WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка активної акустичної системи до персонального комп’ютера - Реферат

Розробка активної акустичної системи до персонального комп’ютера - Реферат

постійну напругу на виході біля 12 вольт при максимальному споживчому струмі 50 mA.
З виходу другого операційного підсилювача низькочастотний сигнал уже величиною біля 10 В поступає на вихідний каскад, що зібраний на транзисторах VT1?VT4. він являє собою емітерний повторювач, в якому транзистори працюють в режимі В, тобто кожне плече каскаду підсилює окрему вітку синусоїди вхідного сигналу.
Резистори R18, R19 звужать зміщення на вихідних транзисторах, а резистори R20, R21 - це опри насичення, що зменшують коефіцієнт нелінійних спотворень на виході підсилювача.
Так як підсилювач живиться від однополярного джерела, то на виході каскаду буде якесь значення напруги в режимі спокою.
Живитьсяя підсилювач від нестабілізованого джерела живлення зібраного з випрямляча та фільтра.
2.3. Розрахунок елементів схеми.
Розрахунок вихідного каскаду підсилювача низької частоти
Для розрахунку даного каскаду задавались таким вихідними даними:
Рвих = 5 Вт;
Rн = 4 Ом;
fн = 20 Гц;
fв = 2000 Гц;
кг ? 10 %.
1. Визначаємо величину напруги джерела живлення:
Ек = +1= +1 = 15(В).
2. Знаходимо значення колекторного струму транзисторів:
Іmax роз = Ек/2Rн = 15/8 = 1,5 (А).
3. Вибираємо значення струму спокою (в робочій точці для транзисторів VT3 і VT:
Ік.п ? (0,01? 0,02), І к. max роз = (0,01...0,02)?4 = 0,06 А = 60 (mA).
4. Визначаємо максимальну потужність, що розсіюється колекторним переходом, кожного з вихідних транзисторів:
Рк. max роз = Е2к /4?2Rн = 152/4?3,14?2?4 = 3,5 Вт.
5. По отриманих значеннях Ек, Рк, Ік та заданому значенні fв вибираємо тип кінцевих транзисторів. Отримані транзистори типу КТ 816А.
Перевіряємо чи справджується система нерівностей до правильності вибраних транзисторів:
І к. max > І к. max роз ,
2 A > 1,5 A,
Uкс > кк
40В > 15 В,
Рк. max > Рк. max роз
20 Вт A > 5 Вт.
Дані нерівності справджуються, отже тип транзистора вибрано правильно.
Гранична частота підсилення транзистора повинна перевищувати верхню частоту заданого частотного діапазону не менше ніж в 2-а рази:
fh21e ? 2fв,
3 МГц > 0,03 МГц.
6. Знаходимо максимальне значення колекторного струму перед кінцевих транзисторів VT, VT:
1,5/20 = 0,08 А.
Опори R, R однакові і підбираються при практичній настройці підсилювача і знаходяться в межах від 100 до 1000 Ом. Вибираємо середнє значення цих опорів - 500 Ом.
7. Визначаємо потужність, що розсіюється на кожному з передкінцевих транзисторів:
Рк. max роз перед = Рк. max роз /h21min(1-0,9)RІ к. роз перед =
= 1,5/20?(1-0,9) ?500?0,08 = 0,2 mВт
8. По отриманих даних Рк. max роз перед, Ік. max роз перед, fв вибираєм по довіднику тип передкінцевих транзисторів VT p-n-p, VT p-n-p, VT n-p-n.
Вибрані транзистори П605А p-n-p і КТ608А n-p-n.
Перевіряємо правильність вибраних транзисторів:
Uк e. max перед > кк
40 > 15 B
Рк. max перед > Рк. max перед роз
0,2 Вт > 0,002 Вт
Ік. max перед > Ік. max роз перед
280 mA > 270 mA
Нерівності справджуються, отже тип транзистора вибраний правильно.
Гранична частота підсилення передкінцевих транзисторів повинна перевищувати верхню частоту заданого частотного діапазону не менше ніж в 5 раз
fh21e.н. ? 5fв,
90 МГц > 0,03 МГц.
9. Знаходимо ємність роздільного конденсатора С:
С ? 1 / ? fн Rн = 1/ ? ?30?4 = 0,002623 Ф = 2623 МкФ.
Вибираємо ємність С - з ряду стандартних 4000МкФ.
10. Вихначаєм частотні спотворення каскаду в області високих та низьких частот.
Мн.роз= = 9,9%
Мв.роз= = 10,9%
