WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка активної акустичної системи до персонального комп’ютера - Реферат

Розробка активної акустичної системи до персонального комп’ютера - Реферат

інші.
Допоміжні цехи служать для забезпечення безперебійної роботи основних цехів. Цехи в свою чергу діляться на спеціалізовані дільниці, які виготовляють ту чи іншу продукцію, або які виконують ті чи інші операції.
В радіоелектронній промисловості у залежності від кількості випускаємих виробів, розрізняють наступні виробництва:
1) одиничне дослідне виробництво;
2) серійне виробництво;
3) масове виробництво.
При організації кожного типу виробництва вимагається певний підхід до розробки технологічного процесу виготовлення деталей, складальних одиниць, а отже і для проектування того чи іншого обладнання.
Одиничне виробництво РЕА, при якому вироби виготовляють невеликими партіями, будується по технологічному принципу і характеризується універсальністю технологічного обладнання і спеціальністю оснастки. З допомогою оснастки можна швидко переобладнати обладнання при переході від однієї операції до іншої. Трудоємність одиничного виробництва велика і вимагає високої кваліфікації робітників.
Дослідну партію нових виробів РЕА виготовляють головні підприємства з врахування рекомендацій і зауважень по результатах випробувань з метою перевірки параметрів, виявлення в наявності виробничого запасу по параметрах і вимогах ТУ, перевірки і відпрацювання конструкторської документації, проведення випробувань на надійність, доробки і уточнення технології монтажу, настройки регулювання і контролю, проведення дослідної експлуатації і відпрацювання виробів на технологічність.
На основі результатів випробувань дослідних партій здійснюють коректування конструкторської документації для виготовлення інструментальної оснастки і випускання установчої партії (серії).
Виготовлення установчої серії поводять з метою перевірки інструментальної оснастки, нестандартного обладнання і нестандартної вимірювальної апаратури, перевірки повторюваності параметрів, наявності виробничих запасів по параметрах і вимогах ТУ на виріб після внесення змін в схему і конструкцію, визначення експлуатаційної надійності, перевірку технологічної готовності підприємства до серійного виробництва виробів.
При серійному і масовому виробництві РЕА диференціюють їх процеси. При цьому виготовлення РЕА розбивають на прості операції, які виконують на одному робочому місці робітники більш низької кваліфікації. Це дозволяє використовувати спеціальні автоматизовані лінії - конвеєри. В міри необхідності підприємства-виготовлювачі модернізують виріб. В процесі модернізації в схему або конструкцію вносять зміни, які покращують параметри виробу, роблять його більш технологічнішим, знижують трудоємність його виготовлення. Моделі виробів, які не можуть бути доведені до рівня сучасних вимог і норм модернізацією або знімаються з виробництва або замінюються іншими.
При масовому виробництві РЕА розробляють типові технологічні процеси, в яких використовують прогресивні прийоми роботи, високопродуктивне обладнання, сучасні конструкції, технологічну оснастку і засоби контролю. Технологічний процес ділять на операції і переходи. Операцію виконують неперервно одним інструментом або групою інструментів на одному робочому місці..
Перехід є частиною операції. Для кожного технологічного процесу розробляють технологічні карти або інструкції, в яких описуються всі операції, використовуване обладнання, матеріали.
В теперішній час більшість деталей і складальних одиниць загального використання випускаються на спеціалізованих підприємствах.
При спеціалізації підприємства особливе значення набуває їх кооперація і централізоване забезпечення всіма видами напівфабрикатів.
В зв'язку з скороченням номенклатури деталей та виробів, які виготовляють на одному підприємстві, на них широко впроваджують автоматизовані системи управління виробництвом (АСУВ).
Основними док-ми при проведенні складання і монтажу РЕА є технологічні карти. В залежності від типу підприємства складання здійснюють або вручну, або на автоматичних місцях.
Ручне складання блоків або складальних одиниць виконують слюсарі-складальники на монтажних столах або конвеєрах.
Після складання складальних одиниць і блоків на основну плату (шассі), приступають до електричного монтажу.
При виготовленні РЕА використовують:
1) Об'ємний монтаж.
2) Джгутовий монтаж.
3) Друкований монтаж.
Найбільш прогресивним є друкований монтаж. Об'ємний і джгутовий монтажі мають підвищену жорсткість і використовується в основному для виробництва стаціонарної апаратури.
Електричний монтаж апаратури, якщо він не зв'язаний з рухомими елементами повинен бути механічно міцним і не змінювати свого первинного положення в процесі експлуатації і транспортування апаратури.
Трудоємністьскладання і монтажу РЕА, в якій електричні з'єднання виконані монтажними проводами (об'ємний монтаж) складає більше 50% від загальної трудоємкості виробництва.
Причиною таких великих затрат праці є мала механізація складальних і монтажних робіт і в неможливості здійснення групових методів монтажу і паяння. Одним з методів зниження трудоємності вказаних робіт є використання друкованого монтажу.
Друкований монтаж полягає в певній просторовій орієнтації і закріплення радіоелементів відповідно площини плати і впорядкованому площинному розміщенні всіх з'єднуваних провідників і контактних площадок для їх паяння.
Роль провідників друкованої плати виконують дільниці тонкою мідної фольги, нанесеної на ізоляційну основу плати.
Друкований монтаж РЕА в порівнянні з об'ємним має наступні переваги:
1) значне зниження трудоємності за рахунок механізації і автоматизації складально-монтажних робіт;
2) повторюємість параметрів взірців за рахунок ідентичності форм і розмірів друкованих провідників;
3) скорочення об'єму контрольно-випробувальних операцій і можливість їх автоматизації;
4) підвищення надійності виробів із-за скорочення числа пайок і зменшення помилок при монтажі за рахунок автоматизації монтажно-складальних і контрольних операцій.
Крім виробничих друкований монтаж має і інші переваги:
1) друковані провідники витримують в 5 разів більшу густину струму, ніж об'ємні;
2) значно спрощується процес пошуку несправностей;
3) зменшується маса виробів за рахунок ліквідації допоміжних кріплень радіоелементів і провідників.
Найбільше використання при виготовленні друкованих плат отримали фольговані діелектричні матеріали - гетинакс і склотекстоліт. Вони представляють собою діелектрик з нанесеною на нього з одного або з двох боків слою мідної фольги. Виготовлення друкованих плат складається з нанесення зображення малюнку схеми і створення провідників на діелектричній основі плати.
Існує кілька способів нанесення малюнку на плату, вибір яких залежить від матеріалу плати і способу металізації провідників. Найбільше використання отримали фотографічний, сітковографічний і офсетний способи.
Друковані плати виготовляють чотирма найбільш поширеними методами:
1) хімічний метод;
2) електрохімічний метод;
3) метод електрохімічного осадження з перенесенням;
4) комбінований (позитивний-негативний) метод.
Виготовлення друкованих плат від малюнку схеми до готового виробу, проходить через велику кількість операцій виробничого і технологічного процесів.
Помилка або брак виготовлення на любому етапі знижує надійність плати. А тому при виготовленні друкованих плат здійснюють коопераційний контроль їх виготовлення, який дозволяє своєчасно усунути брак, а також причини

 
 

Цікаве

Загрузка...