WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка активної акустичної системи до персонального комп’ютера - Реферат

Розробка активної акустичної системи до персонального комп’ютера - Реферат

його виготовлення.
5. Економічна частина
5.1 Теоретичні основи розрахунку собівартості продукції
Розрахунок собівартості активної акустичними системами до ПК проведено через розрахунок кошторисної собівартості.
Собівартість продукції - це всі витрати по виробництву і збуту продукції, виражені в грошовій формі.
Собівартість продукції характеризує ефективність роботи підприємства і є одним з основних показників його роботи. Собівартість продукції показує в що обходиться підприємству виготовлення та реалізація продукції.
Кошторисна собівартість характеризує витрати на одиницю продукції, яка виконується в разовому порядку.
Кошторисна собівартість розраховується за таким економічними елементами:
1. Вартість основних та допоміжних матеріалів, яка розраховується як добуток норми витрат основних та допоміжних матеріалів на їх ціну.
2. вартість комплектуючих виробів, яка вираховується як добуток норми витрат (кількості комплектуючих) на їх ціну.
3. витрати на електроенергію та паливо, які розраховуються добутком кількості електроенергії та палива на їх ціну.
4. Заробітна плата, необхідна на виготовлення од-ці продукції, яка вираховується як добуток трудомісткості виготовлення виробів на годинну тарифну ставку.
5. Відрахування на соціальне страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України і на поточний рік складає 32% від заробітної плати необхідної на виготовлення одиниці продукції.
6. Амортизаційні відрахування, які проводяться згідно норми амортизації та балансової вартості основних фондів, які використовуються при виготовленні конкретного виробу.
7. Відрахування у фонд зайнятості та на інші соціальні потреби, які встановлені Кабінетом Міністрів України на поточний рік у розмірі 4,5 % від заробітної плати конкретного виду продукції.
8. Інші грошові витрати, тобто ті витрати, які не належать до перелічених вище елементів (оплата робіт по сертифікації продукції, винагорода за винахідництво).
9. Кошторисна собівартість, яка складається із суми вартостей перелічених елементів.
5.2. Розрахунок кошторисної собівартості активної акустичної системи до ПК.
1. Щоб розрахувати кошторисну собівартість активної акустичної системи потрібно визначити вартість основних та допоміжних матеріалів, яку ми здійснимо в таблиці 1.
Таблиця 1. Розрахунок вартості основних і допоміжних матеріалів на виготовлення активної акустичної системи до ПК.
№ пп Найменування матеріалів Одиниці виміру Норма витрат Ціна,
грн. Вартість,
грн.
1 Текстоліт м2 0,2 15,00 3,00
2 Ацетон л 0,02 10,00 0,20
3 Лак л 0,005 12,00 0,06
4 Спирт л 0,01 6,00 0,06
5 Хлорне залізо кг 0,1 5,00 0,50
6 Каніфоль кг 0,01 7,00 0,07
7 Припой кг 0,015 10,00 0,15
Разом 4,04
Отже вартість основних та допоміжних матеріалів на виготовлення активної акустичної системи 4,04 грн.
2. Тепер розрахуємо вартість комплектуючих виробів на виготовлення активної акустичної системи, яку проведемо в таблиці 2.
Таблиця 2. Розрахунок вартості комплектуючих виробів на виготовлення активної акустичної системи до ПК.
№ пп Найменування комплектуючих Одиниці виміру Норма витрат Ціна,
грн. Вартість,
грн.
1 Резистори
R=11 кОм шт. 3 0,15 0,45
R=3,6 кОм шт. 2 0,15 0,30
R=820 кОм шт. 2 0,15 0,30
R=720 кОм шт. 2 0,15 0,30
R=910 кОм шт. 2 0,15 0,30
R=510 кОм шт. 2 0,15 0,30
R=10 кОм шт. 1 0,15 0,15
R=620 Ом шт. 1 0,15 0,15
R=82 Ом шт. 2 0,15 0,30
R=0,5 Ом шт. 2 0,15 0,30
R=100 кОм шт. 1 0,80 0,80
R=470 кОм шт. 2 0,80 1,60
2 Конденсатори
С = 68 пФ шт. 2 0,50 1
С = 4700 пФ шт. 1 0,50 0,50
С = 0,1 мкФ шт. 1 0,50 0,50
С = 100 мкФ шт. 1 1 1
С = 2200 мкФ шт. 1 2 2
С = 4000 мкФ шт. 1 4 4
3 Стабілітрони
Д813 шт. 1 0,80 0,80
4 Транзистори
МП 37 шт. 1 0,80 0,80
МП 25 шт. 1 0,80 0,80
П 213 шт. 2 0,50 1
5 Мікросхеми
К 140УД6 шт. 2 4 8
6 Тумблер
МТ 1 шт. 1 1 1
7 Корпус шт. 1 5 5
Разом 31,65
Отже, вартість комплектуючих виробів на виготовлення активної акустичноїсистеми склала 31,65 грн.
3. Кількість електроенергії, яка використовується на виготовлення акустичної системи складає 1 кВт-год по ціні 0,144 грн. Отже вартість електроенергії, що використовується на виготовлення активної акустичної системи буде дорівнювати 1?0,144 = 0,144.
4. На виготовлення акустичної системи потрібно затратити 5 н-год.
Вартість однієї нормо-години 1,20 грн. Отже, на виготовлення активної акустичної системи потрібно затратити 6 грн.
5. Відрахування на соціальне страхуванні складає 32 % від заробітної плати:
6 грн. ? 32% : 100% = 1,92 грн.
6. Амортизаційні відрахування проведено в таблиці 3.
Таблиця 3. Розрахунок амортизаційних відрахувань на виготовлення акустичної системи.

