WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація вимірювань за допомогою прибору КСМ2 - Курсова робота

Автоматизація вимірювань за допомогою прибору КСМ2 - Курсова робота


Курсова робота
Автоматизація вимірювань за допомогою прибору КСМ2
Вступ
Досягнення науки, техніки нерозривно пов'язані з розвитком і удосконаленням засобів вимірювання. У наш час широко використовуються електричні вимірювання. Ще недавно їх використовували для визначення, фіксації і контролю величин, що характеризують роботу різних електротехнічних установок і електрообладнання. Електровимірювальними приладами визначають силу електричного струму, напругу, потужність та енергію, кількість електрики, частоту, а також ряд магнітних величин. Результати вимірювань дають змогу зробити висновок про правильність електричного режиму елек-троустановки і визначити найефективніші умови її роботи.
Проте, галузь сучасних електричних вимірювань не обмежується рамками електротехнічних об'єктів і пристроїв. Електричні вимірювання широко використовуються тепер у різних галузях сучасного виробництва для контролю і керування технологічними процесами в промисловості й сільському господарстві. З допомогою електровимірювальної техніки перевіряють параметри виробничого обладнання, контролюють якість виробів, визначають оптимальні умови виробничих процесів.
Методи електричних вимірювань і прилади застосовують у сучасних засобах автоматизації виробничих процесів. Електровимірювальні прилади часто є невід'ємними елементами автоматичних пристроїв, що виконують певні виробничі технологічні процеси.
Велика роль і значення електричних вимірювань у наукових і лабораторних дослідженнях, що провадяться в науково-дослідних інститутах і у виробничих лабораторіях. Там використовують різні електровимірювальні прилади, які контролюють фізичні процеси. З допомогою вимірювань визначають оптимальні режими і розробляють рекомендації щодо найефективнішої технології процесів.
І. Значення автоматизації виробничих процесів
Широке впровадження механізації і автоматизації виробничих процесів є основою підвищення продуктивності праці.
На перших ступенях суспільного виробництва людина була вимушена виконувати всі трудові операції, одночасно будучи джерелом енергії, і здійснювати управління процесом і знаряддями праці. Таким чином, у той час людська праця була ручною. У міру розвитку суспільства, його технічного прогресу, появи різних машин і знарядь, освоєння природних джерел енергії намітився перехід в праці людини від безпосереднього виконання виробничих операцій до функції управління і контролю за цими операціями.
При цьому у міру появи все більшої кількості машин, механізмів, знарядь функції управління процесом виробництва ускладнювалися. Сучасне виробництво характеризується не тільки своєю складністю, але і значною швидкістю протікання технологічних і інших процесів, які є взаємно зв'язані і взаємно обумовлюють один одного. У цих умовах по-рушення роботи однієї з виробничих ланок може привести до зупинки цілого підприємства, що заподіє значний збиток.
Отже, швидкість управління (отримання інформації, її обробка і дія на відповідні елементи процесу) виробничим процесом з метою за-безпечення його нормального протікання набуває величезного значення.
На допомогу людині в управлінні сучасним виробничим процесом приходять спеціальні пристрої, які називаються автоматичними.
Роль людини при цьому зводиться тільки до спостереження за ро-ботою автоматів, їх наладці і регулюванню.
Автоматичні пристрої відомі віддавна: до них можна віднести годин-ник, механічні іграшки і ін. Проте у виробничих процесах пристрої автоматики стали застосовуватися порівняно недавно.
У основу перших автоматичних пристроїв був закладений принцип механічного регулювання. У цих регуляторах для переміщення виконавчого органу використовувалося зусилля, що розвивається чутливим елементом, тобто пристроєм, що сприймає дію регульованого параметра, наприклад швидкість обертання валу машини.
У міру зростання потужності машин ці зусилля ставали дуже слабкими для переміщення виконавчих органів. Це привело до розробки спеціальних пристроїв (серводвигунів) для посилення дій чутливих елементів.
Поступове ускладнення пристроїв автоматики, необхідність правильного їх підбору стало поштовхом до створення теорії ав-томатичного регулювання. Істотне значення для удосконалення методів автоматичного регулювання мав розвиток електротехніки.
У 1930 р. на Другій Міжнародній енергетичній конференції була створена секція з питань автоматичного і телемеханічного управління і захисту. З цієї миті автоматика розглядається як самостійна область науки і техніки.
Бурхливий розвиток радіоелектроніки дозволив широко використовувати електронні лампи в автоматичних системах. Цьому сприяла швидкодія, надійність і висока чутливість електронних приладів.
У 1944 р. з'явилися перші електронні обчислювальні машини, завдяки яким автоматизація проникла в область обчислень, наукових досліджень, проектування і т.д.
Застосування обчислювальних машин зіграло важливу роль в автоматизації багатьох виробничих процесів, а також в розвитку виробництва і використання атомної енергії і освоєнні космосу.
Необхідно мати на увазі, що впровадження автоматизації вимагає в першу чергу механізації виробництва, тобто застосування різних машин, механізмів, апаратів, інструменту і пристосувань, що повністю або частково звільняють людину від ручної праці. Механізація, особливо комплексна, при якій вся ручна праця замінюється роботою машин і механізмів, є необхідною передумовою для здійснення автоматизації.
В даний час автоматика знаходить все більше застосування на комунальних підприємствах і об'єктах житлово-цивільного будівництва.
Широкого поширення набули автоматизовані міські насосні станції водопостачання і каналізації, які виконують свої функції без експлуатаційного персоналу.
Автоматичне управління господарськими насосами для водопідкачки і циркуляційними насосами центральних теплових пунктів в житлових кварталах міст і районних котельних дозволяє скоротити витрату електроенергії і понизити експлуатаційні витрати на їх зміст.
Автоматика в системах електропостачання підвищує надійність жив-лення споживачів електроенергією, а в системах вентиляції і кондиціонування повітря забезпечує надійну їх роботу і необхідні санітарно-гігієнічні умови для людей.
Сучасні заводи і комбінати є складними комплексними виробництвами. Одним з найважливіших напрямів в розвитку цих виробництв є їх автоматизація.
Завдяки автоматизації процесів значно зростає продуктивність праці, підвищується якість продукції, що випускається, подовжуються терміни служби технологічної апаратури і устаткування, зменшуються втрати продукту і значно скорочується чисельність обслуговуючого персоналу. Автоматизація звільняє людину від важкої фізичної праці і є одним з шляхів ліквідації відмінності між розумовою і фізичною працею.
Комплексна автоматизація підприємств означає створення систем автоматичного управління технологічними процесами і виробництвами, що забезпечують найбільшу ефективністьцих підприємств.
Системи автоматичного управління включають різноманітні контрольно-вимірювальні прилади і аналізатори якості продуктів, призначені для отримання інформації про режимні параметри технологічних процесів. Ця інформація поступає в електронні обчислювальні машини, де на підставі її виробляються сигнали управління автоматичними регуляторами, що ведуть технологічний процес по зада-ному режиму.
Система автоматизації підприємства включає три ступені:
1) місцеві системи автоматизації технологічних процесів
2) системи управління окремими установками або виробництвами, об'єднуючими місцеві системи автоматизації технологічних процесів
3) центральну

 
 

Цікаве

Загрузка...