 11,0
0?60,4 68,3 0,1
400 1,0
200 4,0 0,1
10,0 0,1
" " 5,6 11,0
IV. Охорона праці
Законодавча база з охорони праці
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань.
Основним законом, що гарантує право громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, є Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996р. У Конституції проголошено, що громадяни України мають право на працю, яку вони вільно обирають, або на яку погоджуються.
Роботодавець (власник підприємства) зобов'язаний забезпечити працівникам безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до вимог безпеки і гігієни праці.
Держава створює умови для повної зайнятості працездатного населення, рівні можливості для громадян у виборі професії та роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки робітників.
Реалізація цих прав здійснюється через виконання вимог, викладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме:
" Кодексі законів про працю;
" Законі України "Про охорону праці";
" Законі України "Про Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";
" Законі України "Про пожежну безпеку";
" Основах законодавства України про охорону здоров'я;
" Законі України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення";
" Законі України "Про охорону навколишнього природного середови-ща";
" Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";
" Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами";
" Законі України "Про дорожній рух";
" Законі України "Про колективні договори і угоди".Закон України "Про охорону праці" ухвалений Верховною Радою України 14 жовтня 1992р. Це самостійна гілка в законодавствіУкраїни про працю. Закон визначає основні положення конституційного права громадян на охорону життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці, а також встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Дія закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та видів діяльності.
Закон дозволив:
" створити органи управління охороною праці та систему органів нагляду за охороною праці;
" створити власну нормативно-правову базу з охорони праці;
" забезпечити гласність з питань охорони праці;
" ввести економічні важелі управління обороною праці;
" визначити роль колективних договорів;
" увести нові інститути управління і нагляду за охороною праці на підприємстві (уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці);
" розпочати підготовку дипломованих спеціалістів з охорони праці.
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці:
" пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності та відповідальність роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці;
" комплексне вирішення завдань охорони праці на основі створення загальнодержавної, регіональних та галузевих програм поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
" соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків потерпі-лим від нещасних випадків на виробництві, профзахворювань;
" встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;
" проведення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
Цей Закон покладає на роботодавця повну відповідальність за створення безпечних умов праці на кожному робочому місці. Але й працівник також несе відповідальність за збереження життя і здоров'я - як свого, так і тих. хто працює поруч.
Вперше Закон проголошує, що працівник може відмовитися від роботи, якщо не дотримується законодавство з охорони праці, а роботодавець при цьому буде виплачувати йому середній заробіток.
Загальні вимоги до виробничих приміщень
Відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ), за ступе-нем небезпеки ураження людини електричним струмом приміщення поділяються на три категорії:
1. без підвищеної небезпеки;
2. з підвищеною небезпекою;
3. особливо небезпечні.
1. Приміщення без підвищеної небезпеки - це приміщення, де відсутні умови, що створюють підвищену чи особливу небезпеку.
2. Приміщення з підвищеною небезпекою - це приміщення, що характеризуються наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом:
" підвищена вологість (відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 % або пара та конденсуюча волога у вигляді дрібних крапель) або стру-мопровідний пил (технологічний, атмосферний пил, що потрапляє в середину агрегатів, технологічного обладнання, осідає на проводах, струмо-провідних частинах і погіршує умови охолодження та ізоляції, але не викликає небезпеки аварії);
" струмопровідна підлога (металева, залізобетонна);
" висока температура повітря (+35

 
 

Цікаве

Загрузка...