пп Перелік фондів Балансова вартість
(грн) Місячна норма амортизації
(%) Амортизаційні відрахування (грн)
1 Паяльник 12,00 10 1,20
2 Вольтметр 30,00 2 0,60
3 Ампериетр 30,00 2 0,60
4 Осцилограф 200,00 1 2,00
Разом 4,40
Отже сума амортизаційних відрахувань на виготовлення акустичної системи склала 4,40 грн.
7. Відрахування у фонд зайнятості та інші соціальні потреби складають 4,5 % від заробітної плати:
4,5 % ? 6 грн. : 100 % = 0,27.
8. Тепер розраховуємо кошторисну собівартість активної акустичної системи, склавши таблицю 4.
Таблиця 4. Кошторисна собівартість на виготовлення активної акустичної системи до ПК.

пп Економічні елементи Сума,
грн. Вирахування
1 Вартість основних та допоміжних матеріалів 4,04 З таблиці 1
2 Вартість комплектуючих виробів 31,65 З таблиці 2
3 Витрати на електроенегргію 0,14 1кВт-год?0,144грн. = 0,14 грн.
4 Заробітна плата 6 5 н-год?1,20грн. = 6 грн.
5 Відрахування на соціальне страхування 1,92 6 грн. ? 32% : 100% = 1,92 грн.
6 Амортизаційні відрахування 4,40 З таблиці 3
7 Відрахування у фонд зайнятості 0,27 4,5 % ? 6 грн. : 100 % = 0,27грн.
8 Інші витрати -
Кошторисна собівартість 48,42
Отже, собівартість активної акустичної системи до ПК складає 48 гривень 42 копійки.
6. Основи техніки безпеки.
6.1. Коротка характеристика шкідливих факторів, які зустрічаються при виготовленні пристроїв на виробництві.
Як відомо, люба виробнича діяльність супроводжується наявністю небезпечних і шкідливих факторів, які поділяються на групи:
1) фізичні;
2) хімічні;
3) біологічні;
4) психологічні.
До фізичних факторів відносяться такі фактори як рухомі машини і механізми, підвищений вміст пороху і газу у повітрі робочого середовища та інші.
Хімічні фактори діляться:
- по характеру впливу на організм людини - на загальнотоксичні, подразнюючи, сенсибілізуючи, канцерогенні, мутагенні і впливаючи на репродуктивну функцію;
- по шляху проникнення в організм людини - через дихальні шляхи, стравохідну систему, шкіряний покрив.
Група біологічних факторів включає біологічні об'єкти, які поділяються на мікроорганізми (бактерії, віруси, грибки...) і макроорганізми (рослини і тварини).
Група психофізіологічних факторів по характеру впливу ділиться на фізичні і нервовопсихічні перевантаження.
Всі перераховані фактори стають небезпечними або шкідливими в умовах, які характеризують їх властивості особливими параметрами - швидкістю, температурою, масою, концентрацією, напругою і напруженістю електричного поля. Особливо

 
 

Цікаве

Загрузка...