WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація вимірювань за допомогою прибору КСМ2 - Курсова робота

Автоматизація вимірювань за допомогою прибору КСМ2 - Курсова робота

з'єднувальних провідників, оскільки провідники А і В входять в різні вітки мосту. Крім того, при такій схемі зменшується температурна похибка вимірювань.
При зміні опору термометра під впливом температури контрольованого об'єкта порушується умова рівноваги мосту; в діагоналі ab виникає напруга розбалансу, яка подається на вхід напівпровідникового підсилювача УПД.
Підсилена напруга подається на підсилену обмотку 3, 4 реверсивного двигуна типу РД. Під дією обертаючого магнітного потоку ротор двигуна починає обертатися, рухаючи при цьому движок реохорда і вказівну стрілку прибору. Ротор обертається до тих пір, поки не встановить движком реохорда рівновагу в мості. В положенні рівноваги напруга в діагоналі ab рівна нулю, відповідно, напруга на вході і виході підсилювача рівні - ротор реверсивного двигуна знаходиться у стані спокою. По вимірювальній стрілці відносно шкали прибору визначають значення вимірюваної величини. З допомогою двигуна ДСМ відбувається переміщення діаграмної стрічки.
2.3. Ремонт приладу
В зв'язку з тим, що конструкція прибору КСМ2 складається з окремих легкоз'ємних модулів, увімкнених в схему приборів і блоків за допомогою штепсельних роз'ємів, для швидкого встановлення несправностей рекомендується почергово міняти елементи, в яких можливо є несправність.
Якщо при послідовній заміні вузлів буде знайдено несправний, слід встановити причину його несправності і після її усунення встановити вузол на місце.
Можливі несправності і способи їх усунення приведені в табл.2.3.
Таблиця 2.3.
Найменування несправності, зовнішні прояви і додаткові ознаки Можлива причина Метод усунення
1. При увімкненні прибора напруга на прибор не пода-єьбся. Несправний вми-кач/вимикач; несправний запобіжник Відремонтувати вми-кач/вимикач, змінити запо-біжник; перевірити чи всі вилки вставлені в гнізда штепсельних роз'ємів.
2. Зменшення чутливості (велика варіація, зменшення швидкості руху каретки). Мають місце додаткові пе-решкоди на прибор; погане заземлення або відсутнє за-землення прибору. Збільшити чутливість підси-лювача; перевірити екрану-вання з'єднувальних прово-дів, що йдуть від датчика, а також заземлення прибора.
3. При поданій на прибор напрузі 220 В і включенні двигуна стрічкопротяжного механізму стрічка не руха-ється Несправний стрічкопротяж-ний механізм. Зняти стрічкопротяжний механізм, замінити новим. Якщо у нового механізму стрічка не рухається, пере-вірити справність вимикача, двигуна ДСМ, редуктора, фрікціона.
4. При поданій напрузі 220 В вказівник рухається в крайнє положення до почат-ку шкали незалежно від по-даного сигналу. Несправна вимірювальна схема. Немає контакту між движком і спіраллю реохор-да. Змінити плату з вимірюва-льною схемою. Промити спіраль реохорда спиртом.
5. При поданій на прибор напрузі стрілка прибору не рухається при зміні подано-го сигналу. Несправний підсилювач, двигун, конденсатори С1, С2, С3, С4, С5. Послідовно замінити пере-раховані вузли справними.
6. Вказівник повільно руха-ється до кінця шкали, неза-лежно від поданого сигналу. Несправні: вузол вимірюва-льної схеми; підсилювач. Послідовно замінити пере-раховані вузли.
При потребі, вимірювати параметри, регулювати і налаштовувати прибор слід при наступних умовах:
" Температура навколишнього повітря 20 2 ?С;
