WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Мотиваційний потенціал персоналу в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001 - Реферат

Мотиваційний потенціал персоналу в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001 - Реферат


Реферат на тему:
Мотиваційний потенціал персоналу в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001
Для виходу вітчизняної продукції на міжнародний ринок дедалі більше українських компаній впроваджують і сертифікують у себе системи управління якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001 "Система менеджменту якості. Вимоги", адже коли у 1987 р. Міжнародна організація зі стандартизації приймала ці стандарти, то проголосила їх як стратегію усунення перешкод вільній торгівлі.
Стандарт ISO 9001 базується на восьми принципах менеджменту:
o орієнтація на споживача;
o лідерство;
o залучення працівників;
o підхід з позицій процесу;
o системний підхід до менеджменту;
o постійне вдосконалення;
o підхід до прийняття рішень на підставі фактів;
o взаємовигідні стосунки з постачальниками. Мета впровадження вимог цього стандарту -
отримання кінцевого продукту, який би задовольняв вимоги споживача, але об'єктом управління, насамперед, стають працівники. Тому на практиці особливе місце в реалізації восьми принципів менеджменту посідає залучення працівників, які професійно виконують свої обов'язки і спромож-ні досягати мети організації, а саме, виготовляти продукцію належної якості.
Працівник однозначно повинен бачити свою участь у реалізації стратегії розвитку організації, усвідомлюючи залежність від її успіху свого добробуту та особистого прогресу.
Спеціалісти з управління персоналом зазначають, що тільки 10-15% співробітників викладаються на 100%, незалежно від стану справ у компанії, водночас більшість потребують постійної мотивації та підтримки [8]. Тому тенденцією сучасного виробничого менеджменту є переорієнтація від технократичних методів управління до методів, які впливають на свідомість і трудову поведінку співробітників. Впливати на трудову поведінку можна через поглиблену мотивацію працівників.
Щоб кожен працівник підприємства мав бажання досягати мети організації в галузі якості (вимога стандарту ISO 9001), він повинен бути до цього мотивованим, а ефективність мотивації залежить від особистих особливостей людини і насамперед від її ціннісних орієнтацій.
Які ж заходи з мотивації можна запровадити, щоб працівник діяв відповідально, швидко, творчо і ефективно, виконуючи при цьому вимоги стандарту ISO 9001?
Принцип менеджменту якості "залучення персоналу" втілений у вимогах стандарту ISO 9001:
o п.5.4.1 сформульований так: "Найвище керівництво повинно забезпечити встановлення цілей у сфері якості, у тому числі спрямованих на задоволення вимог до продукції, відповідно до функцій та рівнів організації";
o п.6.2.2 "Організація повинна:
а) визначати необхідний рівень компетентності для персоналу, залученого до робіт, що впливають на якість продукції;
б) організувати підготовку або вживати інших заходів для задоволення цих потреб;
в) оцінювати ефективність вжитих заходів;
г) забезпечувати обізнаність персоналу щодо доцільності та важливості своєї діяльності і що-
до свого внеску в досягнення цілей у сфері якості;
д) реєструвати дані стосовно освіти, професійної підготовки, кваліфікації та досвіду" [1].
Щоб виконати зазначені вимоги стандарту, достатньо впровадити такі заходи:
1. Найвище керівництво повинно сформувати цілі організації "відповідно до функцій та рівнів організації" [1]. При цьому "цілі повинні бути вимірними" [1].
2. Необхідно встановити відповідальність та повноваження для кожного працівника та інформувати про це в межах організації через посадові інструкції.
3. Щоб зрозуміти, чи зможуть працівники виконувати поставлені цілі, необхідно провести атестацію.
4. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників повинна носити безперервний характер з урахуванням цілей організації.
Результативність такої системи завжди можна оцінити, використовуючи інструменти, які пропонує сам стандарт ISO 9001. Проведення аудитів системи управління якістю, аналіз отриманих від споживача рекламацій, аналіз виникнення продукції, яка не відповідає встановленим вимогам. Але в стандарті ISO 9001 не записано, що персонал повинен бути мотивованим для досягнення цілей організації.
Усі зазначені вище заходи є певним інструментом для мотивації працівників організації, але необхідно виявити глибокі мотиваційні потреби персоналу, з єдиною ціллю - налагодити систему стимулювання, яка спрямована на задоволення виявлених мотиваційних потреб працівників.
Сьогодні в науковій літературі існує багато публікацій, в яких мова йде про інноваційний потенціал, трудовий потенціал підприємств, їх кадровий потенціал та інше [2; 3; 4; 5], та практично немає згадок про мотиваційний потенціал підприємств.
Яке значення слова "потенціал"? Потенціал (від лат. рotentia - сила) - можливість, сили, запаси, засоби, що можуть бути використані [7]. Мотиваційний потенціал - це означає мати мотивованих працівників, орієнтованих на досягнення цілей організації.
Визначення мотиваційного потенціалу підприємства включає два етапи. Перший етап полягає у виявленні мотиваційних потреб працівників, другий - у вимірі ступеню задоволеності виявлених потреб.
Для здійснення першого етапу розглянемо можливість використання такого інструментарію, яким є мотиваційний профіль. Профіль (запитальник) був сконструйований так, щоб заохочувати відвертість респондентів. Його об'єм (132 ствердження і постійні повтори) дають змогу виявити справжні мотиви навіть тих, хто на початковому етапі заповнення старанно продумував, якою логікою слід керуватися, щоб дати найбільш виграшну для себе відповідь [6]. Цей профіль визначається за допомогою виявлення у працівників їх ставлення до дванадцяти мотиваційних факторів, серед яких фактор матеріального характеру далеко не єдиний. Перелік дванадцяти факторів мотивації з поясненням їх сутності представлено в таблиці 1.
Таблиця 1. Фактори мотивації працівників організації
№ фактора Мотиваційні фактори Сутність мотиваційних факторів
1 Високий заробіток Потреба мати високу заробітну плату, матеріальні винагороди, набір пільг та надбавок
2 Фізичні умови праці Потреба мати прекрасні умови праці та комфортне навколишнє середовище
3 Структурування роботи Потреба мати чітко структуровану роботу, встановлені правила та директиви виконання
4 Соціальні контакти Потреба спілкуватися з багатьма людьми, мати тісні стосунки з колегами
5 Стійкі взаємовідносини Потреба формувати і підтримувати довгострокові стабільні стосунки з невеликою кількістю колег
6 Визнання Потреба в тому, щоб оточуючі цінували досягнення

 
 

Цікаве

Загрузка...