WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Техніка, технологія і продукція хімічної промисловості - Реферат

Техніка, технологія і продукція хімічної промисловості - Реферат

натрію Na ОН) - без-кольорова кристалічна маса. Дуже поглинає вологу. Використовується при виготовленні штучних волокон, мила, синтетичних барниів, а також в тек-стильній і металургійній промисловостях.
Аміачна вода - це розчин аміаку у воді. Вона є побічним продуктом при виготовленні коксу і синтетичного аміаку. Застосовується при виробництві азотної кислоти, кальцінованої соди, синтетичних барвників, у медицині, а також у сільському господарстві як рідинне азотне добриво.
4 Мінеральні добрива
Для нормального росту рослинам необхідні: азот, фосфор, калій, кальцій, магній,залізо, срібло - у великих кількостях, а також бор, йод, цинк, молібден, марганець, мідь і кобальт - у мікрокількостях.
Зележно від цього розрізняють макро- і мікродобрива.
Мініральні добрива підвищують врожаї на 30-70%. Крім того вони поліпшують якість продукції - підвищують вміст цукру в буряках і виног-раді, крахмалю - в картоплі, білку - у зерні, збільшують міцність волокон льону. Вони також підвищують стійкість рослин до хвороб, посухи і холоду. Витрати на мікродобрива в розмірі 1 гривні повертаються прибутком у розмірі від 3 до 8 гривень.
За станом міндобрива поділяють на рідинні і тверді. Рідинні - дешевші, але їх незручно зберігати і транспортувати. Тому більшість міндобрив випускають у твердому стані - у вигляді кристалевого порошка або гранул.
За складом міндобрива поділяють на прості (з одного компонента) і складні (декілька компонентів).
За концентрацією міндобрива поділяють на концентровані (вміст компоненту більше, ніж 37,5%) і неконцентровані (менше 37,5%).
За фізеологічним впливом міндобрива поділяють на кислі (наприклад: сульфат амонію), лугові (нітрат натрію) і нейтральні (калійна селітра).
За основним компонентом мінеральні добрива поділяють на азотні, фосфорні і калійні. Співвідношення випуску цих добрив: 50:30:17.
Промисловість України випускає біля 50 найменувань мінеральних добрив, але найбільше поширення набули саме азотні, фосфорні і калійні. Розглянемо найбільш поширені з них:
- азотні:
1) безводний аміак - 82,3% азоту;
2) карбамід (мочевина) - 46,6% азоту;
3) аміачна селітра - 35% азоту;
4) сульфат амонію - 21% азоту.
- фосфорні:
1) подвійний суперфосфа - 48% Р2О5;
2) преципітат - 36% Р2О5;
3) знефторений фосфат - 38% Р2О5;
4) фосфоритна мука - 22% Р2О5 .
- калійні: сульфат калію; сильвініт; каініт; хлористий калій.
Більша половина міндобрив випускається у концентрованому вигляді. Більше 80% - складні або їх ще називають комплексними. Серед комплексних відрізняють:
- сумішні - такі, що утворюються перемішуванням декількох простих добрив. Найчастіше, наприклад, використовують таку суміш: суперфосфат + аміачна селітра;
- хімічно пов'язані - це відомі вам амофос, нітрофос і нітрофоска, які продаються у розфасованному вигляді для дачників.
Мікродобрива - це хімічні з'єднання з елементами бор, мідь, марга-нець, молібден, цинк та ін. Усього хімічна промисловість випускає близько 20 найменувань мікродобрив. Іноді мікродобрива додають як складовий компонент до комплексних добрив.
Мікродобрива покращують якість, підвищують врожаї, а також запобі-гають захворюванням рослин.
Норми витрат міндобрив на 1 га землі залежно від виснаженості знаходяться у таких межах: фосфорні - 40-140 кг; калійні - 40-200кг; азотні - 30-50 кг; мікродобрива - 1-3 кг.
Окрім добрив неорганічна хімічна промисловість України випускає близько 70 видів ядохімікатів - для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, і близько 20 видів гірбіцидів - для боротьби з бур'янами.
2 Виробництво пластмас
1 Загальні відомості про полімери
Продукти з'єднання однакових молекул у вигляді повторюванних ланок називаються полімерами. Отже полімери складаються з макромолекул, до яких входять від двох до декількох тисяч простих молекул.
Залежно від побудови макромолекул полімери поділяються на лінійні, розгалужені і просторові.
У лінійних ланцюг макромолекули розташований у вигляді лінії. Вони гарно розтопляються і розчиняються.
У розгалужених полімерів є декілька ланцюгів, розташованих у одній площині. Вони погано розтоплюються і розчиняються.
У просторових полімерів ланцюги молекул розростаються у різні боки, утворюючи певний об'єм. Вони не розтоплюються і не розчиняються (гума).
Залежно від поведінки при нагріванні полімери поділяються на термопластичні і термореактивні.
Термопластичні полімери мають лінійну або розгалужену структуру. Вони можуть багаторазово розтоплюватись і затвердівати без зміни своїх властивостей.
Термореактивні полімери при нагріванні не розтоплюються, змінюють свою структуру і властивості.
За походженням полімери діляться на природні - полісахаріди (целюлоза, крохмаль, білки, натуральний каучук) і синтетичні (смоли, пластмаси, волокна, каучуки, лаки).
Синтетичні полімери отримують полімерізацією або поліконденсацією.
Полімерізація - процес утворення під високим тиском високомо-лекулярних з'єднань із ненасичених низькомолекулярних речовин (мономерів) шляхом приєднання, при якому не утворюється ніяких побічних продуктів. При цьому елементи складу полімерів і мономерів однакові.
Поліконденсація - процес утворення високомолекулярних з'єднань шляхом знищення елементів складу з видділенням деяких низькомолекулярних продуктів (води, водню, хлору). При цьому елементи складу полімерів і мономерів відрізняються.
На відміну від полімерізації поліконденсація є ступінчатим процесом, у якому послідовно приєднуються одна молекула до іншої.
За агрегатним станом полімери можуть бути рідинними (розчини, емульсії, в'язкі маси) і твердими (гранули, порошки, куски).
Виробництво полімерів є високоавтоматизованим, безлюдним і безвідходним, тобто повністю відповідає сучасним вимогам до виробництва. За об'ємами виробництва полімерів перші місця посідають США, Японія, Німеччина.
Полімери широко застосовують як вихідний матеріал при виготовленні пластичних мас, плівок, волокон, каучуків, клеїв, лаків і т.ін.
2 Виробництво целюлози
Целюлоза - природній полімер, який виготовляють із деревинної або рослинної сировини. Целюлоза використовується при виготовленні штучних волокон, кіноплівки, вибухівки, паперу, картону, клею.
Целюлоза входить до складу рослинних клітин. Найбільше її (у сухому стані) в бавовні (до

 
 

Цікаве

Загрузка...