WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка активної акустичної системи до персонального комп’ютера - Реферат

Розробка активної акустичної системи до персонального комп’ютера - Реферат

РЕА і включає в себе різні схеми (принципові, структурні, монтажні та інші), креслення, інструкції, програми з методики випробувань, експлуатації, ремонтні і інші документи.
Конструкторським документом є технічні умови (ТУ). Вони представляють собою документ, що містить в собі перелік експлуатаційних показників на виріб, методи контролю його якості, методи випробувань виробу, перелік обладнання для випробувань, спосіб під'єднання вимірювальних приладів і обладнання при випробуваннях. У відповідності з ГОСТ 2.114-70 на виріб Т.У. повинні містити в собі всі вимоги до продукції, її виготовлення, контроль, приймання і поставки споживачу, які недоцільно вказувати в конструкторській або технологічній документації.
Загальні ТУ розробляються у вигляді державних або галузевих стандартів. При відсутності державних стандартів на виріб складаються технічні умови або часткові технічні умови (ЧТУ), тимчасові технічні умови на виріб.
Технічні умови містять в собі вступну частину, технічні вимоги, правила приймання, методи контролю вимірювань і випробувань, транспортування і зберігання, вказівки по експлуатації. Майже завжди в ТУ дають перелік контрольно-вимірювального обладнання, норми і похибки вимірювань.
Програма і методика випробувань - це документ, який містить технічні дані, які підлягають перевірці при випробуваннях виробу, а також порядок і методи контролю.
В програму і методику контролю повинні входити:
- перевірка відповідності виробу кресленням, технічним вимогам, паспортним даним і нормам точності;
- визначення показників якості і надійності виробу;
- перевірка зручності обслуговування і проведення ремонту виробу;
- перевірка забезпечення стабільності роботи виробу;
- перевірка комплектності виробу;
- перевірка відповідності техніці безпеки;
- тривалість і режим випробувань.
Стандартом встановлені спеціальні форми для перерахованих вище документів, а також правила викладки розрахунків.
Правильно підібраний і достатній по об'єму мат-л, що входить у конструкторську документацію, дозволяє дати наглядне уявлення про схему, принцип роботи і конструкцію виробу, полегшити детальне ознайомлення з монтажем і регулюванням окремих елементів і РЕА в цілому.
В радіоелектронній промисловості при проектуванні а також при виконанні складально-монтажних і регулювальних робіт використовують різноманітні схеми. Схема представляє собою документ, на якому у вигляді умовних позначень показані складові частини пристрою і зв'язки між ними.
Правила виконання схем і умовні графічні позначення, що використовуються в них, оговорюються відповідними стандартами. Кількість розробляємих схем визначається особливостями кожного пристрою, при цьому потрібно добиватись того, щоб кількість розробляємих схем була мінімальною, і в той же самий час вони містили в собі достатній для виконання робіт об'єм інформації.
Основні напрями і найважливіші проблеми конструювання зводяться до наступного:
розроблення наукових основ і методології;
автоматизації і максимального використання стандартизації;
переходу на мікроелектронну елементну основу;
вдосконалення конструкції міжелементних з'єднань;
використанню цифрових принципів побудови РЕА;
заміні електромеханічних пристроїв в на електронні;
інтенсифікації відведення теплоти;
врахування вимоги дизайну (технічної естетики).
При створенні РЕА встановлені наступні етапи розробки КД і підготовки виробництва:
1) технічна пропозиція;
2) ескізний проект;
3) технічний проект;
4) робоча конструкторська документація (КД);
5) виготовлення і випробування дослідної партії виробів;
6) коректування документації після виготовлення дослідної партії;
7) виготовлення і випробування установчої партії;
8) коректування документації;
9) серійне виробництво виробів.
Розробку РЕА здійснюють по технічному завданню, в якому вказують її призначення, склад і основні параметри.
В технічному завданні (ТЗ) доказується раціональність розробки РЕА і відповідність її сучасному рівню, приводяться економічні характеристики роботи: ефективність, трудоємність, вартість, наявність потрібних комплектуючих виробів.
Проектування РЕА заключається в розробці принципової схеми і виборі номінальних значень і допусків на елементи РЕА і їх параметри.
На підприємствах розробкою конструкторської документації, її тиражування і супроводження займається відділ головного конструктора, який підчиняється безпосередньо головному інженеру підприємства.
4.2. Технологічна підготовка виробництва.
Технологічна підготовка виробництва включає в себе такий етап, як розробка технологічної документації. До складу технологічної документації входять такі документи:
1) маршрутна карта;
2) технологічна карта;
3) операційна карта;
4) контрольна карта;
5) комплектуюча карта.
Всі ці документи об'єднуються єдиним документом, який називається технологічним процесом.
Маршрутна карта встановлює послідовність операцій. В ній перераховуються всі назви технологічних операцій по збиранню, монтажу, регулюванню і контролю радіоелектронних виробів в порядку їх виконання. Вказується також необхідне обладнання, вимірювальні прилади, способи їхз'єднання при виконанні регулювальних і контролюючих операцій. Крім того обов'язково вказується робочий інструмент.
Операційна карта розробляється на кожну операцію тільки при масовому виготовленню виробів і містить опис типової технологічної операції з вказанням переходів, режимів обробки і регулювання приладів і оснастки. На операційній карті вказується ескіз регулювального пристрою.
основне навантаження при технологічній підготовці виробництва несе відділ головного технолога. Саме цей відділ складає систематизовані виробничі маршрути (СВН), складає перелік специфікацій, перелік оснастки, розробляє графік виготовленнЯ оснастки, проектує не-ну оснастку, складає перелік потрібного інструменту і матеріалів, розробляє технологічні процеси. Разом із планово-екотехнічним відділом здійснює нормування технологічних операцій.
Разом з виробничими цехами і дільницями бере участь у виготовленні і випробуванні досліджуваного взірця виробів, установчої серії виробів, тобто на цьому етапі здійснює технологічне супроводження процесу виготовлення виробів.
4.3. Особливості виробництва радіоелектронної апаратури.
Особливістю виробництва радіоелектронної апаратури є порівняно велика кількість використовуваних деталей, комплектуючих виробів і матеріалів, а також велика кількість специфічних технологічних процесів. Процес виготовлення і монтажу РЕА може здійснюватись різними методами в залежності від типу виробництва і складності виготовляємого виробу. Виробничий процес виготовлення виробу включає:
отримання,
транспортування,
зберігання матеріалів і деталей,
механічну обробку деталей і виготовлення матеріалів та складальних одиниць,
складання,
монтаж і регулювання вузлів, блоків і апаратури в цілому,
її контроль і перевірку на всіх стадіях виготовлення деталей, складальних одиниць і апаратури в цілому.
Випускають РЕА на спеціалізованих радіотехнічних заводах, основною виробничою ланкою яких є цех, цехи діляться на основні і допоміжні.
В основних виробничих цехах виготовляють деталі, складальні одиниці, комплекти і комплекси РЕА. По виробничому циклу ці цехи діляться на заготівельні, складально-монтажні, регулювальні, контрольні, випробувальні і

 
 

Цікаве

Загрузка...