" Відносна вологість повітря від 30 до 80%;
" Відсутність вібрації, тряски, ударів які можуть повпливати на роботу прибору;
" Атмосферний тиск від 84 до 107 кПа;
" Напруга живлення 220 5 В;
" Максимальний коефіцієнт вищих гармонік не більше 5%;
" Частота живлення змінного струму 50 1 Гц (60 1 Гц);
" Відсутність зовнішніх електричних і магнітних полів, які можуть суттєво вплинути на роботу прибору.
Час витримки прибору у ввімкненому стані не менше 30 хв.
Для перевірки мостів КСМ2 слід користуватися магазином опорів, в якості міри опору. Перевірку виконують по схемі на рис.2.1.
Магазин опорів під'єднують мідними проводами; опір кожного проводу лінії зв'язку, разом з підгоночною котушкою, повинен бути 2,5 0,01 Ом.
ІІІ. Розрахункова частина
Дані вимірювальної схеми приборів КСМ2 приведені в табл.3.1.
Таблиця 3.1. Дані вимірювальної схеми приборів КСМ2Гра-дую-ван-ня Межа вимі-рювання ?С Опір, Ом R12 кОм
R8 R9-R6 R7 R2 R5 R4,R3 R10-R11 R51 Для 10 с Для 2,5 с
10П 0?300 26,1 0,1
200 1,0
330 3,1 0,1
8,6 0,1
4,0 2,5+0,1 Приведений опір реохорда 90 0,1 5,6 11,0
0?400 29,2 0,1
200 1,0
300 3,4 0,1
12,7 0,1
" " 5,6 11,0
0?500 32,5 0,1
200 1,0
330 3,9 0,1
16,8 0,1
" " 1,1 5,6
0?650 36,3 0,1
200 1,0
330 3,7 0,1
23,4 0,1
" " 1,1 5,6
300?650 37,7 0,1
200 1,0
330 3,5 0,1
8,6 0,1
" " 5,6 11,0
21 -200?-70 36,3 0,1
200 1,0
330 4,2 0,1
26,1 0,1
" " 1,1 5,6
-120?30 52,5 0,1
200 1,0
330 4,0 0,1
27,6 0,1
" " 1,1 5,6
-70?180 73,7 0,1
200 1,0
510 5,0 0,1
52,1 0,1
" " 1,1 5,6
0?100 66,1 0,1
200 1,0
330 3,8 0,1
13,5 0,1
" " 5,6 11,0
0?150 72,5 0,1
200 1,0
330 4,1 0,1
23,3 0,1
" " 1,1 5,6
0?200 78,6 0,1
200 1,0
330 4,4 0,1
34,3 0,1
" " 1,1 5,6
0?300 90,0 0,1
200 1,0
510 5,2 0,1
61,3 0,1
" " 1,1 5,6
0?400 100,2 0,1
200 1,0
620 5,7 0,1
98,6 0,1
" " 1,1 5,6
0?500 96,8 0,1
100 0,5
750 6,0 0,1
85,1 0,1
" " 1,1 5,6
200?500 119,6 0,1
200 1,0
390 4,8 0,1
46,6 0,1
" " 1,1 5,6
100 П -200?-70 66,6 0,1
200 1,0
510 6,1 0,1
78,0 0,1
" " 1,1 5,6
-120?-30 99,8 0,1
200 1,0
510 6,0 0,1
75,3 0,1
" " 1,1 5,6
-90?50 108,0 0,1
200 1,0
510 5,8 0,1
62,4 0,1
" " 1,1 5,6
-70?180 123,3 0,1
100 0,5
750 6,5 0,1
88,0 0,1
" " 1,1 5,6
-25?25 109,2 0,1
200 1,6
300 4,2 0,1
12,5 0,1
" " 1,1 5,6
0?50 118,4 0,1
200 1,0
300 3,5 0,1
11,8 0,1
" " 5,6 11,0
0?100 130,4 0,1
200 1,0
300 4,6 0,1
30,9 0,9
" " 1,1 5,6
0?150 141,6 0,1
200 1,0
470 5,5 0,1
55,6 0,1
" " 1,1 5,6
0?200 151,9 0,1
200 1,0
620 6,1 0,1
89,5 1,0
" " 1,1 5,6
0?300 152,7 0,1
100 0,5
750 6,9 0,1
94,5 0,1
" " 1,1 5,6
0?400 144,4 0,1
50 0,3
560 6,3 0,1
70,0 0,1
" " 1,1 5,6
0?500 152,1 0,1
50 0,3
750 7,5 0,1
97,5 0,1
" " 1,1 5,6
200?500 234,5 0,1
200 0,3
390 6,9 0,1
116,0 0,1
" " 1,1 5,6
23 -50?0 57,9 0,1
400 1,0
220 4,0 0,1
8,4 0,1
" " 5,6 11,0
-50?50 65,3 0,1
200 1,0
330 4,3 0,1
18,9 0,1
" " 1,1 5,6
-50?100 73,6 0,1
200 1,0
330 4,9 0,1
32,8 0,1
" " 1,1 5,6
0?50 68,5 0,1
400 1,0
220 1,5 0,1
8,1 0,1
" " 5,6 11,0
0?100 75,8 0,1
200 1,0
330 4,2 0,1
17,8 0,1
" " 1,1 5,6
0?150 84,0 0,1
200 1,0
330 5,0 0,1
31,0 0,1
" " 1,1 5,6
0?180 88,7 0,1
200 1,0
330 5,3 0,1
40,2 0,1
" " 1,1 5,6
50?100 79,9 0,1
400 1,0
200 3,9 0,1
7,9 0,1
" " 5,6 11,0
0?60,4 71,0 0,1
400 1,0
20 4,1 0,1
10,8 0,1
" " 5,6 11,0
100 М -50?0 99,4 0,1
200 1,0
300 5,1 0,1
14,9 0,1
" " 5,6 11,0
-50?50 112,9 0,1
200 1,0
300 4,8 0,1
38,2 0,1
" " 1,1 5,6
-50?100 125,9 0,1
200 1,0
470 5,9 0,1
71,7 0,1
" " 1,1 5,6
-25?25 109,3 0,1
200 1,0
300 4,0 0,1
13,9 0,1
" " 5,6 11,0
0?25 114,4 0,1
400

 
 

Цікаве

Загрузка...