Розрахунок активного симетричного регулятора тембру (ВЧ, НЧ).
Вхідні дані:
Коефіцієнт передачі = 10 раз,
Rз =100 кОм,
fн = 20 Гц,
fв= 10000 Гц.
1. Визначаємо опір резисторів R2 (R4)
(R2 + R3 ) / R2 = 10,
R2 = R3 / (10 - 1) = 100/9 = 11,1 кОм,
2. Вибираєм f1 = 20 Гц, тоді f2 = 10, f = 200 Гц.
3. Визначаємо ємність конденсатора С1 (С2):
С1 = 1 / 2? f2 R2 = 1 / 2 10 103 200 = 0,0073 10-6Ф = 0,073 мкФ.
Вибираєм ємність з ряду стандартних
С1 = С2 = 68 нФ.
4. Вибираєм R5 = 10 кОм.
5. Визначаєм опір резистора R6 (R8)
(R6 + R2 + 2R5 ) / R6 = 10,
R6 = (R2 + 2R5 ) / (10 - 1) = (11 103 + 2 11 103 ) /9 = 3,6 кОм,
R6 = R8 = 3,6 кОм.
6. Вибираєм fв= 10000 Гц.
7. Розраховуємо ємкість конденсатора С3:
С3 = 1 / 2? fв R6 = 1 / 2 ? 104 3,6 103 = 0,45 10-8Ф = 0,0045 мкФ.
8. Визначаємо опір резистора R7:
R7 ? 2(R1 + R5 + R4) = 2(11 103 + 3,6 103 +11 10-3) = 51,2 103 Ом.
Приймаємо R7 = 470 кОм.
Розрахунок параметричного стабілізатора
Даний стабілізатор призначений для живлення двох операційних підсилювачів типу К 140УД6 з струмом споживання Ін = 8 mА, напругою живлення Uн = 14 В.
Вхідні дані:
Uдж. ном. = 14,5 В.
Uдж. мах = 15 В.
Вибираємо стабілітрон типу Д8В з таким параметрами:
Істіл = 5 mA,
Іс max = 30 mA.
1. Визначаємо номінальний струм, що проходить через стабілітрон:
Іс ном = Іс max = 15 mA.
2. Розраховуємо опір резистора R11
R11 = = 13,6
Вибираємо R11 = 130 Ом.
3. Вибираємо найбільший струм через навантаження:
Іс max = Іс ном - Іс min = 15 - 5 = 10 мA.
4. Максимальна потужність стабілізатора:
Рст = Uвих. Ін max = 14 10 = 140 мА.
Розрахунок випрямляча включеного по мостовій схемі.
Даний випрямляч призначений для живлення 20-4 Вт ПНЧ.
Вхідні дані:
Uп. = 15 В,
Ін = 1,5 А.
1. Визначення U на другій обмотці силового трансформатора:
U2 = Uп = 15 (В),
2. Визначаємо струм вторинної обмотки:
І2 = 1,5 Ін = 1,5 4 = 6 (А).
3. Визначаємо зворотню U на вентиль:
Uзв = 1,6 Uн = 1,6 32 = 51,2 (В),
4. Визначаємо амплітуду струму через вентиль:
Іmax = 3,5 Ін = 3,5 4 = 14 (А).
5. Визначаємо ємкість С:
С = 2,5 Ін / Uн = 2,5 4 / 32 = 3300 мкФ.
За отриманими параметрами І max, Uзв за довідником вибираємо діоди типу КР 202А, а за параметрами І2,U2 вибираємо потрібний силовий трансформатор.
4. Організація виробництва.
4.1. Конструкторська підготовка виробництва.
Процес створення і виготовлення радіоелектронної апаратури представляє собою надзвичайно складний процес, який вимагає чіткої організації робіт на всіх етапах, початком з творчої задумки, і закінчуючи виготовленням виробу. Випробування є важливим заключним етапом розробки і виробництва радіоелектронної апаратури. Вони переслідують мету перевірки пристрою з точки зору задоволення пред'явлення даних вимог.
Від якості регулювання і випробувань залежить надійність роботи РЕА в цілому.
В Україні стандартизація має загальнодержавне значення. В усіх галузях промисловості діють державні системи стандарту:
ДСС - державна система стандартизації,
ДСВ - державна система, яка забезпечує єдність вимірювань,
ЄСТД - єдина система технологічної документації,
ЄСКД - єдина система конструкторської документації.
ЄСКД - встановлює порядок розробки, оформлення і обертання в виробництві технологічної документації.
Державний стандарт має силу закону, публікується тільки в колі офіційних документів і є обов'язковим для всіх організацій України.
Для проведення робіт по проектуванню, виготовленню, регулюванню, експлуатації і ремонту РЕА розробляється технічна документація, до складу якої входить конструкторська і технологічна документація.
Конструкторська документація розробляється на стадії виготовлення нових взірців

 
 

Цікаве

Загрузка...