WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Імпульсні блоки живлення з перетворенням - Курсова робота

Імпульсні блоки живлення з перетворенням - Курсова робота

що пов'язані з виробництвом та збутом продукції в цілому по підприємству. Вона визначається як сума виробничої собівартості та позавиробничих витрат;
4) планова собівартість - це витрати, що передбачаються на плановий випуск
продукції;
5) фактична собівартість - це витрати, що пов'язані з виробництвом та збутом фактично виготовленої продукції;
6) індивідуальна собівартість - це витрати окремих підприємств по
виробництву певного виду продукції.
Метою планування собівартості продукції є економічне обгрунтування величини витрат, що затрачаються на виробництво та збут продукції.
Собівартість продукції включає в себе вартість сировини, матеріалів,
оплату праці, амортизацію основних засобів, вартість послуг, наданих іншими
підприємствами, вартість електроенергії, води, палива, витрати по реалізації
продукції. Тому собівартість продукції є одним з узагальнюючих факторів
показників роботи підприємства.
o Планування собівартості продукції за калькуляційними статтями
називають калькулюванням. Результатом калькулювання є складання
калькуляції - документу, в якому обумовлені всі витрати навиробництво і збут
конкретного виду продукції. Калькулювання здійснюється за такими
калькуляційними статтями:.
1) витрати на сировину, основні та допоміжні матеріали. Вони складаються з вартості сировини, матеріалів, або з вартості необхідних складових при їх виготовленні. Вони визначаються добутком норми кількості сировини та матеріалів на ціну одиниці сировини;
2) витрати на покупку комплектуючі вироби. Вони складаються з вартості витрат, що зроблені на купівлю напівфабрикатів, готових виробів, що вимагають додаткових витрат праці на їх обробку або складання при укомплектуванні продукції. Визначається добутком кількості комплектуючих виробів на їх ціну;
3) транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). Вони складаються з вартості доставки сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів від підприємства - виготовлювача на склади даного підприємства. Визначаються добутком відсотку транспортно-заготівельних витрат на вартість двох попередніх калькуляційних статей, поділених на 100 відсотків;
4) основна заробітна плата виробничих працівників, яка складається з оплати робіт по відрядних розцінках, а також з погодинної оплати праці відрядних робочих. Вона визначається добутком норми часу по виготовленню виробу на тарифну ставку;
5) відрахування на соціальне страхування з заробітної плати робітників, які складаються з відрахувань на соціальне страхування по встановлених нормах Кабінету Міністрів України. Визначається добутком встановленого відсотку від основної заробітної плати працівників виробничих, поділено на 100 відсотків;
6) витрати на утримання устаткування, які складаються з витрат на допоміжні матеріали, які необхідні на утримання та ремонт устаткування, з заробітної плати допоміжних робочих, що займаються ремонтом та експлуатацією устаткування, з амортизаційних відрахувань обладнання, з вартості електроенергії, що споживається обладнанням. Вони визначаються сумуванням всіх перерахованих в даній статі витрат. А у її відношенні до основної заробітної плати виробничих працівників за рік, отримуємо відсоток ВУУ на рік. Вони визначаються добутком ВУУ на основну заробітну плату робітників конкретного виду продукції, поділено на 100 відсотків;
7) цехові витрати (ЦВ), які складаються ; заробітної плати апарату управління цехом, амортизаційних відрахувань цехових будівель, витрати на раціоналізацію та винахідництво цехового характеру. Сумування всіх перерахованих витрат сьомої калькуляційної статті отримаємо цехові витрати на рік, а у відношенні її до суми основної зарплати виробничих робочих за рік, отримаємо відсоток ЦВ на рік. Вони визначаються добутком отриманого відсотку ЦВ на суму основної зарплати робітників по виготовленню конкретного виду продукції, поділених на 100 відсотків.
5.2 Розрахунок собівартості виготовлення блоку живлення
Для розрахунку собівартості виготовлення блоку живлення спочатку розрахуємо вартість виготовлення матеріалів. Дані вимірювань занесемо в таблицю.
Таблиця 5.1 Розрахунок вартості основних і допоміжних матеріалів для виготовлення блоку живлення
Назва матеріалів Одиниці вимірювання Норма витрат Ціна (грн..) Вартість (грн.)
Дріт монтажний М 1,00 0,50 0,50
Припой ПОС-61 Кг 0,1 7,00 0,70
Каніфоль соснова Кг 0,05 5,00 0,25
Ацетон Л 0,10 4,00 0,40
Мідний купорос Кг 0,10 8,00 0,80
Гетинакс Кг 0,05 10,00 0,50
Разом 3,15
Вартість основних та допоміжних матеріалів рівна 3,15 грн.
Підрахуємо вартість купованих виробів. Дані вимірювань занесемо в таблицю.
Таблиця 5.2 Підрахунок вартості купованих виробів, які витрачаються на виготовлення блоку живлення
Назва комплектуючих виробів Одиниці вимірювання Норма витрат Ціна (грн..) Вартість (грн.)
Конденсатори К73-17 шт. 3 0,80 2,40
Конденсатори К10-7 шт. 2 0,60 1,20
Конденсатори К50-36 шт. 2 0,80 1,60
Конденсатори К73-9 шт. 2 0,80 1,60
Конденсатори К10-17 шт. 3 1,00 3,00
Конденсатори К52-1В шт. 1 1,00 1,00
Запобіжник ВП-1-1А шт. 1 0,50 0,50
Резистор С2-23-2 шт. 1 1,00 1,00
Резистори МЛТ шт. 3 0,50 1,50
Вимикач МТ-1 шт. 1 3,00 3,00
Трансформатори шт. 3 3,50 10,50
Діоди КД527Д шт. 4 1,00 4,00
Діоди КД 202В шт. 2 0,80 1,60
Транзистор КТ-715 шт. 1 1,00 1,00
Транзистор КТ839 А шт. 2 3,50 7,00
Разом 41,3
Отже вартість комплектуючих виробів рівна 41,3 гривні.
Підрахуємо вартість витрат на енергоносії. Дані підрахунку напишемо в таблицю.
Таблиця 5.3 Підрахунок вартості енергоносіїв
Назва енергоносія Одиниці вимірювання Кількість Тариф (грн..) Сума
(грн.)
Електроенергія кВт/год 15 0,156 2,34
Вода гаряча м 3 0,20 0,60
Вода холодна м 6 0,05 0,03
Повітря стиснуте м 10 0,02 0,20
Разом 3,17
Отже вартість енергоносіїв становить 3,17 гривень.
Підрахуємо вартість основної заробітної плати, якщо на виготовлення блоку живлення було потрачено 42 нормо-години. Вартість однієї нормо-години для регулювання радіоапаратури 4-го розряду становить 1 грн. 40 коп.
ОЗП = 42 к.г. х 1,4 грн. = 58,8 грн.
Отже величина основної заробітної плати становить 58, 8 грн.
Підрахуємо величину відрахувань на соціальне страхування.
ВСС = 37% від ОЗП = --------------------= 21,76 грн.
Отже величина відрахувань на соціальне страхування становить 2176 грн.
Підрахуємо величину амортизаційних відрахувань. Дані підрахунку занесемо в

 
 

Цікаве

Загрузка...