WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація праці водіїв та перевезень цегли на будівельні майданчики Надвірнянського району автомобілями Надвірнянська автобаза - Дипломна робота

Організація праці водіїв та перевезень цегли на будівельні майданчики Надвірнянського району автомобілями Надвірнянська автобаза - Дипломна робота

100 км пробігу - 23 л/100 км
Нткм - норма розходу палива на 100ткм 1,3 л
Квг = 1,005 - коефіцієнт, який враховує витрати палива на внутрішньо-гаражні витрати
Кд - коефіцієнт, який враховує витрати палива на дорожні і експлуатаційні умови - 1,05
Цп - ціна і літр палива - 3,6 грн/л
5.4.2. Витрати на мастильні матеріали.
Вм = Вп * Км
Вм = 22634 · 0,1 = 2263 грн.
5.4.3. Загальні витрати на ПММ
Впмм = Вп + Вм = 22634 + 2263 = 24897 грн.
де:
Км = 0,1 - коефіцієнт, який враховує затрати на мастильні матеріали (по даних АТП)
5.4.3. Витрати на запасні частини і ремонтні матеріали.
Взч = (Нзч + Нрм) * Lзаг * Ке * Кпр/100
Ке - умови експлуатації 1,13
де: Вз.ч = (32,3 + 38,1)20472 · 1,13/100 = 2175 грн.
Нзч- норма затрат на запасні частини - 35,8 грн. (табл. 2)
Нрм - норма затрат на ремонтні матеріали - 42,2 грн. (табл. 2)
5.4.4. Витрати на автошини.
Вш = Lзаг * %Н * Цш * (1,1 * Ка + Кпр) * Кд/100 * 1000 * Lш * Кзн
Вш = 20472 * 870 (1,1 · 8) · 0,8/95000 · 700 = 1567 грн.
де:
%Н - норма затрат на відновлення зносу і ремонт автомашин
Цш - ціна 1 комплекту автошин 870 (дані АТП)
Ка - кількість коліс на автомобілі для врахування запасного - 8 шт.
Кд - коефіцієнт, який враховує дорожні і експлуатаційні умови - 0,8
5.5. Амортизаційні відрахування на повне відновлення.
Для одного автомобіля.
Ав = Lзаг * Сопт. а-ля * 1,1 * Нв/100 * 100/Прс
де:
Сопт. а-ля залишкова ціна автомобіля - 32600 грн. дані АТП
НВ - норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення
Прс питома вага рухомого складу в загальній сумі основних фондів (по даних АТП)
А = Lзаг* Вбав.ав-ля* 1,1 *Нв* Кпр/100*1000 + Вбав.пр*Кпр*Нпр*Др/100*12* 1/Пр.с
Ав = грн.
де:
Кпр - кількість робочих місяців - 2
5.6. Інші витрати.
Він = , грн.
Він = грн.
5.7. Калькуляція і структура собівартості.
Таблиця 5.7.1. Структура собівартості.
Статті витрат Позначення Сума витрат Собівартість коп./юпем Питома вага Собівартість
Змінні витрати Постійні витрати
1. Витрати на оплату праці ФОП 7687 55,2 12,7 - 7,44
2. Відрахування на соцзаходи Вс 2880 24,4 4,8 - 2,8
3. Витрати на ПММ Впмм 24897 211 41,3 1,22 -
4. Витрати на запасні частини і матеріали Вз.ч.м 2175 18,5 3,6 0,11 -
5. Витрати на шини Вш 1567 13,2 2,6 0,08 -
6. Амортизаційні витрати Ва 16685 141,4 27,6 - 16,2
7. Інші витрати Ві 4486 38,0 7,4 - 4,4
Всього 60371 517,7 100 1,41 30,48
5.8. Доходи, прибуток і рентабельність.
5.8.1. Визначаємо доходи за перевезення.
Д = АГн · Тгод + Lзаг · Ткм; грн.
де АГн - автомобіле-години в нараді
АГн = 1032 авт. год.
Lзаг - загальний пробіг
Lзаг = 20472 км
Тгод - тариф за годину роботи
Ткм - тариф за км пробігу
Тгод = · Кп-р;
Тгод = 30,84 · 1,35 = 1,90 грн.
Тоді Д = 1032 · 41,63 + 20472 · 1,90 = 42962,0 + 38897 = 8185,9 грн.
5.8.2. Розраховуємо прибуток.
Пр = Д - ?В - ПДВ = 81859 - 60371 - 16372 = 3786 грн.
5.8.3. Визначаємо рентабельність.
, R =
