WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація праці водіїв та перевезень цегли на будівельні майданчики Надвірнянського району автомобілями Надвірнянська автобаза - Дипломна робота

Організація праці водіїв та перевезень цегли на будівельні майданчики Надвірнянського району автомобілями Надвірнянська автобаза - Дипломна робота

при вдиханні з повітрям глибоко проникають у легені і провокують респіраторні захворювання, бронхіт та астму. Транспортний шум являє собою також серйозну небезпеку для людей, особливо якщо вони живуть біля автомагістралей. Він призводить до стресів і безсоння.
Тільки один справний вантажний автомобіль на протязі року викидає в атмосферу 8-1 От окису вуглецю. Транспортні засоби являються джерелом підвищеного шуму та електромагнітних випромінювань. В зв'язку з цим розроблюється ряд заходів по недопущенню дальшого забруднення навколишнього середовища. Якщо проектна документація не пройшлаекологічної експертизи, не розпочинається будівництво ні одного промислового об'єкта. Перед світовою автомобілебудівною промисловістю настало завдання, розробки та налагодження випуску нових екологічно вигідних, екологічно чистих автомобілів.
В кожній області створені екологічні служби, які ведуть контроль за ста-ном навколишнього середовища. Вони наділені повноваженнями застосувати міри адміністративного впливу до посадових осіб, які допускають порушення норм екологічної безпеки.
Верховна Рада України прийняла Закон "Про охорону навколишнього середовища, яким заборонено експлуатацію автомобілів у випускних газах яких в місті забруднюючих і токсичних речовин перевищує граничні допустимі норми.
Забезпечення міжнародних екологічних норм до автомобільного транс-порту сприятиме оздоровленню навколишнього середовища, зростанню еко-номічної ефективності транспортного виробництва.
Для зниження негативного впливу на навколишнє середовище диплом-ним проектом передбачається:
- випуск на лінію технічно справного рухомого складу, звертаючи особливу увагу на двигун, систему мащення, ущільнення вузлів та механізмів;
- своєчасне виявлення автомобілів, які мають підвищений вплив то-ксичних речовин та підвищену димність відпрацьованих газів;
- використання на автомобіля якісних, по призначенню паливо - ма-стильних матеріалів, спеціальних рідин;
- дотримуватись діючих норм і правил складу стічних вод в каналізацію, річки, грунт;
- побудова і використання системи повторного використання води на постах мийки та технічного обслуговування автомобілів;
- обладнання складів ПММ, постів технічного обслуговування і ремонту засобами збору та обробки стічних вод від нафтоутримуючих відходів виробництва;
- збір відпрацьованих нафтопродуктів і здача їх на переробку.
3. Документація і документооборот при перевезеннях.
Основними документами на перевезення вантажів автомобільним транспортом є подорожній лист, талон замовника, товарно-транспортна накладна, які належать до документів суворої звітності. Виготовляються друкарським способом і нумеруються.
Подорожній лист - типова форма № 2, який затверджений наказом мінтрансу, мінстату від 29.12.1995 р. за номером 488/346 і є документом суворої звітності. Подорожній лист є наряд-завданням для водія на один день роботи (при відряджені можуть видаватися декілька подорожніх листів). Подорожній лист дається під розпис водію.
В подорожньому листі заповняються:
1. Штамп АТП.
2. Дата видачі.
3. Вказаний режим роботи (згідно розробленого графіку вказана зміна роботи).
4. Для обробки подорожнього листа за допомогою комп'ютера вказується код.
5. Номер автоколони.
6. Марка автомобіля, гаражний номер.
7. Номер посвідчення і прізвище водія.
8. Супроводжуючі особи.
Ці пункти заповнює диспетчер.
2. Робота водія та автомобіля:
1. Виїзд із гаража.
2. Повернення в гараж (фактичний час виїзду і заїзду проставляється механіком контрольно-технічного пункту).
3. Нульовий пробіг при виїзді і при заїзді.
4. Показ спідометра.
3. Рух пального.
Заповняється техніком по паливно-мастильних матеріалах (марка пального, скільки видано літрів, залишок при виїзді і поверненні).
4. Завдання водієві (в чиє розпорядження направляється автомобіль).
5. Час прибуття і вибуття.
6. Кількість годин роботи.
7. Звідки взятий вантаж і куди доставити.
8. Найменування вантажу.
9. Кількість їздок з вантажем.
10. Відстань.
11. Перевезти тонн.
Лицева сторона подорожнього листа підписується диспетчером, працівниками спецмедслужби, виїзд дозволено механіком контрольно-технічного пункту.
Особливі відмітки ставляться службою безпеки руху.
Заповнення подорожнього листа в процесі роботи:
1. Вказуються номера їздок з вантажем;
2. Вказуються номери товарно-транспортних накладних і талони заповнення.
3. Вказується скільки перевезено тонн за кожну їздку.
4. Вказується відпрацьовані години за кожну їздку.
5. Вказуються виконані тоннокілометри за їздку.
6. За кожну їздку ставиться підпис і печатка вантажо-відправника.
7. Вказується маршрут руху.
8. Проводиться таксування.
9. Записується кількість товарно-транспортних накладних.
10. Результати роботи автомобілів і причепів (заповнюється в АТП пр здачі подорожнього листа):
10.1. витрати пального;
10.2. час в наряді;
10.3. час в русі;
10.4. час простою на лінії і по технічним несправностям;
10.5. кількість їздок з вантажем за день роботи;
10.6. пробіг в кілометрах;
10.7. перевезення тонн;
10.8. виконано тоннокілометрів;
10.9. нарахування зарплати водію.
Талон замовника - типова форма № 1, затверджена наказом мінтрансу України. Талон видається в двох примірниках, один - замовнику транспорту, другий для АТП. Талон замовника має серію і номер, являється документом суворої звітності. На основі заявок і договорів начальник автоколони разом із службою організації перевезень складають оперативний план (рознарядка) на кожний день перевезень. На основі рознарядки змінним диспетчером виписуються подорожні листи на кожний день роботи автомобіля.
Заповнення талона замовника:
1. Записується номер подорожнього листа в талоні замовника.
2. АТП записує марку, державні номери автомобіля (причепа).
3. Замовник транспорту.
4. Найменування організації.
5. Прізвище відповідальної особи організації.
6. Посада відповідальної особи.
7. Час прибуття і вибуття автомобіля, покази спідометра.
8. Номера товарно-транспортних накладних і кількість їздок.
Заповнюється в АТП розрахунок за перевезення.
Товарно-транспортна накладна являється первинним документом суворої звітності, має серію і номер, видається вантажовідправником в 4-х екземплярах, засвідчених підписом і штампом. Після прийняття вантажу згідно товарно-транспортної накладної водій підписує всі чотири екземпляри. Перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у вантажовідправника і служить документом на списання матеріальних цінностей з складу. Другий примірник - залишається у вантажо-одержувача і служить документом на оприбуткування привезених матеріальних

 
 

Цікаве

Загрузка...