WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Імпульсні блоки живлення з перетворенням - Курсова робота

Імпульсні блоки живлення з перетворенням - Курсова робота

таблицю.
Таблиця 5.4 Підрахунок амортизаційних відрахувань
Перелік фондів Вартість (грн..) Норма аморт. % Амортич. Відрахув.(грн..)
Паяльник ПНС-40 20,00 1,7 0,3
Набір монтажний 40,00 1 0,4
Латр-1А-220В050Гц 60 1 0,60
Тестер Ц 4317 60 1 0,60
Вольтметр ВУ-15 85 1 0,80
Амперметр Е-59 40 1 0,40
Опір навантаження 5,00 1 0,05
Разом 3,20
Отже вартість амортизаційних відрахувань становить 3,2 грн.
Підрахуємо вартість інших витрат:
І.В.= --------------------- = ------------------------- = 1,76 грн.
Підрахуємо кошторисну собівартість виготовлення блоку живлення. Вона рівна сумі всіх семи вище нарахованих калькуляційних статей.
Таблиця 5.5 Підрахунок собівартості виготовлення блоку живлення
Назва калькуляційної статті
Сума (грн.)
Витрати на матеріали 3,15
Витрати на комплектуючі 41,30
Витрати на енергоносії 3,17
Основна заробітна плата 58,80
Відрахування на соціальне страхування 21,76
Амортизаційні відрахування 9,20
Інші витрати 1,76
Разом 133,14 грн.
Отже кошторисна собівартість виготовлення блоку живлення становить 133 гривні 14 копійок.
5 ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1 Організація заходів з безпеки праці при виготовленні та випробуванні блоків живлення.
6.1.1. Як відомо будь-яка виробнича діяльність супроводжується наявністю небезпечних і шкідливих факторів, які поділяються на слідуючі групи: фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні.
До фізичних факторів відносять такі, як рухомі машини і механізми підвищена забрудненість і загазованість повітря та ін.
Хімічні фактори поділяють: по характеру дії на організм людини - на загально токсичні; подразнюючі, канцерогенні, мутагенні і ті, які впливають на репродуктивну функцію.
Група біологічних факторів включає в себе біологічні об'єкти, які діляться на мікроорганізми (бактерії, віруси, грибки) і макроорганізми (рослини, тварини).
Група психофізичних факторів по характеру дії поділяються на фізичні і нервово-психічні перевантаження.
Всі перераховані фактори являються небезпечними або шкідливими в таких умовах: швидкість, температура, маса, концентрація, напруга електричного поля та ін.
6.1.2 Розрізняють 4 види відповідальності за порушення законодавства про працю і правил по охороні праці: дисциплінарну, кримінальну, адміністративну і матеріальну.
Дисциплінарну відповідальність несуть особи, які порушили трудову дисципліну, в тому числі і трудове законодавство і правила по охороні праці.
Кримінальну відповідальність несуть особи, які порушили правило по охороні праці, а в проектних організаціях-норми і правила, які являються обов'язковими при проектуванні будівель, технологічних ліній обладнання.
Адміністративна відповідальність заключається в попередженні або накладенні штрафу представниками органів державного нагляду в тому числі технічними інспекторами праці.
Матеріальна відповідальність виражається в вирахуванні сум, виплачених потерпілим від нещасних випадків і професійних захворювань.
У відповідності з ГОСТ 12.0.004 - 89ССБТ "Вивчення безпеки праці. Загальні положення" всі особи, які приймаються на роботу, а також працівники, які переводять з однієї роботи на іншу проходять інструктаж: ввідний, первинний на робочому місці, повторний, позапланований і текучий.
Ввідний інструктаж носить обширний характер і проводиться інженером по охороні праці, іноді в присутності працівників медичної установи або пожарної служби.
Перш за все при поступленні до роботи в цеху робітник проходить первинний інструктаж на робочому місці у майстра виробничого участку.
Один раз в півроку, а для професій пов'язаних з підвищенною небезпекою, щоквартально організовується повторний інструктаж. Майстер переважно проводить його з групою робітників, а в деяких випадках індивідуально.
Позаплановий інструктаж проводиться в випадках: зміни правил, стандартів, інструкцій по охороні праці, зміни технологічного процесу, заміни або модернізації обладнання, сировини, матеріалів і інших змін в умовах праці; порушенні працівниками інструкції, норми, а також використання неправильних прийомів і методів праці, які можуть призвести до травми або професійного захворювання.
Текучий інструктаж проводять з працівниками перед виконанням робіт, на який оформляється допуск-наряд.
6.1.3 В залежності від небезпеки поражених людей електричним струмом всі приміщення поділяють слідуючим чином:
- приміщення без підвищеної небезпеки;
- з підвищеною небезпекою;
- дуже небезпечні приміщення.
До приміщень з підвищеною небезпекою відносять такі в якких є сирість або струмопровідний пил, струмопровідна підлога, температура повітря більша 35?С.
Особливо небезпечні приміщення це такі, в яких вологість близька до 100%, стеля стіни і перегородки покриті вологою, хімічно реактивне або органічне середовище.
ВИСНОВКИ
Робота над дипломним проектом дала мені можливість значно збагатити мої практичні і теоретичні знання.
Під час проходження переддипломної практики я ознайомився з організацією і роботою таких відділів заводу, як відділ головного конструктора, відділ головного технолога, відділ АСУП, планово-економічний відділ, фінансовий відділ.
Я більш глибоко познайомився з основними етапами підготовки виробництва, розробки конструкторської і технологічної документації.
Я навчився самостійно працювати з конструкторською та технологічною документацією, навчився самостійно розробляти основні конструкторські документи.
Я більш глибоко ознайомився з основними типами імпульсних блоків живлення, їх структурними схемами і будовою.
Я навчився правильно підбирати вимірювальні прилади для дослідження параметрів блоків живлення, складати схему з'єднань при їх дослідженні.
Також ближче познайомився з основними економічними показниками діяльності підприємства, навчився визначати основні економічні показники і зокрема собівартість виготовлення виробів.
Я вважаю що робота над дипломним проектом допоможе мені в майбутньому стати висококласним спеціалістом.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Е.М. Макаев. "Основы радиоэлектроники", Москва, "Радио и связь", 1990.
2. Ф.И. Вайсбурд "Электронные приборы и усилители", Москва, "Радио и связь", 1987.
3. Б.С. Гершунский. "Основы электронники и микроэлектроники". Киев, "Выща школа", 1986.
4. Ю.Б. Веревкин. "Основы электронной и полупроводниковой техники", Ленинград, "Строение", 1986.
5. В.О. Буклер "Монтаж радиоаппаратуры", Москва, "Энергия", 1983.
6. Р.М. Терещук "Справочник радиолюбителя", Киев , "Наукова думка", 1986.

 
 

Цікаве

Загрузка...