5.9. Економічна ефективність проекту.
Собівартість базисного періоду.
Sб = 586,8 кон/со ткм (дані підприємства)
5.9.1. Річна продуктивність одного автомобіля.
; т/км
а) по проекту
грн.
б) по базисному періоду
грн.
5.9.2. Визначаємо зміну кількості автомобілів.
од.
5.9.3. Визначаємо зміну вартості основних фондів.
грн.
грн.
Взал. = 32600 грн.
5.9.4. Визначаємо річний економічний ефект.
Еріч = ( )117975 + 0,15 ? 35208 = 8860 + 5281 = 14141 грн.
5.10. Техніко-економічні показники проекту.
5.10.1. Продуктивність автомобіля за годину.
Ргод = ткм
а) по проекту
Ргодпр = ткм.
б) по базисному періоду
Ргодб = ткм.
5.10.2. Зміна автомобіле-годин в експлуатації.
авт/год.
авт/год.
5.10.3. Зміна кількості водіїв.
чол.
де Кп.з. - коефіцієнт, який враховує підготовчо-заключний час і час медогляду.
5.10.4. Продуктивність праці
а) по проекту
ППпр = грн.
б) по базису
ППб = грн.
5.10.5. Фондовіддача.
а) по проекту
Кф.в.пр =
б) по базису
Кф.в.б =
5.10.6. Фонд заробітної плати водіїв базисного періоду.
ФЗПб = ФЗПвпр + ; грн.
ФЗПб = 5155 +
5.10.7. Середньомісячна зарплата водіїв.
ЗПв = 868 (по даних підприємства)
5.10.8. Балансовий прибуток базисного періоду.
Пбал = 1820 грн.
5.10.9. Рентабельність перевезень по базису.
Rб = ? 100%
де - загальна сума витрат
Взагбаз = грн.
Взагб = грн.
Rб =
Таблиця 5.2. Техніко-економічні показники проекту.
Показники Умовні позначення Значення Темпи росту, %
По
базису По проекту
1. Фондовіддача КФ 0,48 0,63 31
2. Собівартість S 586,8 511,7 - 15
3. Продуктивність праці Ргод 98,0 122,4 25
4. Прибуток Пр 1820 3786 50
5. Середньомісячна зарплата 3Пс.м. 868 1112 22
6. Рентабельність R 2,6 6,3 Зросла в 2,4 рази
Висновок
При розробці дипломного проекту на тему: "Організація праці водіїв та перевезень цегли на будівельні майданчики Надвірнянського району автомобілями Надвірнянська автобаза"
Для покращення техніко-експлуатаційних показників і економічної ефективності було запропоновано такі основні заходи:
- впроваджено зворотнє завантаження на маршрутах № 1 та №2;
- вибрано ефективний тип рухомого складу;
- розраховані основні показники згідно нормативних даних;
- впроваджено передові методи організації перевезень.
В результаті впровадження цих заходів досягнуто ріст економічних показників:
- фондовіддачі -
- прибутку -
- середньої зарплати -
- рентабельності -
Все це доказує на вірність проектних рішень.
Перелік використаних джерел.
1. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки" М. Транспорт 1986 г.
2. Бурхуноб М.С. "Специализированный подвижной состав автотранспорта" М. Транспорт 1972 г.
3. Батиизев И. И. "Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте" М. Транспорт 1972 г.
4. "Краткий автомобильный справочник" М. Транспорт 1978 г.
5. Прейскурант № 13-01-02. Киев 1990 г.
6. Положення про ТО і ПР рухомого складу 1998 р. Київ.
7. Методичні вказівки для дипломного проектування. НК 2002 р.
8. Норми витрат на ТО і ПР по базовим маркам автомобілів. Київ 1995 р.
9. В.М. Коваленко "Вантажні автомобільні перевезення". Київ, 2006 р.
10. Журнал "Перевізник" "Інформаційно-аналітичний вісник державного департаменту автомобільного транспорту".
11. Вільковський "Вантажознавство" 2005, Львів.

 
 

Цікаве

Загрузка...